Samfundet Folkhälsan rf

Samordnar hela Folkhälsans verksamhet

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf är koncernmodern, som leder, koordinerar och samordnar verksamheten i hela Folkhälsangruppen.

Samfundet Folkhälsan ansvarar bland annat för Folkhälsangruppens strategi, förvaltning och varumärke. På Samfundet Folkhälsan samlas de funktioner och den del av personalen som betjänar alla bolag i gruppen, till exempel ekonomi-, förmögenhets- och fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, fastigheter, IT, HR samt extern och intern kommunikation. Folkhälsans forskningscentrum  är också en del av Samfundet Folkhälsan.

Samfundet Folkhälsan ansvarar i sista hand för att verksamheten i hela organisationen fungerar i enlighet med stadgar, godkända policyer, reglementen och lagar.

Läs mer

Samfundets medlemmar är dels arbetande, understödjande, korresponderande ledamöter och hedersledamöter, dels Samfundets inregistrerade landskapsföreningar.
De arbetande ledamöterna kan vara högst 60 till antalet. Medlemmarna, Samfundets högsta beslutande organ, samlas årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.
Samfundets styrelse har ansvaret för att leda Samfundet Folkhälsan och har som sitt stöd en förvaltningsnämnd. Medlemmarna i styrelsen och förvaltningsnämnden väljs för en mandatperiod på tre år.

Samfundets operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans t.f. verkställande direktör Niklas Talling och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av
Christer Holmström, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Johan Huldén, t.f. förvaltningsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Jessica Ålgars, kommunikationsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Jan Selen, IT-direktör vid Samfundet Folkhälsan rf
Johan Johansson, fastighetsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf och verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab
Anna Litonius, verkställande direktör för Folkhälsan Välfärd Ab 
Viveca Hagmark, förbundsdirektör för Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans forskningscentrum 
Tomas Järvinen, verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab

Siv Sandberg, ordförande
Tom Böhling, vice ordförande
Marcus Rantala, skattmästare

Bengt Beijar (ordf. LF Österbotten)
Eva Biaudet (ordf. LF Nyland)
Jennie Elfving
Helena Ewalds
Lisbeth Fagerström
Riina Forsman (ordf. LF Åboland)
Christel Gripenberg-Lerche
Martina Harms-Aalto
Stefan von Knorring
Kristian Wahlbeck
Thor-Björn Wik (ordf. LF Åland)

Alexander Bargum Arbetande ledamot
Anna-Christina Martin Arbetande ledamot
Bengt Strandin Arbetande ledamot
Birger Sandell Arbetande ledamot
Björn-Olof Ehrnström Arbetande ledamot
Bodil Eriksén-Neuman Arbetande ledamot
Carl Gahmberg Arbetande ledamot
Carl-Gustav Lindén Arbetande ledamot
Christel Björkstrand Arbetande ledamot
Christel Gripenberg-Lerche Arbetande ledamot
Elli Flen Arbetande ledamot
Eva Biaudet Arbetande ledamot
Göran Fagerstedt Arbetande ledamot
Harriet Lindeman Arbetande ledamot
Hedvig Grannas-Honkanen Arbetande ledamot
Helena Ewalds Arbetande ledamot
Håkan Nordman Arbetande ledamot
Ilse Julkunen Arbetande ledamot
Jaan Siitonen Arbetande ledamot
Jennie Elfving Arbetande ledamot
Jennifer Dahlbäck Arbetande ledamot
Johan Lassus Arbetande ledamot
Julia Korkman Arbetande ledamot
Karl Stockmann Arbetande ledamot
Katarina Stendahl Arbetande ledamot
Knut Lönnroth Arbetande ledamot
Kristian Wahlbeck Arbetande ledamot
Leif Andersson Arbetande ledamot
Lisbeth Fagerström Arbetande ledamot
Maïmouna Jagne-Soreau Arbetande ledamot
Malin Lindholm Arbetande ledamot
Marcus Rantala Arbetande ledamot
Marianne Gripenberg-Gahmberg Arbetande ledamot
Martina Harms-Aalto Arbetande ledamot
Mats Löfström Arbetande ledamot
Matti Klockars Arbetande ledamot
Mikaela Grotenfelt-Enegren Arbetande ledamot
Mirjam Kalland Arbetande ledamot
Nina Immonen Arbetande ledamot
Nina Kivinen Arbetande ledamot
Nina Lindfors Arbetande ledamot
Olof Olsson Arbetande ledamot
Patrik Karlsson Arbetande ledamot
Peter Seligson Arbetande ledamot
Petra Kouvonen Arbetande ledamot
Pia-Maria Sjöström Arbetande ledamot
Päivi Storgård Arbetande ledamot
Rasmus Olander Arbetande ledamot
Ritva Sarin-Grufberg Arbetande ledamot
Saara Pellander Arbetande ledamot
Siv Sandberg Arbetande ledamot
Stefan Törnqvist Arbetande ledamot
Stefan von Knorring Arbetande ledamot
Susanne Homén-Lindberg Arbetande ledamot
Tage Vest Arbetande ledamot
Tara Junker Arbetande ledamot
Terhi Vörlund-Wallenius Arbetande ledamot
Thomas Rosenberg Arbetande ledamot
Tom Böhling Arbetande ledamot
Torbjörn Sandén Arbetande ledamot
Anders Borgström Korresponderande ledamot
Anders Fagerlund Korresponderande ledamot
Asta Gunhild Stenvall Korresponderande ledamot
Bernhard Berglund Korresponderande ledamot
Bror Hagström Korresponderande ledamot
Carita Frants Korresponderande ledamot
Carl-Erik Vænerberg Korresponderande ledamot
Erik Vikström Korresponderande ledamot
Frej Fyhrquist Korresponderande ledamot
Gustav Björkstrand Korresponderande ledamot
Göran Djupsund Korresponderande ledamot
Henrik Aminoff Korresponderande ledamot
Henry Olander Korresponderande ledamot
Henry Wiklund Korresponderande ledamot
Kerstin Berg Korresponderande ledamot
Marianne Stenius Korresponderande ledamot
Marja-Riitta Ståhlberg Korresponderande ledamot
Merete Mazzarella Korresponderande ledamot
Ole Norrback Korresponderande ledamot
Peter Floman Korresponderande ledamot
Magnus Ståhlberg Hedersledamot
Martin Granholm Hedersledamot
Mats Brommels Hedersledamot
Roger Andersson Hedersledamot

Ordförande:
Siv Sandberg, Samfundet Folkhälsans ordförande, pol.lic.

Ledamöter:
Alexander Bargum, arbetande ledamot, verkställande direktör
Marcus Rantala, Samfundet Folkhälsans skattmästare, pol.mag.
Niklas Talling, Samfundet Folkhälsans tf verkställande direktör

Närvarorätt
Tom Böhling, Samfundet Folkhälsans vice ordförande, professor 

Kontakt

  • Niklas Talling

   t.f. verkställande direktör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 337 3830

  • Kontakta
  • Karin Lassenius

   Ledningens assistent, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   044 788 5990

  • Kontakta
  • Jessica Ålgars

   Kommunikationsdirektör, Folkhälsan

  • tfn:
   040 775 5781

  • Jessica är Folkhälsans kommunikationsdirektör.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Christer Holmström

   ekonomidirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 589 8029

  • Kontakta
  • Jan Selen

   IT-direktör

  • tfn:
   050 338 0795

  • Kontakta
  • Johan Johansson

   Fastighetsdirektör, Samfundet Folkhälsan samt vd, Folkhälsans Fastigheter Ab

  • tfn:
   040 455 4677

  • Kontakta