Folkhälsans förbund rf

Främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor

Folkhälsans förbund kombinerar rollerna som hälsofrämjande frivilligorganisation och sakkunnigorganisation. Förbundet bildas av fyra landskapsföreningar (Nyland, Åboland, Åland och Österbotten), vilka i sin tur består av 98 självständiga lokala föreningar med sammanlagt ca 19 000 personmedlemmar.

Förbundets centrala kunskapsområden är:

 • frivilligverksamhet
 • hälsofrämjande närmiljöer
 • livsstilsfrågor (fysisk aktivitet, kost och återhämtning)
 • familjearbete och sociala relationer

Det hälsofrämjande arbetet sker på olika nivåer. Vi vill

 • påverka människors hälsobeteende.
 • bidra till närmiljöer som stöder hälsa och livskvalitet; till exempel på daghem, i skolan och på äldreboenden.
 • påverka lagstiftning och samhällsplanering så att förutsättningarna för hälsa förbättras för alla

Läs mer

Förbundsdirektör Viveca Hagmark, tfn 050 380 6716
Ekonomichef Anne Pärnänen, tfn 050 346 3728
Utvecklingschef Samuel Reuter, tfn 050 362 3715
Chef för Livstilsenheten Per Lindroos, tfn 0500 426 931
Chef för Familjer och relationer Pia Rosengård-Andersson, tfn 044 788 3620
Verksamhetsledare i Nyland, Malin von Koskull, tfn 044 788 1011
Verksamhetsledare i Åboland, Regina Strandberg, tfn 040 732 3603
Verksamhetsledare på Åland, Niclas Forsström, tfn 045 7374 9750
Verksamhetsledare i Österbotten, Ari-Pekka Toivari, tfn 050 301 1576

Ordförande

Helena Ewalds

Ordinarie medlemmar (Suppleanter)

Bengt Beijar (Christer Rönnlund)
Eva Biaudet (Marina Bergman-Pyykkönen)
Erika Boman (Jana Lindholm)
Solbritt Finnberg (Maria Lagström)
Pia Grankvist (Ann-Charlotte Willför)
Stina Heikkilä (Thérèse Meriheinä)
Lisbeth Fagerström (Jaan Siitonen)
Ove Mattsson (Thor-Björn Wiik)
Riina Forsman (Lotta Lindberg-Jaakkola))
Terhi Vörlund-Wallenius (Christel Gripenberg-Lerche)

Kontakt

  • Viveca Hagmark

   Direktör, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   050 380 6716

  • Ansvarig utgivare och chefredaktör för Tidningen Folkhälsan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anne Pärnänen

   Ekonomichef, Folkhälsans förbund rf

  • tfn:
   050 346 3728

  • Kontakta
  • Mia Käld

   Assistent för ekonomi och administration, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   044 757 8866

  • Kontakta