Teater för småbarn - en investering i familjers välmående - Folkhälsan

26 september 2021

Teater för småbarn - en investering i familjers välmående

Oas, en teaterpjäs för småbarn, spelas upp under en turné genom Svenskfinland mellan oktober och januari. Målgruppen är 1–3-åringar och medföljande vuxna. Pjäsen Oas har premiär i Folkhälsanhuset Wasa 14 oktober.

Till pjäsens webbsida

Den turnerande pjäsen är ett samarbete mellan teatergruppen Unga Scenkompaniet och Folkhälsan. Samarbetet är Folkhälsans sätt att bjuda in småbarnsfamiljer att fira medborgarorganisationen som i år fyller 100 år.

Föreställningen är baserad på barnets utveckling och skapad enkom för målgruppen.

Också småbarn behöver konst där de får möta verkliga människor, inte bara upplevelser genom en skärm. Barnen får dessutom dela den här upplevelsen med andra barn i samma ålder. Många barn är födda mitt under coronapandemin och har tvingats leva stora delar av sitt liv i en tillvaro utan möten med andra barn och utan konstupplevelser, säger regissören Annika Åman på Unga Scenkompaniet.

Oas lämpar sig för barn i åldern 13 år, deras föräldrar eller andra anhöriga till barnet, samt familjedagvårdare och dagvårdsgrupper.

Publiken bjuds på en lekfull visuell upplevelse med färger, rörelse och musik. Vi leker också med språk, ljud, ord och rytmer. Det är en konstupplevelse där allt är möjligt och allt är i ständig förvandling. Föreställningen stimulerar barnets fantasi och språkutveckling, säger Åman.

Skådespelarna använder även en del stödtecken.

Stimulerar hela familjen

Folkhälsan satsar mycket på tidigt stöd till småbarnsfamiljer eftersom det är ett hållbart sätt att främja hälsa i många generationer framöver. Småbarnsteater är också stimulerande för de medföljande vuxna som kan ha känt sig isolerade under pandemin.

Konst och kultur är hälsofrämjande. Barnets självkänsla byggs upp genom samspel, känslor och upplevelser och konst och kultur är i allra högsta grad samspel och upplevelser. Vore det inte surt om konstupplevelser enbart var till för vuxna? säger Nina Finnäs, småbarnspedagog och projektkoordinator på Folkhälsan.

I FN:s barnkonvention nämns också barnets rätt att ”fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”.


Turnerar i Svenskfinland

Föreställningen visas både dagtid och kvällstid mellan oktober 2021 och januari 2022 i Helsingfors, Borgå, Vasa, Jakobstad, Närpes, Pargas, och Karis.

Folkhälsans familjecaféer och daghem på dessa orter bjuds in på en gratis föreställning när teatergruppen besöker orten. Övriga daghem kan också boka in en föreställning.

Läs mer på ungascenkompaniet.fi eller kontakta info@ungascenkompaniet.fi för bokningar. Maximal publikmängd är 50 personer per föreställning.

Unga Scekompaniet på Instagram.

Foto: Jonas Axberg