Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa arrangerar svenskspråkig verksamhet för alla åldrar. Vår målsättning är att förena generationer i gemensamma aktiviteter med hälsofrämjande karaktär. Föreningen har omkring 320 medlemmar.

Bli medlem

Majblommor, luciamärken, Folkhälsan-kalendrar, majblomsprodukter, luciaprodukter, kampanjprodukter och adresser finns till försäljning i föreningens kansli på Stationsgatan 28 (öppet måndag–onsdag kl. 915).

Produkterna finns till påseende i vitrinen i Folkhälsanhuset Wasa och kan köpas från info-disken vardagar kl. 1214.

Föreningen Folkhälsan i Vasa grundades 1922. I ett halvt sekel var dess huvudsakliga verksamhet att bedriva Folkhälsans daghem, som fungerade i den egna fastigheten vid Stationsgatan 28. Daghemsverksamheten överläts 2014 till Folkhälsan Välfärd som fortsätter verksamheten i fastigheten.

Välkommen med i vår verksamhet!

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

7 st. i