Frivillig doula (stödperson för familjer som väntar barn)

Frivillig doula

Doulan är en person som erbjuder en trygg stödrelation utgående från en medmänniskas färdigheter. Doulans uppgifter kan vara mycket varierande, eftersom de är beroende av mammans och familjens behov och önskemål.

 

 Doulan träffar familjen minst en, gärna två gånger innan förlossningen. Om familjen önskar stöd under förlossningen är doulan i beredskap ca två veckor före det beräknade datumet tills babyn är född. Doulan träffar familjen även en gång efter förlossningen. Doulan har inte ett medicinskt ansvar.

Var? Förutom sjukhuset där förlossningen sker, träffar du familjen antingen hemma hos dem eller på allmänna platser, t.ex. ett café.
 
När? Uppdragets längd varierar från några veckor till flera månader utgående från när familjen tagit kontakt samt deras behov. Doulan berättar åt familjen om det finns dagar då hon inte kan vara tillgänglig. Doulan håller alltid reservdoulan uppdaterad för att hon också ska kunna rycka in vid behov.
 
Våra förväntningar: En doula behöver ha en god förmåga att komma överens med olika sorters människor. Det är en fördel om doulan är empatisk, lyhörd, pålitlig, respektfull, tydlig i sin kommunikation samt trygg och stabil.
 
Vi erbjuder vi dig: Du deltar i uppdragsspecifika utbildningar och fortbildningar. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan
 
Bra att veta: Doulan behöver inte ha en utbildning inom hälso- och socialvård. Doulan har inte ett medicinskt ansvar. Doulan får ersättning för en resa som är relaterat till uppdraget.

  • Liisa Jungar

   Sakkunnig i hälsofrämjande för väntande och småbarnsfamiljer & doulakoordinator i Åboland

  • tfn:
   044 488 30 78

  • Kontakta
  • Linda Adolfsson

   Koordinator för familjer & relationer, Åland

  • tfn:
   018 527 038

  • Ansvarar för föräldrastödet inom Folkhälsan på Åland, t.ex. doula- och familjecaféverksamheten, mammagrupperna, COPE och FamiljeKraft-lägren.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Pernilla Löfs-Grankulla

   Handledare, Österbotten

  • tfn:
   044 488 3060

  • Kontakta
  • Mariette Pontán

   Ansvarig för doulaverksamheten, doulakoordinator i Nyland

  • tfn:
   044 788 3666

  • Kontakta
  • Victoria Björk

   Doulakoordinator i Österbotten

  • tfn:
   044 788 3709

  • Kontakta