Nu kan fler läsa Mumin – symbolstöd ger mer delaktighet - Folkhälsan

14 december 2021

Nu kan fler läsa Mumin – symbolstöd ger mer delaktighet

Tack vare ett samarbete mellan Folkhälsan, Förlaget och Moomin Characters finns det nu kommunikationskartor till två av Tove Janssons sagoböcker.

Mera om visuellt stöd

Karaktärer och centrala ord ur de klassiska sagoböckerna Vem skall trösta Knyttet? och Hur gick det sen? finns nu som symboler i sådana kommunikationskartor som används av barnfamiljer som kommunicerar genom att peka på symboler. Det här kan man göra som stöd eller komplement till talat språk.

När man läser sagor med hjälp av symboler på kommunikationskartor har man kartorna bredvid boken och pekar på symbolerna på kartan medan man läser högt.


Idén till symbolerna för just sagoböckerna kom från Folkhälsans Johan Palmén, sakkunnig inom specialpedagogisk AKK och IKT, som planerat sagokartorna tillsammans med talterapeuten Catrine Karlberg.

– Ett barn som inte alls pratar, pratar otydligt eller sparsamt kan med hjälp av kartorna exempelvis berätta att ”Mumin gick hem från mjölkbutiken och han bar en kanna mjölk.” I andra sammanhang kan berättelsen förtydligas med hjälp av kommunikationskartorna. Läsningen blir mer delaktig på detta sätt, säger Johan Palmén.


Kommunikationskartorna är ett tillägg i Kommunikationsstigen som är en modell för tidigt kommunikationsstöd och framtagen av Folkhälsan. Kommunikationskartorna är gjorda med licensprogrammen Widgit Online, InPrint 3 och appen Widgit Go SE

Ökar interaktionen

Johan Palmén berättar att det var en utmaning att ur de digra sagoböckerna välja ut vilka ord som skulle finnas med på kartorna.

– Tanken var att det till varje uppslag skulle finnas något som man med hjälp av kommunikationskartorna ska kunna berätta och även använda för att poängtera händelser.

Kommunikationskartor är ett utmärkt redskap och därmed något Moomin Characters gärna bidrar till, förklarar Fredrik Rahka, vd för Förlaget som ägs av Moomin Characters. Samarbetet med Folkhälsan är också en en del av Moomin Characters skrivsatsning Från A till Ö med Mumin.

– Läsning i alla dess former och kommunikation är viktigt för att öka förståelsen i alla situationer med alla sorters känslor.

Hur kommer det sig att ni valde just de här böckerna för projektet?

De är ganska tillgängliga med många frågor att diskutera. Frågorna de lyfter fram berör många på ett djupt plan och har gjort det i årtionden. Teman såsom ensamhet och rädslor tas upp.

Har ni lärt er eller upptäckt något nytt under samarbetets gång?

Samarbetet har påmint oss om vikten av att arbeta tillsammans med alla kring temat läsning, eftersom mera och bättre förståelse är till för alla. 

 
Text: Hanna Rundell
Foto: Rosa Welander och Hanna Rundell