Syskondagar-läger

Startdatum: 17.06.2024
Kursperiod: 17.06.2024 - 19.06.2024
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Paula Ala-Käkelä
Paula.Ala-Kakela@folkhalsan.fi
044-7883630
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 24.03.2024 00.00
Anmälan stänger: 03.05.2024
Bilagor:
Kurskod: 18FM0009002

Syskondagar 17-19.6
Lägret riktar sig till barn på åk 2-6 (du som gått ut åk 2-6 våren 2024)
Har du ett syskon med en funktonsvariation (som ADHD/ADD, autism,IF) eller annan funktionsnedsättning.
– då kan de här Dagarna vara just för dig !
Meningen är att syskon till barn med en funktionsnedsättning ska få träffas, få vara i centrum, ha det roligt och kunna prata med varandra om allt kring ett annorlunda syskonskap. Deltagarna får mera kunskap om sina syskons utmaningar och vardag. Deltagarna får fokusera på sig själv och sina styrkor samt får verktyg till att hantera sin vardag. Framförallt får ni ha roligt och träffa andra i liknande situation!
Genom ledda aktiviteter, lekar, spel och gruppdiskussioner behandlas de aktuella frågorna. Deltagarna får njuta av miljön på Solvalla med strandbastu vid sjön, besöka något evenemang eller ha ledd verksamhet på Solvalla idrottsinstitut (som t.ex paddling, väggklättring).
Lägret är en övernattningskurs och inkvarteringen ordnas i två till tre personers rum i huset Lilla Solvalla. Solvalla är ett nationellt idrottsinstitut i Noux, Esbo, vid Noux Långträsk. Solvalla ligger ca 35 km från Helsingfors centrum, 17 km från Esbo centrum.


Tid: Heldag med övernattning (ifall det känns spännande att sova över och du bor nära kan du även åka hem till natten)
Lägret inleds på måndag kl.11.00 och avslutas på onsdagen runt kl. 14
Lägerplats: ”Lilla Solvalla” i Noux, Esbo (Folkhälsans idrottsinstitut)
Nouxvägen 82, 02820 Esbo
Anmälan: senast 3.5.2024
Anmälning till: familjekurser@folkhalsan.fi
Meddela;
barnets namn, ålder, årskurs & skola,
om tidigare deltagit på liknande kurs/ läger,
beskriv kort behovet av kursen,
vårdnadshavares kontaktuppgifter.
Kurskoordinator kontaktar er för närmare information efter att anmälan tagits emot.
Avgift: Gratis. Kursen, i vilken ingår kost och logi, finansieras med stöd från STEA och är avgiftsfri för deltagarna. Resorna till och från kursplatsen bekostas av familjen.
Det finns ett begränsat antal platser, beslut om plats ges efter sista anmälningsdagen. Valet av kursdeltagare görs enligt § 14 i STEAS:s understödsförordning, som beaktar sociala- och hälsofaktorer som visar behovet, tidigare deltagande i liknande verksamhet. Vid likvärda ansökningar avgör anmälningsordningen. Man kan även anmäla sig efter den 3.5, så länge det finns lediga platser och behovs villkoren uppfylls.

Tider :

17.06.2024 11.00 - 23.59 Solvalla Idrottsinstitut
18.06.2024 00.00 - 23.59 Solvalla Idrottsinstitut
19.06.2024 00.00 - 14.00 Solvalla Idrottsinstitut