RASISM- Hur hantera rasism i skola och daghem?

Startdatum: 24.09.2024
Kursperiod: 24.09.2024 - 24.09.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser
jennie.stolzmann@folkhalsan.fi
+358407446737
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.01.2024 09.00
Anmälan stänger: 23.09.2024
Bilagor:
Kurskod: 18FM0005001
Anmäl dig här

Hur hantera rasism i skola och daghem?
TID: 24.9.2024 kl. 9-16
PLATS:  Folkhälsan, Topeliusgatan 20, Helsingfors. Delar av programmet streamas i realtid.
Kontaktperson: jennie.stolzmann@folkhalsan.fi. Dagen är avgiftsfri och riktar sig till personal inom skola och småbarnspedagogik​.​ Vi bjuder på lunch och kaffe!​

PROGRAM:
9:00-10:00 Morgonkaffe och Mingeltorg​​
10:00-10:20 Arrangörernas välkomsthälsning och​​
Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenmans introduktion​.​
Hur kan vi arbeta antirasistiskt i småbarnspedagogiken och skolan?​
Film och bensträckare​​
​10:20 Sakkunnig THL, Anni Matikka, Välbefinnandet och upplevelser av diskriminering enligt härkomst och undervisningsspråk. Resultat av enkäten Hälsa i skolan.
10:35 Fil.dr, forskardoktor i pedagogik, Maimouna Jagne-Soreau​, ​
Fem nivåer av rasism och deras antirasistiska åtgärder.​
10:50 Fil. dr,  forskardoktor Leonardo Da Costa Custodio,​ Anti-Racism Communication: Ideas for Action. Engelskspråkig taltur.​
Film och bensträckare​​
11:15-12:30 Statsvetare och Demokratiagenten, Barakat Ghebrehawariat, ​
”Får man säga svart? Gå från teoretisk ångest till terminologisk trygghet”  ​​
12.30-13.45 Lunch och mingeltorg​​
13:45-14:30 Pedagogie doktor och lektor i småbarnspedagogik vid
Helsingfors universitet, Ida Hummelstedt, Vad innebär en antirasistisk pedagogik på daghem och i skolan​.
14:30- 15:30 Workshops för olika målgrupper ​
15:30-16:00 Nästa steg-hur går vi vidare? ​
Välkommen!
Seminariet arrangeras i samarbete med Finlands svenska lärarförbund, Folktinget, Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen och Hem och skola.

Anmäl dig här

Tider :

24.09.2024 09.00 - 16.00 Ossiansalen