Folkhälsan Välfärd Ab

Arbetar för det goda livet i livets alla skeden

Folkhälsan Välfärd Ab är ett av Samfundet Folkhälsan helägt bolag som har hand om Folkhälsans serviceproduktion. Bolaget erbjuder service i Nyland, Åboland och Österbotten och på några språköar i andra landskap.

En del av våra tjänster köps av olika kommuner, men en allt större del av dem som köper service är privatpersoner. Vi tror på valfriheten – allt fler kommuner erbjuder servicesedlar, vilket gör att allt fler själva kan välja sin serviceproducent. Den kommande social- och hälsovårdsreformen (sote-reformen) kommer att öka valmöjligheterna ytterligare.

För barn, unga och familjer erbjuder vi daghem, eftis, sommarläger, neuropsykiatriska utredningar , habilitering och rehabilitering, familjerehabilitering och familjestöd, barnhem och skyddshem samt korttidsvård för barn med funktionsnedsättning.

För äldre erbjuder vi stöd för olika boendeformer, allt från självständigt boende i lägenhet i våra Folkhälsanhus eller i gemenskapsboende till grupphem för personer som behöver personal i sin närhet dygnet runt. Vi erbjuder också dagverksamhet och rehabilitering , hemtjänst och hemsjukvård.

Vår läkarcentral i Karis, våra rehabiliteringsenheter i Korsholm och Jakobstad och vår genetiska klinik, som har verksamhet på olika håll i Svenskfinland, betjänar människor i alla åldrar.

Vår vision ”Det goda livet – i livets alla skeden” visar vår tro på att människan själv, med rätt stöd och service, även i utsatta lägen kan skapa sig ett gott liv. All vår verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankeram.

Läs mer

Chef för boende och socialservice Kira Exell-Paakki, tfn 044 788 6266

Chef för den medicinska verksamheten Anna Simonsen, tfn 040 574 6454

Chef för barn- och familjeverksamheten Anne-Maj Paldanius-Rehn, tfn 019 278 6888

Utvecklingschef Christina Söderberg, tfn 050 331 0778

Regionchef (Österbotten) Joacim Sandbacka, tfn 044 788 3647

Om du som patient och/eller anhörig upplever att du vill veta mera, har frågor som du vill få svar på, är det bäst att i första hand vända sig till vårdpersonalen där du sköts/har skötts.
Patientombudet tar inte ställning till medicinska spörsmål, vård eller behandling och fattar inga beslut, men hjälper till att utreda och belysa:
• frågor som berör hälsotillståndet, vård eller behandling
• patientens ställning, rättigheter, integritet och sekretess
• patientskada, klagomål, ansökan om skadestånd/ersättning

Kontaktuppgifter till Folkhälsan Välfärd Ab:s patientombud

Nyland
Johanna Söderlund
Raseborgs stad, Pb 75
10611 Raseborg
Tfn 019 289 2022, 040 721 4239
e-post johanna.soderlund@raseborg.fi

Åboland
Susanna Friman
Åbolands sjukhus, Kaskisgatan 13, 20700 Åbo
tfn 02 314 6000
e-post susanna.friman@tyks

Österbotten
Carola Nyman
tfn 050 469 6852
Folkhälsan Välfärd Ab
Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad

 

johanna.soderlund@raseborg.fi

Kontakt

  • Gun Eklund

   Vd, Folkhälsan Välfärd Ab

  • tfn:
   050 541 7731

  • Kontakta
  • Kerstin Westerlund

   ekonomichef, Folkhälsan Välfärd Ab

  • tfn:
   050 369 7835

  • Kontakta