Snippelisnopp – enkel sexualundervisning för årskurs 1–6 - Folkhälsan

13 november 2019

Snippelisnopp – enkel sexualundervisning för årskurs 1–6

Folkhälsan och Nektaria rf lanserar i dag ett material som stöd för att ta upp frågor kring kropp, gränser och sexualitet i de lägre klasserna.

Till Snippelisnopp-materialet

Många vuxna tycker att det är svårt att veta hur de ska ta upp ämnet med barn, vilka ord de ska använda och hur de kan tala om känsliga frågor på en åldersenlig nivå. För att ge konkreta tips och redskap har vi skapat Snippelisnopp – enkel sexualundervisning för årskurs 1–6. Materialet fungerar som ett svar på efterfrågan från fältet, eftersom det är mycket tunnsått med material för den målgruppen.

Snippelisnopp består av 20 lektionsunderlag med olika övningar och enkla instruktioner. Utöver lektionsunderlagen finns bland annat tips på hur man kan tala om sexualitet på ett bra sätt med eleverna, hur man kan jobba med sig själv för att utvecklas som sexualfostrare samt information om varför man behöver tala om sexualitet med barn.

Materialet är kostnadsfritt och finns tillgängligt för alla på webbsidan www.folkhalsan.fi/snippelisnopp. Det riktar sig i första hand till skolpersonal, men även föräldrar, ungdomsledare och övriga vuxna i barns närhet kan ha nytta av det.

– Barn vill ofta tala om frågor kring kropp och sexualitet med vuxna, medan vuxna i många fall känner sig osäkra och kanske undviker ämnet. För att stödja barn att få en sund inställning till sexualitet och för att tackla det faktum att allt fler barn redan i de första klasserna stöter på porr, och för att förebygga sexuellt utnyttjande och trakasserier, behöver vuxna få redskap att diskutera sexualitet med barnen, säger Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan.

Snippelisnopp-materialet finns också på finska under namnet Pi(m)ppelipom – simppeliä seksuaalikasvatusta 1–6-luokkalaisille, utgivet av Nektaria rf. Författare är Susanna Ruuhilahti och Suss Åhman.

Kontakt:

För mer information om Snippelisnopp, kontakta Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa: suss.ahman@folkhalsan.fi, tfn 050 326 4807.

För information om Pi(m)ppelipom på finska, kontakta Susanna Ruuhilahti, seksuaaliterveyden asiantuntija: susanna.ruuhilahti@nektaria.fi, tfn 045 611 9650.

 

Teman som tas upp är:

Årskurs 1–2

 • Familjer är olika                          
 • Kroppen, snippan och snoppen   
 • Hur barn blir till     
 • Trygghetsfostran

Årskurs 3–4

 • Puberteten
 • Kärlek och närhet
 • Ömhet – sy ett gosedjur
 • Vi är både lika och olika
 • Känslor
 • På nätet

Årskurs 5–6

 • Puberteten
 • Snippor och snoppar
 • Snipp- och snoppverkstad
 • Mens och utlösning
 • Hur barn blir till och sex
 • Jag själv
 • Vara ihop
 • Olika slags känslor
 • Sexualitet och media
 • Könsnormer och trakasserier