”Gå modigt med, där finns trevliga människor som brinner för samma sak som du” - Folkhälsan

27 oktober 2022

”Gå modigt med, där finns trevliga människor som brinner för samma sak som du”

I en Folkhälsan-förening kan medlemmarna påverka mycket. Bara verksamheten följer Folkhälsans värdegrund och är hälsofrämjande har föreningarna stor frihet att planera och genomföra sin verksamhet. Inspirationsevenemang, utbildningar, kampanjer, verktyg, ekonomiska bidrag, stöd och hjälp erbjuds av organisationen bakom.

Läs mer om föreningsverksamheten här

Folkhälsans organisation kan vara aningen svår att begripa sig på vid första anblicken. Förutom själva Folkhälsan-koncernen, som också den har en mångskiftande verksamhet, från babysim, daghem och äldreboenden till forskning och sakkunniga, finns det 98 livskraftiga Folkhälsan-föreningar i olika regioner av Svenskfinland. De är autonoma och bestämmer själva över sin verksamhet, men har stöd av organisationen, som står bakom dem, fungerar som bollplank och erbjuder inspirationsevenemang, utbildningar, kampanjer, verktyg, program, stöd och tips.

– Vi ville ta reda på hur det här stödet fungerar och vad de föreningsaktiva tycker om det stöd Folkhälsan kan ge, så vi gjorde en enkät, säger Saskia Halminen, organisationssekreterare för Folkhälsan-föreningarna i Nyland.

Enkäten skickades ut till de aktiva i alla Folkhälsan-föreningar, i alla regioner. Resultatet av enkäten var uppmuntrande och glädjande.

– På det stora hela är föreningarna jättenöjda med stödet. Alltid finns det saker som kan förbättras, men responsen var överlag bra. Vi erbjuder ju många verktyg och program, och trots att de ibland känns litet krångliga upplever de föreningsaktiva att de får hjälp av oss i användningen. Det är ju det vi kan göra för att underlätta, så det känns bra att höra.

Sommarklubb, simskola och seniorträffar på svenska i Lahtis

Marina Bergman-Pyykkönen är ordförande för Folkhälsan-föreningen i Lahtis. Föreningen är en av de nyare, grundad 2013, men har vuxit snabbt och har nu 72 medlemmar.

– Medlemmarna dras till oss för att få verksamhet på svenska i en finsk omgivning. Vår sommarklubb och våra simskolor är jättepopulära. Vi har lyckats få igång verksamhet för alla, vi har också ett gäng med aktiva seniorer, berättar hon.

Marina Bergman-Pyykkönen är ordförande i Folkhälsanföreningen i Lahtis. Foto: Åsa Gustafsson

Folkhälsan-föreningen grundades av en grupp som blivit bekanta i en aktiv föräldraförening, som bland annat fått igång den svenska skolan och dagiset i Lahtis. De ville ytterligare utvidga den svenskspråkiga gemenskapen i Lahtis och erbjuda verksamhet också för grupper som inte hade kontakt med dagis eller skola. Bergman-Pyykkönen har varit med sedan start.

– Jag tycker att det har varit superintressant och roligt, jag har lärt mig massor. Och gänget som jobbar tillsammans är helt otroligt!

Hon upplever det som en stor fördel att föreningen är just en Folkhälsan-förening.

– Det är härligt! Hela stora organisationen som finns bakom, som ger möjligheter och stöder. Jag tycker att det är superbra. Verktygen finns, och jag har alltid fått hjälp och stöd när jag behövt. Ambitionsnivån på föreningens verksamhet och dokumentation höjs när man är en del av en organisation, som har verktygen och kunskapen om allt som borde göras i en förening. Dessutom får man det lilla extra, som till exempel Hela Hälsan-dagarna, då Folkhälsan vartannat år bjuder in föreningarnas styrelsemedlemmar till ett par dagar med program, information och trevlig samvaro. 

Saskia Halminen är glad att höra om Bergman-Pyykkönens upplevelser, och håller med.

– Det är roligt att vara Folkhälsan-aktiv. Vi vill göra vårt bästa för att underlätta, vi kan inspirera, hjälpa och stöda i arbetet, säger hon.

Kom med!

Om du gärna skulle vara aktiv i en Folkhälsan-förening, där man tillsammans med likasinnade arbetar för att arrangera meningsfull verksamhet, är det bara att ta kontakt med sin lokalförening eller organisationssekreterare. Såväl medlemmar som vill delta i aktiviteter, göra punktinsatser vid olika evenemang eller göra en långsiktigare insats som styrelsemedlem är varmt välkomna.

– Håll ögon och öron öppna. Vi har Facebook-grupper som man kan leta fram, man kan fråga på Luckan eller titta på Folkhälsans hemsidor. Ta gärna kontakt!, uppmanar Bergman-Pyykkönen.

 

Text: Johanna Savander