Handlingsplan

Handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

En handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning är avsedd att fungera som ett arbetsredskap för det förebyggande arbetet på inom småbarnspedagogiken och i skolan.

Vi kan skräddarsy en inspirationsdag för att komma i gång med handlingsplans arbetet (minimiantal deltagare 10).

Ungdomar håller varandra i händerna.

Förebyggande av mobbning är ett systematiskt arbete

Förebyggande av och ingripande i mobbning bör vara ett konsekvent och systematiskt arbete. Dokumentet bör utvärderas, ändras och utvecklas vid behov. För att det ska bli ett levande dokument behöver du få alla i personalen med i arbetet. Arbetet bottnar i en gemensam värdegrunds diskussion bland personalen.

Som stöd i arbetet kan du ta Folkhälsans bok Mobbningsförebyggande arbete inom småbarnsfostran Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning.

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 6030

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta