Folkhälsan i Brändö

Föreningen Folkhälsan i Brändö

Folkhälsan i Brändö vill uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar.

Bli medlem

Två vuxna ledare och sex barn i simdräkter står i grunt vatten på den lilla simstranden.

Folkhälsan i Brändö är en aktiv skärgårdsförening där vi vill att alla känner sig välkomna att röra på sig, antingen på egen hand eller i sällskap. Tröskeln ska vara låg för deltagande och vi arbetar för rörelseglädje och gemenskap.

Föreningen ordnar regelbundet motionsgymnastik, bollkul, tjejgrupp, Mimosel och byavandringar. Vi har ett modernt och aktivt gym i Brändöhallen där du kan träna från morgon till kväll enligt eget önskemål. Simskolorna ordnas i flera byar. Årligen ordnas det också olika motionsjippon och evenemang, såsom paddlingskurs, löpkurs, gymkurs eller lokal motionskampanj.

Föreningen deltar i underhållningen av simstränderna där det ordnas simskolor. Vi deltar också i marknader och säljer majblommor, luciamärken och lucialotter.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

2 st. i

Kontakt

Ordförande

Tuomola Marja

0405761523
maikku.tuomola@gmail.com

Vice Ordförande

Filip Florin

0401397434
filipflorincristinel@yahoo.com

Sekreterare

Nixholm Paulina

paulina.nixholm_90@hotmail.com

Kassör

Henriksson Anna-Lena

0407356102
annalenahenriksson@yahoo.com

Styrelsemedlem

Nordlund Eva

0407356213
nordlund.eva4@gmail.com

Simombud

Löfgren Jessica

Nixholm Paulina

paulina.nixholm_90@hotmail.com

Nyman Johanna

Tuomola Marja

0405761523
maikku.tuomola@gmail.com

Ersättare i styrelsen

Mustonen Ellinor

0417014838

Mustonen Rebecca

0413638311
rebecca.mustonen@hotmail.com