Dans för Hälsa -instruktörsutbildning

Startdatum: 02.10.2024
Kursperiod: 02.10.2024 - 03.10.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: SFV-huset G18
Adress: Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.09.2022 00.00
Anmälan stänger: 23.09.2024
Kurskod: 180E0008025

Dans för Hälsa-instruktörsutbildning
Varmt välkommen med på Finlands andra instruktörsutbildning med metodens grundare, Med.Dr. Anna Duberg. Utbildningen arrangeras 2-3.10.2024 och innehåller ett gediget paket av både teori och praktik. För utbildningen ansvarar Dans för Hälsa AB och Folkhälsan är med som medarrangör.    


PRELIMINÄRT SCHEMA
Dag 1
08.30 Välkommen! Salen är öppen. (SFV-huset, G18)
08.45 Start! Introduktion + Presentationsrunda
09.45 Teoriblock 1
• Skyddsfaktorer för hälsa
10.00 FIKA
10.15 Teoriblock 1 forts
• Vetenskapligt kunskapsläge; psykisk ohälsa
• Dansprojektet; metod, genomförande, resultat, centrala aspekter
• Dans för Hälsa; nyckelfaktorer
• Teori del 1
• Verkningsmekanismer, del 1

12.15 LUNCH
13.15 Praktisk workshop 1
• Dansinterventionens lektionsupplägg
• Uppvärmning, inspiration
• Övningar
• Danskoreografi #1
• Beröringsteknik, Avslappningsmetoder
16.00-16.15 Summering, reflektioner, avslut dag 1


Dag 2
08.30  Teoriblock 2
• Dans för Hälsa, information om Dansportalen
•  Teori del 2
09.30 FIKA
• Verkningsmekanismer del 2
10.30  Tips och råd vid implementering av Dans för Hälsa. Föreläsare Petra Turja och Frida Ekholm


11.45 LUNCH
13.00 Praktisk workshop 2
•  Tips på upplägg av interventionen som helhet
• Beröringstekniker, Uppvärmning, Övningar
• Danskoreografi #2, Avslappning
15.30-15.50 Summering, reflektioner, kursavslut

I kursavgiften som är ca 1000€ (11 700 SEK) ingår allt utbildningsmaterial, tillgång till Dans för Hälsas generösa nätverk (idag över 800 utbildade instruktörer), tillgång till användning av Dans för Hälsas logga, en plats på Dans för Hälsas karta, samt tillgång till lokal handledning. Efter genomförd instruktörskurs får du ett års konto i instruktörsportalen som erbjuder koreografibank, material och kompetensutveckling, samt deltagande på en boost-dag under året. Fika och lunch ingår båda kursdagarna. Om två eller tre personer från samma arbetsgivare (med samma faktura-referens) anmäler sig, så ges 20% rabatt på totala kurspriset.

Ansök om en kurs plats här:
https://www.dansforhalsa.se/kalenderbokning/helsingfors-finland-oktober 
För mer information, kontakta Petra Turja 

Varmt välkommen!
Anna & Petra

Tider :