Grupp Groop

FinnDiane (The Finnish Diabetic Nephropathy Study)

Den rikstäckande finländska studien i diabetisk nefropati (FinnDiane) som påbörjades 1997 har fastställt sin position som det världsledande projektet om diabetisk nefropati. Hittills omfattar studien mer än 8 000 patienter med typ-1 diabetes som rekryterats från 93 centrum runtom hela Finland.

Lång sjukdomstid tillsammans med dålig glykemisk kontroll ökar risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ1 diabetes. Genetiskafaktorer och livsstilsfaktorer påverkar också utvecklingen av mikrovaskulär (nefropati, retinopati, neuropati) och makrovaskulära komplikationer (hjärtinfarkt, stroke). Huvudsyftet är att belysa varför en tredjedel av patienterna utvecklar diabetisk nefropati med efterföljande risk för makrovaskulär sjukdom och förtida död. Att förstå samspelet mellan miljö, gener och livsstil kan hjälpa till att identifiera personer som är i riskzonen och kan hjälpa till att skräddarsy förebyggande åtgärder för patienter.

Många miljö-, livsstils- och genetiska riskfaktorer har beskrivits i gruppens forskning, men av särskilt intresse är de potentiella skadliga effekterna kronisk exponering för bakteriella föreningar och en inflammatorisk tarm har på njurarna. En annan möjlig hypotes är att diabetesinducerad hypoxi, som genom ett antal sekundära effekter, kan orsaka irreversibel skada på vävnader.

Stora ansträngningar görs för att dissekera det genetiska landskapet för diabetiska komplikationer genom att använda toppmoderna metoder såsom genomomfattande associeringsstudier (GWAS), exom- och helgenomsekvensering och epigenetiska metoder. Vi har identifierat flera genetiska faktorer som påverkar risken för diabetisk njursjukdom, diabetisk retinopati, hjärt -kärlsjukdom och blodglukosbalans. Som en av de största studierna som deltog i ett internationellt samarbete med 19 406 personer med typ 1 -diabetes, identifierade vi 16 nya genetiska faktorer, inklusive en vanlig missense-variant av COL4A3-genen som minskar risken för diabetisk njursjukdom. Med de pågående sekvensbestämmelserna strävar vi efter att identifiera sällsynta genetiska faktorer som kan ha en större inverkan på risken för diabeteskomplikationer på individnivå.

Läs mera

Ledande forskare
Per-Henrik Groop
Daniel Gordin
Erika Parente
Lena Thorn
Markku Lehto
Niina Sandholm
Paula Summanen
Valma Harjutsalo

Post-doc forskare
Anmol Kumar
Anna Syreeni
Emma Dahlström
Fanny Jansson-Sigfrids

Hanne Salmenkari
Heidi Tikkanen-Dolenc
Johan Wadén
Krishna Adeshara
Liisa Tomppo
Maija Feodoroff
Markku Saraheimo
Milla Kallio
Nicu Panduru
Nina Elonen
Raija Lithovius
Rasmus Simonsen
Stefan Mutter
Stefanie Hägg-Holmberg

Doktorander
Aleksi Tarkkonen
Anni Antikainen
Anni Ylinen
Anniina Pirttiniemi
Anniina Tynjälä
Erkka Valo
Hanna Paajanen
Jani Haukka
Jenny Wadén
Jussi Inkeri
Kajsa Roslund
Mari-Anne Härmä
Marika Eriksson
Miia Mannerla
Nadja Vuori
Patrik Smidtslund
Susanna Satuli-Autere
Tor-Björn Claesson
Vili Kostamo

Gästande forskare
Drazenka Pongrac
Lars Stechemesser
Luciano Bernardi
Luke Carroll

Övrig personal
Anna Sandelin
Ann-Sofie Sundbäck
Emilia Franzén
Hanna Olanne
Heli Krigsman
Jaana Tuomikangas
Johanna Jalo
Johanna Soininen
Kirsi Uljala
Lukas Lehtonen
Sofia Hernberg

Medicinstuderande
Emil Lindroos
Ina Lampenius
Johanna Blomqvist
Lina Snickars
Matias Seppälä
Renata Lindberg

Jansson F, Forsblom C, Harjutsalo V, Thorn LM, Wadén J, Elonen N, Saraheimo M, Groop PH; on behalf of the FinnDiane Study Group. Consequences and causes of regression of albuminuria in patients with type 1 diabetes: the FinnDiane Study. Diabetologia 2018; 61:1203–1211.

Thorn LM*, Shams S*, Gordin D, Liebkind R, Forsblom C, Summanen P, Hägg-Holmberg S, Putaala J, Tatlisumak T, Salonen O, Martola J**, Groop P-H**, FinnDiane Study Group. Clinical and MRI features of cerebral small vessel disease in type 1 diabetes. Diabetes Care 42: 327-330, 2019

Salem RM, Todd JN, Sandholm N, Cole JB, Chen W-M, Andrews D, Pezzolesi MG, McKeigue PM, Hiraki LT, Qiu C, Nair V, Di Liao C, Cao JJ, Valo E, Onengut-Gumuscu S, Smiles AM, McGurnaghan SJ, Haukka J, Harjutsalo V, Brennan E, Van Zuydam N, Ahlqvist E, Doyle R, Ahluwalia T, Lajer M, Hughes M, Park J, Skupien J, Spiliopoulou A, Liu A, Menon R, Boustany-Kari CM, Kang HM, Nelson RG, Klein R, Klein B, Lee K, Gao X, Mauer M, Maestroni S, Caramori ML, de Boer IH, Miller R, Gao J, Boright AP, Tregouet D, Gyorgy B, Snell-Bergeon JK, Maahs DM, Bull SB, Canty AJ, Palmer C, Stechemesser L, Paulweber B, Witgasser R, Sokolovska J, Rovite V, Pirags V, Prakapiene E, Radzeviciene L, Verkauskiene R, Panduru NM, Groop LC, McCarthyM, Gu H, Möllsten A, Falhammar H, Brismar K, Martin F, Rossing P, Costacou T, Zerbini G, Marre M, Hadjadj S, McKnight AJ, Forsblom C, McKay G, Godson C, Maxwell AP, Kretzler M, Susztak K, Colhoun HM, Krolewski A, Paterson AD, Groop P-H, Rich SS, Hirschhorn JN, Florez JC. Genome-wide association study of diabetic kidney disease highlights biology involved in renal basement membrane collagen. JASN 30: 2000-2016, 2019

Vuori N*, Sandholm N*, Kumar A*, Hietala K, Syreeni A, Forsblom C, Juuti-Uusitalo K, Skottman H, Imamura M, Naeda S, Summanen PA, Lehto M, Groop P-H*, FinnDiane Study Group. CACNB2 is a novel susceptibility gene for diabetic retinopathy in type 1 diabetes. Diabetes 68: 2165-2174, 2019

Tikkanen-Dolenc H, Wadén J, Forsblom C, Harjutsalo V, Thorn LM, Saraheimo M, Elonen N, Hietala K, Summanen P, Tikkanen HO, and Groop P-H, on behalf of the FinnDiane Study Group. Frequent physical activity is associated with reduced risk of severe diabetic retinopathy in type 1 diabetes. Acta diabetol. 2020, 57, 527-534.

Eriksson M, Gordin D, Shams S, Forsblom C, Summanen P, Liebkind R, Tatlisumak T, Putaala J, Groop PH, Martola J, Thorn LM. Nocturnal blood pressure is associated with cerebral small-vessel disease in type 1 diabetes. Diabetes Care 2020; 43(8):e96­–e98.

Guo J, Rackham OJL, He B, Österholm A-M, Sandholm N, Valo E, Harjutsalo V, Forsblom C, Toppila I, Parkkonen M, Li Q, Zhu W, Harmston N, Chothani S, Öhman MK, Eng E, Sun Y, Petretto E, Groop P-H*, Tryggvason K*. Whole genome sequencing in Finnish type 1 diabetic siblings discordant for kidney disease reveals DNA variants associated with diabetic nephropathy. JASN 31: 309-323, 2020

Tynjälä A, Forsblom C, Harjutsalo V, Groop P-H, Gordin D, FinnDiane Study Group. Early arterial pulse wave reflections predict all-cause mortality in type 1 diabetes. Diabetes Care 43: 2266-2271, 2020

Simonsen R, Järvinen A, Harjutsalo V, Forsblom C, Lehto M, Groop P-H, FinnDiane Study Group. The association between bacterial infections and the risk of coronary heart disease in type 1 diabetes. J Intern Med 288: 711-724, 2020

Antikainen AAV*, Sandholm N*, Tregouet DA, Charmet R, McKnight AJ, Ahluwalia TS, Syreeni A, Valo E, Forsblom C, Gordin D, Harjutsalo V, Hadjadj S, Maxwell AP, Rossing P, Groop PH: Genome-wide association study on coronary artery disease in type 1 diabetes suggests beta-defensin 127 as a risk locus. Cardiovasc Res. , 2020

Ahola AJ, Radzeviciene L, Zaharenko L, Bulum T, Skrebinska S, Prakapiene E, Blaslov K, Roso V, Rovite V, Pirags V, Duvnjak L, Sokolovksa J, Verkauskiene R, Forsblom C. The association between symptoms of depression, diabetes complications and vascular risk factors in four European cohorts of individuals with type 1 diabetes – InterDiane Consortium. Diabetes Research and Clinical Practice. 2020;170:108495. 

Ahola AJ, Harjutsalo V, Forsblom C, Pouwer F, Groop PH. Depression is associated with progression of diabetic nephropathy in type 1 diabetes. Diabetes Care. 2021;44:174–180. 

Parente EB, Dahlström E, Harjutsalo V, Inkeri JM, Mutter S, Forsblom C, Sandholm N Gordin D, Groop P-H, FinnDiane Study Group. The relationship between body fat distribution and non-alcoholic fatty liver in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care2021 May 24:dc203175. doi: 10.2337/dc20-3175. Online ahead of print.

Harjutsalo V, Pongrac Barlovic D, Gordin D, Forsblom C, King G, Groop P-H, FinnDiane Study Group. Presence and determinants of cardiovascular disease and mortality in individuals with type 1 diabetes of long duration – the FinnDiane 50 years of diabetes study. Diabetes Care 2021 Jun 23:dc202816. doi: 10.2337/dc20-2816. Online ahead of print.

Mutter S, Valo E, Aittomäki V, Nybo K, Raivonen L, Thorn LM, Forsblom C, Sandholm N, Würtz, Peter, Groop P-H. Urinary metabolite profiling identifies biomarkers for risk of progression of diabetic nehropathy in 2670 individuals with type 1 diabetes. Diabetologia 2021(in press)

Academy of Finland

EFSD Rising Star Fellowship Program

European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Finnish Diabetes Research Society

Finska Läkaresällskapet (Finnish Medical Society)

Folkhälsan Research Foundation

Juvenile Diabetes Research Foundation

Liv och Hälsa Foundation

National Institutes of Health (NIH)

Novo Nordisk Foundation

Nylands Nation

Signe and Ane Gyllenberg Foundation

The Helsinki University Central Hospital Research Funds

University of Helsinki funded doctoral program

Wilhelm and Else Stockmann Foundation

Prof. Johan Eriksson (University of Helsinki)

Prof. Leif Groop (University of Helsinki and University of Lund, Sweden)

Prof. Sohvi Hörkkö (University of Oulu)

Doc. Matti Jauhiainen (University of Helsinki)

Doc. Juha Kirveskari (University of Helsinki)

Prof. Mikael Knip (University of Helsinki)

Prof. Sanna Lehtonen (University of Helsinki)

Doc. Markus Metsälä (University of Helsinki)

Prof. Markus Perola (University of Helsinki)

Prof. Kirsi Pietiläinen (University of Helsinki)

Doc. Pirkko Pussinen (University of Helsinki)

Doc. Jukka Putaala (University of Helsinki)

Doc. Paula Summanen (University of Helsinki)

Prof. Marja-Riitta Taskinen (University of Helsinki)

Prof. Heikki Tikkanen (University of Eastern Finland, University of Helsinki)

Prof. Ilkka Tikkanen (University of Helsinki)

Doc. Tiinamaija Tuomi (University of Helsinki)

International

Prof. Helen Colhoun (University of Edinburgh, UK)

Prof. Mark Cooper (Monash University, Australia)

Prof. Assam El-Osta (Monash University, Australia)

Ass. Prof. Paola Fioretto (University of Padova, Italy)

Ass. Prof. Jose Florez (Harvard University, USA)

Prof. Allan Flyvbjerg (University of Aarhus and Copenhagen, Denmark),

Prof. Alessia Fornoni (University of Miami, USA)

Prof. Catherine Godson (University of Dublin, Ireland)

Prof. Maria Gomez (University of Lund, Sweden)

Prof. Samy Hadjadj (University of Poitiers, France)

Prof. Joel Hirschhorn (Harvard University, USA)

Prof. Harry Holthöfer (University of Freiburg, Germany)

Prof. Andrzej S. Krolewski (Harvard University, USA)

Ass. Prof. Christine Maric (NIH, USA)

Prof. A. Peter Maxwell (University of Belfast, UK)

Ass. Prof. Andrew Patterson (University of Toronto, Canada)

Prof. Massimo Porta (University of Torino, Italy)

Prof. Peter Rossing (University of Aarhus and Copenhagen, Denmark)

Prof. Kumar Sharma (University of San Diego, USA)

Prof. Karl Tryggvason (University of DukeNUS, Singapore)

Kontakt

  • Per-Henrik Groop

   Gruppledare

  • tfn:
   050 043 0436

  • Kontakta