Folkhälsans förbund rf

Främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor

Folkhälsans förbund kombinerar rollerna som hälsofrämjande frivilligorganisation och sakkunnigorganisation. Förbundet bildas av fyra landskapsföreningar (Nyland, Åboland, Åland och Österbotten), vilka i sin tur består av 97 självständiga lokala föreningar med sammanlagt ca 19 000 personmedlemmar.

Förbundets centrala kunskapsområden är:

 • frivilligverksamhet
 • hälsofrämjande närmiljöer
 • livsstilsfrågor (fysisk aktivitet, kost och återhämtning)
 • familjearbete och sociala relationer

Det hälsofrämjande arbetet sker på olika nivåer. Vi vill

 • påverka människors hälsobeteende.
 • bidra till närmiljöer som stöder hälsa och livskvalitet; till exempel på daghem, i skolan och på äldreboenden.
 • påverka lagstiftning och samhällsplanering så att förutsättningarna för hälsa förbättras för alla

Läs mer

Förbundsdirektör Viveca Hagmark, tfn 050 380 6716
Ekonomichef Anne Pärnänen, tfn 050 346 3728
Utvecklingschef Samuel Reuter, tfn 050 362 3715
HR- och utvecklingschef Stina Heikkilä, tfn 040 145 2288
Chef för Livstilsenheten Per Lindroos, tfn 0500 426 931
Chef för Familjer och relationer Pia Rosengård-Andersson, tfn 044 788 3620 
Verksamhetsledare i Nyland, Malin von Koskull, tfn 044 788 1011
Verksamhetsledare i Åboland, Regina Strandberg, tfn 040 732 3603
Verksamhetsledare på Åland, Niclas Forsström, tfn 045 7374 9750
Verksamhetsledare i Österbotten, Ari-Pekka Toivari, tfn 050 301 1576

Kontakt

  • Viveca Hagmark

   Direktör, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   050 380 6716

  • Ansvarig utgivare och chefredaktör för Tidningen Folkhälsan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anne Pärnänen

   Ekonomichef, Folkhälsans förbund rf

  • tfn:
   050 346 3728

  • Kontakta
  • Mia Käld

   Assistent för ekonomi och administration, Folkhälsans förbund

  • tfn:
   044 757 8866

  • Kontakta
  • Stina Heikkilä

   HR- och utvecklingschef

  • tfn:
   +358 40 145 2288

  • Kontakta
  • Samuel Reuter

   Utvecklingschef

  • tfn:
   050 362 3715

  • Kontakta

Folkhälsans Förbunds styrelse

Förbundsordförande

Ewalds Helena

Sekreterare

Hagmark Viveca

0503806716
viveca.hagmark@folkhalsan.fi

Styrelsemedlem

Beijar Bengt

Biaudet Eva

Boman Erika

Fagerström Lisbeth

Finnberg Solbritt

0408227232
solifinnberg@gmail.com

Forsman Riina

Grankvist Pia

Gripenberg Sebastian

0401868009
sebastian@fsu.fi

Mattsson Ove

Vörlund-Wallenius Terhi

Ersättare i styrelsen

Bergman-Pyykkönen Marina

Gripenberg-Lerche Christel

Holmberg John

0400289999
john.holmberg@lagtinget.ax

Immonen Nina

Lagström Maria

Lindberg-Jaakkola Lotta

lindbergjaakkola@gmail.com

Lindholm Jana

Meriheinä Thérèse

0407658010
therese.meriheina@icloud.com

Rönnlund Christer

Willför Ann-Charlotte