Folkhälsans forskningscentrum, huvudbyggnaden

Hälsorelaterad forskning

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan

Folkhälsans huvudbyggnad

Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Kontakt: Jaana Welin-Haapamäki
Telefon: 050 539 5194