Anhörigcafé för närståendevårdare i Kristinestad

Startdatum: 16.09.2019
Kursperiod: 16.09.2019 - 02.12.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Svenska Semesterförbundet i Finland r.f.
Plats: Mötesrummet på Hälsocentralen i Kristinestad
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2019
Kurskod: 0200561
Kurspris: Gratis

Välkommen på anhörigcafé i Kristinestad


För dig som hjälper och ger stöd till en anhörig eller god vän.


Vi träffas på måndagar den 16.9, 14.10, 4.11, 2.12 kl. 14.00- 16.15 i mötesrummet på Hälsocentralen, Lappfjärdsvägen 10 i Kristinestad. 


På träffarna möter vi andra i liknande livssituation, vi avnjuter kaffe tillsammans, vi samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information om det om är viktigt för oss. Närmare program följ med i föreningsspalten.


Med oss på träffarna är Mona Gullmes och Siv Hellman.


Träffarna riktar sig till alla som upplever sig vara närståendevårdare, oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd.


Caféet arrangeras av Folkhälsan i samarbete med Kristinestads stad, Kristinestads svenska församling och SFV Bildning. 


Verksamheten är STEA finansierad.


För ytterligare frågor kontakta Pia Nabb, tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi


VARMT VÄLKOMMEN MED!


 


 

Tider :

16.09.2019 14.00 - 16.15 Mötesrummet på Hälsocentralen i Kristinestad
14.10.2019 14.00 - 16.15 Mötesrummet på Hälsocentralen i Kristinestad
04.11.2019 14.00 - 16.15 Mötesrummet på Hälsocentralen i Kristinestad
02.12.2019 14.00 - 16.15 Mötesrummet på Hälsocentralen i Kristinestad