Pressmeddelande: Folkhälsan tar över äldreboende i Kronoby - Folkhälsan

01 november 2018

Pressmeddelande: Folkhälsan tar över äldreboende i Kronoby

Folkhälsan kommer att axla ansvaret för Sylviahemmet, Herberts hus och Storågården i Kronoby från och med årsskiftet.

Folkhälsan Välfärd har i dag undertecknat ett överlåtelseavtal som gäller boende och service för äldre i Kronoby. Överlåtare är Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf. Verksamheten bedrivs i Folkhälsans regi från och med den 1 januari 2019. Ägandet av fastigheterna kvarstår i föreningens regi, och föreningen kommer även i fortsättningen att jobba för de äldres väl.

Pensionärshemsföreningens ordförande Jarl Haga är nöjd över att Folkhälsan tar över verksamheten. Han är övertygad om att Pensionärshemsföreningen och Folkhälsan tillsammans kan stå som garant för att en god svenskspråkig äldreomsorg finns tillgänglig i Kronoby även i framtiden. Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund är också nöjd, och säger att det från första mötet kändes rätt:

– Vi delar samma värdegrund, verksamheten är kvalitativ och Herberts hus liknar i mycket ett Folkhälsanhus i miniatyr, säger Eklund.

Folkhälsan övertar uthyrningen av de 12 bostäderna vid Herberts hus och det resurserade serviceboendet Sylviahemmet med 26 vårdplatser samt den invidliggande Storågården med 21 bostäder för äldre. Folkhälsan erbjuder redan från tidigare hemtjänst i Kronoby.

Överlåtelsen skall vara odramatisk för såväl boende som personal. Personalen överförs som s.k. gamla arbetstagare, så det är samma bekanta ansikten som ger den dagliga servicen även framöver.

– Lyckas vi bra så skall överlåtelsen inte märkas alls i vardagen, säger Joacim Sandbacka, Folkhälsans regionchef i Österbotten och själv Nedervetilbo.

– Lönen kommer från ett annat ställe, likaså hyresblanketterna, men undrar man över något så vänder man sig precis som hittills till föreståndaren Michaela Sjölind som finns på plats och ställe.

Gun Eklund, Michaela Sjölind och Jarl Haga under dagens överlåtelse.

Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf har i fem decennier arbetat för att skapa bostäder för äldre. Sylviahemmet och Herberts hus har fått sina namn till minnet av Herbert och Sylvia Slotte, som ägt marken där byggnaderna finns.

Folkhälsan Välfärd Ab är ett av Samfundet Folkhälsan helägt bolag som har hand om Folkhälsans serviceproduktion.

Mera information ger:
Jarl Haga, ordförande, Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf, tfn 050 365 9274, jarl.haga@kronoby.fi
Gun Eklund, vd, Folkhälsan Välfärd Ab, tfn 050 541 7731, gun.eklund@folkhalsan.fi
Joacim Sandbacka, regionchef, Folkhälsan Välfärd Ab, tfn 044 788 3647, joacim.sandbacka@folkhalsan.fi