Dans för Hälsa -instruktörsutbildning

Startdatum: 20.04.2023
Kursperiod: 20.04.2023 - 21.04.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: SFV-huset G18
Adress: Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.09.2022 00.00
Kurskod: 18FM0014002

Dans för Hälsa-instruktörsutbildning


Varmt välkommen med på Finlands första instruktörsutbildning med metodens grundare, Med.Dr. Anna Duberg. Den här utbildningen innehåller ett gediget paket av både teori och praktik. För utbildningen ansvarar Dans för Hälsa AB och Folkhälsan är med som medarrangör.    


PRELIMINÄRT SCHEMA
Torsdag 20 april
08.30 Välkommen! Salen är öppen. (SFV-huset, G18)
08.45 Start! Introduktion + Presentationsrunda
09.45 Teoriblock 1
• Skyddsfaktorer för hälsa
10.00 FIKA
10.15 Teoriblock 1 forts
• Vetenskapligt kunskapsläge; psykisk ohälsa
• Dansprojektet; metod, genomförande, resultat, centrala aspekter
• Dans för Hälsa; nyckelfaktorer
• Teori del 1
• Verkningsmekanismer, del 1

12.15 LUNCH
13.15 Praktisk workshop 1
• Dansinterventionens lektionsupplägg
• Uppvärmning, inspiration
• Övningar
• Danskoreografi #1
• Beröringsteknik, Avslappningsmetoder
16.00-16.15 Summering, reflektioner, avslut dag 1


Fredag 21 april
08.30  Teoriblock 2
• Dans för Hälsa, information om Dansportalen
•  Teori del 2
09.30 FIKA
• Verkningsmekanismer del 2
10.30  Tips och råd vid implementering av Dans för Hälsa. Föreläsare Petra Turja och Frida Ekholm


11.45 LUNCH
13.00 Praktisk workshop 2
•  Tips på upplägg av interventionen som helhet
• Beröringstekniker, Uppvärmning, Övningar
• Danskoreografi #2, Avslappning
15.30-15.50 Summering, reflektioner, kursavslut

I kursavgiften som är ca 880€ (10 800 SEK) ingår allt utbildningsmaterial, tillgång till Dans för Hälsas generösa nätverk (idag över 600 utbildade instruktörer), tillgång till användning av Dans för Hälsas logga, en plats på Dans för Hälsas karta, samt tillgång till lokal handledning. Efter genomförd instruktörskurs får du ett års konto i instruktörsportal som erbjuder koreografibank, material och kompetensutveckling, samt deltagande på en boost-dag under året. Effektutvärderingsmaterial, dvs. digitala enkäter för dina gruppdeltagare ingår också kostnadsfritt, inkl viss support. Fika och lunch ingår båda kursdagarna.

Ansök om en kurs plats här:
 https://www.dansforhalsa.se/kalenderbokning/helsingfors-finland-april-2023
 
För mer information, kontakta Petra Turja 

Varmt välkommen!
Anna & Petra

Tider :

20.04.2023 08.30 - 16.15 SFV-huset G18
21.04.2023 08.30 - 16.00 SFV-huset G18