Värd för virtuella byar för enastående föräldrar

Värd för virtuella byar för enastående föräldrar

Folkhälsan upprätthåller ett nätverk för enförälderfamiljer i Svenskfinland med virtuella mötespunkter, ”virtuella byar”. Byarna består av slutna Facebookgrupper som leds av frivilliga som fått utbildning för uppdraget. Grupperna ordnar regelbundna virtuella träffar på Zoom och/eller fysiska träffar. Där får du kontakt med andra enastående föräldrar, kan diskutera och utbyta tankar, känslor och erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv, samt stöda och finnas där för varandra på olika sätt.

Grupperna kan vara formade kring ett visst tema t.ex. tonårsföräldrar, soloföräldrar, småbarnsföräldrar, vara knutna till en viss ort eller öppna för vem som helst som definierar sig som ensamstående förälder. Som värd bidrar du till att alla deltagare känner sig välkomna i gruppen. Träffarna kan ordnas en gång i veckan, en gång i månaden eller enligt det som passar för gruppen och den frivilliga – kvällstid eller dagtid enligt överenskommelse inom gruppen. Hitta en grupp eller få kontakt med andra intresserade och starta en grupp via Facebooksidan ”Enastående föräldrar i Svenskfinland”. Där delas också aktuell information, tips och annat som kan vara av intresse för enförälderfamiljer.

”Det behövs en by för att fostra ett barn”

Var? På virtuella forum (Facebook och Zoom) och/eller i ett lämpligt utrymme

När? Uppdraget utförs dagtid eller kvällstid, under veckan eller på veckoslut. Uppdraget är fortlöpande (1 gång/vecka till 1 gång/månad). Vi hoppas att du gärna ställer upp för åtminstone en termin.

Våra förväntningar: Du är social och har initiativförmåga, samt är bekväm med att mötas virtuellt. Du har en viss kännedom om enförälderfamiljers livsvillkor och vilja och inspiration att skapa kontakt och nätverk.

Vi erbjuder dig: Folkhälsans koordinator hjälper gärna till och introducerar dig till och stöder dig i verksamheten. Du får utbildning till uppgiften och möjlighet till regelbunden kontakt med, samt stöd och bollplank av andra värdar för virtuella byar. Du inbjuds också till träffar och utbildningar som berör din målgrupp. Du erbjuds vara med och bygga upp en ”virtuell by”, en gemenskap som samverkar för mer kontakt mellan och kamratstöd för enföräldersfamiljer. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.

Bra att veta. Det kan vara en fördel att vara två eller fler värdar om en grupp, så fundera gärna på om du känner någon som du skulle vilja dela uppdraget med.

Folkhälsans frivilliga får

 • Ömsesidig meningsfullhet. Både du och de/den du jobbar för påverkas positivt.
 • Kunskap. Alla frivilliga får en introduktionsutbildning  och fortbildning i sitt uppdrag.
 • Samhörighet. Du får stöd i ditt uppdrag och kan delta sammankomster och program där frivilliga kan träffas för att utbyta erfarenheter. 

Kontakter

  • Sara Hellsten

   Sakkunnig i familjearbete

  • tfn:
   044 788 1088

  • Sara har sin arbetspunkt i Helsingfors.

   Visa mer
  • Kontakta