Studia Generalia

Studia Generalia

Två välrenommerade seniorforskare, Peter Hackman och Tiinamaija Tuomi från Folkhälsans forskningscentrum, presenterar aktuell forskning inom området på ett lättfattligt sätt. Som ordförande fungerar professor Juha Kere.

Klicka här för att se inspelningen från Studia generalia

Studia Generalia

Arrangeras av Folkhälsans forskningscentrum

Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Diabetes många ansikten – ett samspel av gener och omgivning

Tiinamaija Tuomi

Diabetes innebär att glukosnivån i blodet är för hög. Orsakerna kan vara flera, till exempel förstörda insulinproducerande celler i bukspottskörteln eller bristande kapacitet att öka insulinproduktionen tillräckligt för att kunna möta ett större behov av insulin. Även fel i flera andra organ än bukspottskörteln kan bidra till diabetes. Alla former av diabetes påverkas både av gener och av omgivningsfaktorer.

Vår forskningsgrupp har nyligen visat att den sjukdom som kallas för typ 2 diabetes kan delas in i fem grupper, som skiljer sig från varandra både kliniskt och genetiskt. Tre av grupperna innebär en allvarligare diabetes, som kräver skräddarsydd medicinering och noggrann uppföljning av följdsjukdomar, medan två grupper verkar ha ett mildare förlopp.

Genetik och sällsynta sjukdomar – Folkhälsans forsknings koppling till diagnostik och vård

Peter Hackman

En handfull forskningsgrupper på Folkhälsans forskningscentrum undersöker så kallade sällsynta genetiska sjukdomar. De förorsakas ofta av ett fel i en gen och sjukdomen framträder i allmänhet oberoende av faktorer i omgivningen. På Folkhälsans forskningscentrum forskar vi bland annat i genfel som leder till epilepsi, benskörhet, muskelsjukdomar, en form av grav tillväxthämning som leder till spädbarns död och  vissa ögonsjukdomar. Även om sjukdomarna var för sig är sällsynta berör de tillsammans en stor grupp människor, och har en stor betydelse för de drabbade och deras närstående. I många fall har vår forskning lett till att genfelet identifierats, vilket möjliggör säker diagnostik. I vissa fall har även nya vårdmetoder börjat utvecklas.

Länk till inspelningen från Studia Generalia-föreläsningen finns högst uppe på sidan till vänster!  

Om Studia Generalia

Studia Generalia-föreläsningen 31.10.2019 är den första i en öppen föreläsningsserie som Folkhälsans forskningscentrum håller på svenska två gånger per år. Föreläsningarnas tema kommer att variera från gång till gång. 
En av de tre tyngdpunkterna inom Folkhälsan ligger på forskning. Idag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum. Folkhälsans forskningscentrum har två forskningsprogram, Genetisk forskning och Folkhälsoforskning. Båda programmen har en aktiv och framgångsrik internationell publikationsverksamhet och samarbetar i stor omfattning med både finländska och internationella forskningsgrupper.