Samfundet Folkhälsan rf

Samordnar hela Folkhälsans verksamhet

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf har ansvar för att samordna hela Folkhälsans organisation.

Samfundet Folkhälsan har det övergripande ansvaret för att verksamheten i hela organisationen fungerar i enlighet med stadgar, godkända policyer, reglementen och lagar.

Samfundets ordinarie verksamhet består av ekonomi-, förmögenhets- och fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, byggprojekt (t.ex. Folkhälsanhusen), it, HR samt extern och intern kommunikation.

Också Folkhälsans forskningscentrum hör organisatoriskt till Samfundet Folkhälsan.

Kommande möten

Samfundets kommande mötestider

Läs mer

Samfundets medlemmar är dels arbetande, understödjande, korresponderande ledamöter och hedersledamöter, dels Samfundets inregistrerade landskapsföreningar.
De arbetande ledamöterna kan vara högst 60 till antalet. Medlemmarna, Samfundets högsta beslutande organ, samlas årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.
Samfundets styrelse har ansvaret för att leda Samfundet Folkhälsan och har som sitt stöd en förvaltningsnämnd. Medlemmarna i styrelsen och förvaltningsnämnden väljs för en mandatperiod på tre år.

Samfundets operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans verkställande direktör Georg Henrik Wrede och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av
Christer Holmström, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Niklas Talling, förvaltningsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Jessica Ålgars, kommunikationsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Jan Selen, IT-direktör vid Samfundet Folkhälsan rf
Johan Johansson, fastighetsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf och verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab
Anna Litonius, verkställande direktör för Folkhälsan Välfärd Ab 
Viveca Hagmark, förbundsdirektör för Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans forskningscentrum 
Tomas Järvinen, verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab

Ordförande: Siv Sandberg, pol.lic.

Ledamöter:
Alexander Bargum, verkställande direktör
Marcus Rantala, pol.mag.
Tom Böhling, professor
Georg Henrik Wrede, verkställande direktör.

Kontakt

  • Georg Henrik Wrede

   Vd, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   044 788 6000

  • Kontakta
  • Karin Lassenius

   Ledningens assistent, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   044 788 5990

  • Kontakta
  • Jessica Ålgars

   Kommunikationsdirektör, Folkhälsan

  • tfn:
   040 775 5781

  • Jessica är Folkhälsans kommunikationsdirektör.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Christer Holmström

   ekonomidirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 589 8029

  • Kontakta
  • Jan Selen

   IT-direktör

  • tfn:
   050 338 0795

  • Kontakta
  • Niklas Talling

   förvaltningsdirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 337 3830

  • Kontakta
  • Johan Johansson

   Fastighetsdirektör, Samfundet Folkhälsan samt vd, Folkhälsans Fastigheter Ab

  • tfn:
   040 455 4677

  • Kontakta

Samfundet Folkhälsans styrelse

Ordförande

Sandberg Siv

Vice Ordförande

Böhling Tom

Skattmästare

Rantala Marcus

Styrelsemedlem

Beijar Bengt

Elfving Jennie

Eriksson Karl-Göran

Ewalds Helena

Fagerström Lisbeth

Forsman Riina

Gripenberg-Lerche Christel

Immonen Nina

Törnqvist Stefan

Wik Thor-Björn

Arbetande ledamot

Andersson Leif

Bargum Alexander

Biaudet Eva

Björkstrand Christel

Böhling Tom

Dahlbäck Jennifer

Ehrnström Björn-Olof

Elfving Jennie

Eriksén-Neuman Bodil

Ewalds Helena

Fagerstedt Göran

Fagerström Lisbeth

Flén Elli

Frants Carita

Gahmberg Carl G.

Grannas-Honkanen Hedvig

Gripenberg-Gahmberg Marianne

Gripenberg-Lerche Christel

Grotenfelt-Enegren Mikaela

Harms-Aalto Martina

Homén-Lindberg Susanne

Immonen Nina

Jagne-Soreau Maïmouna

Julkunen Ilse

Junker Tara

Kalland Mirjam

Karlsson Patrik

Kivinen Nina

Klockars Matti

Korkman Julia

Kouvonen Petra

Kuitunen Pekka

Lassus Johan

Lindeman Harriet

Linden Carl-Gustav

Linden Carl-Gustav

Lindfors NIna

Lindholm Malin

Löfström Mats

Martin Anna-Christina

Nordman Håkan

Olander Rasmus

Olsson Olof

Pellander Saara

Rantala Marcus

Rejman Katarina

Rosenberg Thomas

Sandberg Siv

Sandell Birger

Sanden Torbjörn

Sarin-Grufberg Ritva

Seligson Peter

Siitonen Jaan

Sjöström Pia-Maria

Stendahl Katarina

Stockmann Karl

Storgård Päivi

Strandin Bengt

Törnqvist Stefan

Wahlbeck Kristian

Vest Tage

Vörlund-Wallenius Terhi

Korresponderande ledamot

Aminoff Henrik

Berg Kerstin

Berglund Bernhard

Björkstrand Gustav

Borgström Anders

Djupsund Göran

Fagerlund Anders

Floman Peter

Fyhrqvist Frej

Gyllenberg Ulla

Hagström Bror

Mazzarella Merete

Norrback Ole

Olander Henry

Stenius Marianne

Stenvall Asta

Ståhlberg Marja-Riitta

Vænerberg Carl-Erik

Wiklund Henry

Vikström Erik

Hedersledamot

Andersson Roger

Brommels Mats

Granholm Martin

Ståhlberg Magnus