Erfarenhetsmentorutbildning för tidigare närståendevårdare i Österbotten

Startdatum: 21.03.2024
Kursperiod: 21.03.2024 - 10.09.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Holmsgården
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.12.2023 00.00
Anmälan stänger: 08.03.2024
Bilagor:
Kurskod: 18S10200014

Vill du bli en erfarenhetsmentor för närståendendevårdare och anhöriga?
Inbjudan riktar sig till dig som har varit närståendevårdare.
Som mentor erbjuder du kamratstöd till nuvarande närståendevårdare och anhöriga.


Datum för utbildning:
      * 21.3 kl.10-15 del 1, Norrvalla
      * 9-10.4 del 2 och 3, övernattning på Alskat
      * 10.9 del 4, Norrvalla


Kursen syftar till att utveckla redskap och färdigheter i att stöda och leda enskilda närståendevårdare och/eller grupper. Vi utgår från din egen erfarenhet och tysta kunskap. Vi lär oss av varandra. Utbildningen sker genom föreläsningar, diskussioner, övningar, grupparbeten, självstudier, handledning och frivillig praktik.


Utbildningen är kostnadsfri och förbinder inte till uppdrag.


Din kunskap och din erfarenhet är värdefull- Du behövs!


Frågor och anmälan senast 8.3 till:
Anki Elvström tfn.050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi
Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


 


Varmt välkommen med till mentorernas glada sällskap!

Tider :

10.09.2024 12.00 - 16.00 Holmsgården