Folkhälsan Utbildning Ab

En idrottsutbildare i tiden

Folkhälsan Utbildning Ab är ett bolag som omspänner idrott och försäljning, yrkesutbildning, vuxenutbildning, fri bildning och verkstadsverksamhet. Vi strävar efter att vara en utbildare som kombinerar kvalitet och professionalism i utbildningen med trender och specialiseringar.

Folkhälsan Utbildning har följande enheter

Våra skolor erbjuder utbildningar inom ledarskap, hälsa, välmående och idrott. Våra studerande ska hitta sin plats på arbetsmarknaden hand i hand med eget välbefinnande.

Bolaget fungerar som tak för den enda svenskspråkiga idrottsutbildningen i Finland, Solvalla idrottsinstitut och Norrvalla idrottsinstitut, och också för verkstaden Resurscentret Föregångarna.

Folkhälsan Utbildning Ab är aktiv medlem i Urheiluopistojen yhdistys och nätverkar inom den finskspråkiga idrottsinstitutsvärlden. Solvalla och Norrvalla är två skolor bland 14 idrottsinstitut i Finland och lyder under Undervisnings- och kulturministeriets övervakning och verksamhet.
Målgruppen för Resurscentret Föregångarnas verksamhet är arbetssökande och studerande som behöver stöd i eller överväger att avbryta sina studier samt personer som står utanför både arbetsliv och studier. Åldersmässigt är målgruppen mellan 16 och 65 år. Resurscentret Föregångarna arbetar förebyggande för att minimera riskerna för utanförskap.

Som aktör inom idrottsområdet är Folkhälsan Utbildning starkt sammankopplat med Finlands Svenska Idrott i sin verksamhet och delar också på resurser på tränarsidan. På Norrvalla är vår utbildning förenad i samma helhet som Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium i form av Campus Norrvalla. På Solvalla byggs och renoveras som bäst Campus Solvalla.

Folkhälsan Utbildning har också profilerat sig inom nordiskt samarbete och målmedvetet satsat på att öka kunskapen, utbudet och kvaliteten i verksamheten med ett ökat nordiskt samarbete.
Samarbete och interaktion med tredje stadiet är viktigt och projekt och öppna universitetskurser pågår tillsammans med Åbo Akademi/CLL och Helsingfors universitet. Vi samarbetar dessutom inom ett nordiskt projekt med Umeå universitet och i övriga utbildningar med Yrkeshögskolan Arcada.

Läs mera om vår verksamhet

Kontakt

  • Tomas Järvinen

   vd, Folkhälsan Utbildning Ab

  • tfn:
   040 584 4655

  • Kontakta
  • Ulla-Britt Hedlund-Lundström

   Ekonomichef, Folkhälsan Utbildning Ab

  • tfn:
   06 383 1071

  • Kontakta
  • Anna Pensar-Kuivamäki

   Rektor och enhetschef, Norrvalla

  • tfn:
   050 577 2548

  • Kontakta
  • Thomas Asp

   Träningschef, Norrvalla

  • tfn:
   050 505 1139

  • Kontakta
  • Sara Riska

   Utbildningschef

  • tfn:
   040 912 9475

  • Kontakta
  • Michael Ek

   Bitr. rektor för Solvalla

  • tfn:
   044 788 5955

  • Kontakta
  • Petra Bengs

   Enhetschef, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 913 1133

  • Kontakta Petra gällande studiebesök, olika samarbeten, projekt och förfrågningar om workshopar eller föreläsningar. Som arbetsgivare kan du också ta kontakt, om du är intresserad av samarbete t.ex. kring arbetsprövning i din organisation eller är i behov av arbetskraft. Om du är osäker på vem du skall kontakta på Föregångarna, så kan du alltid kontakta Petra.

   Visa mer
  • Kontakta