Studia Generalia

Studia Generalia

Folkhälsans nästa Studia Generalia kommer att fokusera på levnadsvanor och vikt bland barn och ungdomar.

Se livestreamen här

Studia Generalia

Tidpunkt: Hösten 2020, närmare tidpunkt meddelas senare
Pris: Avgiftsfritt

Plats: Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Arrangeras av Folkhälsans forskningscentrum

Hurdana hem- och daghemsmiljöer stöder barnens viktrelaterade levnadsvanor?

Eva Roos

Ett av de största folkhälsoproblemen bland småbarn i Finland idag är ökad övervikt och socioekonomiska skillnader i förekomsten av övervikt. Forskningsprojektet DAGIS har i flera års tid undersökt hur socioekonomisk status samt sociala och fysiska faktorer i hemmet och på daghemmet påverkar småbarns levnadsvanor.

Eva Roos presenterar hur barnens vikt påverkas av faktorer på flera olika nivåer, exempelvis individuella, sociala och fysiska närmiljöer samt faktorer i samhälletDAGIS-resultaten kan användas vid planering av hälsofrämjande miljöer på daghem. 

Eva Roos


Övervikt bland ungdomar i Finland, skärmtid och antibiotikaanvändning

Heli Viljakainen

Fin-HIT är en stor vetenskaplig undersökning om barns och ungas hälsa och välbefinnande, där drygt 11 000 barn i åldern 9-12 år från tättbefolkade områden i Finland deltar.

I Heli Viljakainens grupps undersökning var huvudmålet att identifiera livsstilsfaktorer och genetiska faktorer som påverkar risken för övervikt. Resultaten visar samband mellan ökad skärmtid och viktuppgång under en period på tre år, samt mellan antibiotikaanvändning och övervikt. 

Heli Viljakainen

 

Om Studia Generalia

Följande Studia Generalia-föreläsning är den andra i en öppen föreläsningsserie som Folkhälsans forskningscentrum håller på svenska två gånger per år. Föreläsningarnas tema kommer att variera från gång till gång. 
En av de tre tyngdpunkterna inom Folkhälsan ligger på forskning. Idag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum. Folkhälsans forskningscentrum har två forskningsprogram, Genetisk forskning och Folkhälsoforskning. Båda programmen har en aktiv och framgångsrik internationell publikationsverksamhet och samarbetar i stor omfattning med både finländska och internationella forskningsgrupper.  

Jag anmäler mig till Folkhälsans Studia Generalia i Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan 20 i Helsingfors. 

Om en skolklass deltar, skriv skolans namn, klassens namn och ungefärligt deltagarantal.

Här kan du se tidigare föreläsningar från Studia Generalia.