Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa arrangerar svenskspråkig verksamhet för alla åldrar. Vår målsättning är att förena generationer i gemensamma aktiviteter med hälsofrämjande karaktär. Föreningen har omkring 320 medlemmar.

Bli medlem

Majblomman, luciamärket, Folkhälsan-kalendern, olika Folkhälsanprodukter samt adresser finns till försäljning i föreningens kansli på Stationsgatan 28 (måndag-onsdag kl. 9-15).

Produkterna finns utställda i vitrinen i Folkhälsanhuset Wasa och kan även köpas från info-disken i aulan (vardagar kl. 12-14).

 Föreningen har ända sedan starten 1922 initierat verksamheter som saknats i samhället men som borde ha funnits eftersom de i allmänhet senare övertogits av staten eller kommunen.

År 1939 köptes Åminneborg i Malax där man inrättade ett preventorium för späd-/småbarn. Åminneborg såldes 1963.

År 1964 startades första privata svenska daghemmet i Vasa centrum på Rådhusgatan 22. År 1971 köptes fastigheten på Stationsgatan 28 där daghemmets verksamhet fortsatte. Daghemmet i föreningens regi fortsatte till 2014 då föreningen överlät verksamheten till Folkhälsan Välfärd. Föreningen fortsatte som hyresvärd för daghemmet. Efter en grundlig sanering av fastigheten år 2020, kommer Folkhälsan att ha ett svenskt daghem i Vasa centrum också i framtiden.

Sedan 2014 har föreningen nu satsat på verksamhet för olika åldersgrupper att träffas på svenska.  

 Välkommen med i vår verksamhet!

1 st. i , Övriga platser - Österbotten - Sandö, Vasa

Kontakt

Ordförande

Dahlback Bjarne

Vice Ordförande

Eklund Mathias

Sekreterare

Silvander Koskinen Jannica

0504666940
jannica.silvander-koskinen@folkhalsan.fi

Kassör

Silvander Koskinen Jannica

0504666940
jannica.silvander-koskinen@folkhalsan.fi

Styrelsemedlem

Nyman Jeanette

Uppgård Anne

Öhman Anna-Karin

Ersättare i styrelsen

Björses Barbro

Verksamhetsledare

Silvander Koskinen Jannica

0504666940
jannica.silvander-koskinen@folkhalsan.fi