Vem ska sprida ljuset?

Luciavalet börjar på söndag 28.10. Genom att rösta deltar du i luciainsamlingen som går till utsatta barnfamiljer. Du kan läsa om alla luciakandidater och rösta på www.lucia.fi.

Gå till Lucia.fi

Lucia är luciainsamlingens frontfigur. Lucia och luciakören besöker närmare 100 sjukhus, äldreboenden och fester i december och januari. Med de pengar som samlas in stöder vi barnfamiljer som har det tungt. Lucia står för ljus och glädje, men hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som har det svårt.

Luciainsamlingen 2017 gav 164 000 euro. Med de insamlade medlen ordnades bland annat fyra FamiljeKrafläger. Att få stöd i tid kan ha avgörande betydlese. Vårt mål är att nå ett lika fint insamlingsresultat i år. Genom att rösta på Finlands Lucia eller delta i insamlingen utan rösta kan du bidra. 

Luciavalet börjar 28.10 

Luciakandidater år 2018 är:

1. Julia Halttunen, Borgå                
2. Cassandra Kruse, Grankulla
3. Elin Qvist, Grankulla
4. Mikaela Lindblad, Billnäs
5. Clarissa Holmström, Lovisa
6. Andrea Degerlund, Karis
7. Cecilia Back, Jeppo
8. Ellen Smulter, Mariehamn
9. Julina Fagerlund, Finström
10. Lea Ekblad, Esbo

 Rösta och delta i luciainsamlingen på www.lucia.fi. 

Foto: Askar Ibragimov

Här kan du se Lucia

Följande tillfällen är öppna för allmänheten

3 st. i

Lucia 2018

Här hittar du bland annat info om hur du bokar ett luciabesök, om luciakören och om luciakortegen.

Vill du bjuda in Lucia?

I december och början av januari besöker Finlands Lucia och luciakören närmare 100 olika ställen. Boka gärna redan nu, för att försäkra dej om att Lucia med följe kan besöka er.

Lucia uppträder till exempel på sjukhus, äldreboenden och konserter, däremot inte på kommersiella tillställningar.

När Lucia kommer vill vi att alla som träffar henne får möjlighet att delta i insamlingen. Det betyder att några personer behövs för att gå runt med insamlingsbössor. Den som vill kan naturligtvis ordna insamlingsdeltagandet på annat sätt också, till exempel kan man göra en inbetalning på ett luciakonto.

Vi vill gärna att Lucia får besöka nya platser som hon tidigare inte besökt.

Vi försöker fördela luciabesöken geografiskt rättvist, men förfrågan måste komma från allmänheten. Lucia har ett intensivt program så vi strävar efter att sätta in bokningarna på ett logistiskt smart sätt.

Om årets lucia är bokad vid önskat tillfälle kan fjolårets lucia undantagsvis uppträda med några tärnor.

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79

Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är RA/2018/8

Boka besök av Finlands Lucia med: 
Annika Höglund, kampanjplanerare
Tfn: 050 360 7933
annika.hoglund@folkhalsan.fi Sjung med i luciakören

Att vara med i luciakören blir för många ett minne för livet. Gemenskapen i kören är fin. Lucia med följe är efterlängtade gäster för många av dem de besöker. Att uppträda i Domkyrkan i Helsingfors på kröningen 13.12 inför publiken i kyrkan, på Senatstorget och i radio och tv säger de som varit med att är mäktigt.

Luciakören är en projektkör som uppträder tillsammans med Finlands Lucia vid olika evenemang främst i december. Beroende på evenemanget uppträder antingen hela kören eller en del av den.

Vill du vara en av Lucias tärnor och sjunga med i kören?

Insjungning för nya körmedlemmar ordnas i oktober 2018. 

Vi önskar att du är van att sjunga i stämmor och att du är beredd att satsa på uppdraget.

Ytterligare information ger Annika Höglund, tfn 050 360 7933 eller e-post lucia@folkhalsan.­

Kom med i luciakortegen

Finlands Lucia och luciakortegen kör genom Helsingfors centrum efter luciakröningen och samlar 30 000 åskådare längs gatorna. I luciakortegen finns plats för många olika ekipage, som tar sig fram till fots eller på hjul.

Vill ditt företag eller din organisation vara med i kortegen? Att delta med ett eget ekipage i luciakortegen är roligt och samtidigt ett sätt att hjälpa – deltagaravgi­ften är 200 euro och går oavkortad till luciainsamlingen. De som deltar i kortegen står själva för sina ekipage.

Är du intresserad av att vara med eller vill du veta mera?

Kontakta då Patrik Lindholm tfn 050 400 2081 eller e-post lucia@folkhalsan.fi.

Du kan rösta på Finlands Lucia 2018 till och med onsdag 28.11. Läs om kandidaterna och rösta på www.lucia.fi.

En luciajury har valt ut de tio kandidaterna bland de anmälningar vi fick in. Juryn bestod i år av Anna Bäck, Riko Eklundh och Stefan Lundberg.

Du kan också delta i insamlingen utan att rösta på en luciakandidat.

Om Finlands Lucia

Här kan du bland annat läsa om luciatraditionen, luciainsamlingen, om hur du kan stöda insamlingen och om luciamärket.

Utsatta familjer – de finns närmare än du tror

Under åren 2014–2018 samlar luciainsamlingen in medel för att stöda barnfamiljer, som har det svårt i sin vardag. Under 2017 inbringade insamlingen 164 000 euro.

Det finns många olika orsaker till att barnfamiljer har det tungt. Till exempel fattigdom, sjukdom eller brist på nära stödjande relationer gör att många familjer löper risk för att bli utmattade och inte orka med sitt föräldraskap trots att viljan och förmågan till gott föräldraskap finns.

Läger och kamratstöd ger kraft

Folkhälsan har redan tidigare ordnat olika verksamheter som stöder utsatta barnfamiljer. FamiljeKraft-lägren ger föräldrarna möjlighet att under några dagar lämna de vardagliga sysslorna och i stället få tid att fundera på sitt föräldraskap, medan barnen ges möjligheter till fritidssysselsättningar man kanske annars inte kunde få pröva på. Utvärdering har visat att föräldrarna känt sig stärkta direkt efter lägren men även under en längre tidsperiod efteråt. För barnen har det gett ett livslångt minne av att ha fått ett aktivitetsfyllt lov, i synnerhet om familjen lever med ekonomiska svårigheter.

Under år 2018 ordnar vi 3–4 läger på olika håll i Svenskfinland. Familjerna ansöker om att få komma med på lägret och ska då lämna in ett utlåtande av till exempel en socialarbetare i hemkommunen om behovet av stöd.

Våld i nära relationer

När föräldrarna är utmattade och utsatta kan det också leda till våld i nära relationer. I det våldsförebyggande arbetet är fokus på barnen. I situationer där barn blivit åskådare till våld behöver de få en möjlighet att hitta ord på sina upplevelser trots att de kanske inte själva blivit utsatta för våldet.  Våldet påverkar hela kroppen, även hjärnans funktionsförmåga. Arbetet med att öka professionellas mod att ta våld i nära relationer till tals och erbjuda barn samtalsmöjligheter fortsätter. Trappan är en metod att systematiskt via 4–8 samtal gå igenom det som barnet eller den unga upplevt. Folkhälsans Trappan-arbete startade i samband med luciainsamlingarna 2008–2010.

Under år 2019 fortsätter vi att utbilda professionella i Trappan-metoden i både södra Finland och Österbotten med målsättningen att garantera att alla kommuner har någon utbildad som kan föra Trappan-samtal med ett barn som upplevt våld i sin närmiljö.

Kamratstöd för tonårsföräldrar

För många föräldrar är det en utmaning att ha tonårsbarn. Frigörelsen från familjen kan ta häftiga uttryck. Föräldrar kan få stöd av gruppsamtal då de får uppleva att de inte är ensamma i sin situation och att varje familj är unik.  Folkhälsan har en lång erfarenhet av stöd för föräldrar med tonårsbarn i grupp. Det senaste materialet utvecklades i början av 2000-talet under namnet FöräldraKraft.

Under år 2015 fortsatte piloteringen av FöräldraKraft bland föräldrar med ungdomar i riskzonen i samarbete med sociala myndigheter (skolkuratorer och barnskyddets socialarbetare) i några kommuner.

Stöd till blivande mammor

Att få ett barn är en omvälvande situation och varje förälder vill bli en så bra förälder som möjligt. Under graviditeten uppstår det många frågor kring förändringar i kroppen och hur man kan ge babyn bästa möjliga förhållanden att utvecklas från. Kost, sockervärden, motion kan oroa den blivande mamman. Reflektion i grupp bland väntande mammor har utvärderats och det har visat sig vara en trygghetsstärkande metod vid sidan av mödrarådgivningens service. Hittills har Mammakraft-grupper endast erbjudits gravida i allmänhet men vi kommer att testa och utveckla verksamheten för grupper i riskzonen.

 

Genom att rösta på Finlands Lucia deltar du i insamlingen. Du kan också delta i insamlingen utan att rösta på en kandidat, antingen genom att överföra pengar till ett Luciakonto eller genom att donera pengar med Mobile Pay.

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79

Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är RA/2018/8.

Luciamärket

Förutom den riksomfattande luciainsamlingen samlar de lokala Folkhälsanföreningarna in medel till verksamheten genom att sälja luciamärken.

Luciamärkesförsäljningen pågår under november och december. Luciamärket kostar 4 €. Försäljarna får 80 cent per sålt luciamärke.  Intäkterna från luciamärkesförsäljningen går till det lokala hälsofrämjande arbetet bland barn och unga.      

Köp luciamärket

Luciamärken säljs främst av barn.

Luciamärken kan också köpas i våra Folkhälsanhus och Luckorna runtom i Svenskfinland

Vill du sälja luciamärken?

Om du vill sälja luciamärken kontaktar du en lokalförening nära dej eller kontaktar oss på lucia@folkhalsan.fi, tfn 050 360 7933.

Så här redovisar ditt barn sin luciamärkesförsäljning

När barnen sålt sina luciamärken ska försäljningen redovisas. Det gör barnen i skolan till den lokalförening som besökte skolan och delade ut luciamärken. Folkhälsans lokalföreningar hittar du här på vår webb under Meny och Föreningar. Ifall du är osäker kan du också mejla lucia@folkhalsan.fi eller ringa oss på tfn 050 360 7933, så ger vi dej rätt kontaktuppgifter.

Vill du vara ambassadör för luciainsamlingen? I år går insamlingen till utsatta barnfamiljer i form av förebyggande barnskyddsarbete, FamiljeKraft-läger, utbildning av professionella som möter barn som upplevt våld i sin närmiljö, grupper för föräldrar och mammor samt familjecaféer.

Som ambassadör för insamlingen kan du bland annat:

• Berätta om insamlingen för vänner och bekanta, om varför den görs och om behovet av tidiga insatser för familjer som riskerar att bli utmattade.

• Gilla Finlands Lucia på Facebook (www.facebook.com/finlandslucia) och gilla och dela det vi publicerar där, bland annat om varför insamlingen görs och vad vi gör med de medel vi får in.

• Ta initiativ till att din arbetsplats, förening eller klubb deltar i insamlingen.

• Uppmuntra någon som har bemärkelsedag att välja insamlingen som mottagare för gåvor.

• Delta i insamlingen antingen genom att rösta på Finlands Lucia eller med en donation, och uppmuntra andra att också delta.

Ifjol inbringade insamlingen drygt 164 000 euro. Målsättningen i år är att överskrida senaste år. De insamlade medlen går i sin helhet till insamlingsändamålet.

Röstningen avslutas 28.11.2018 och insamlingen pågår till och med 31.1.2019.

Rösta och delta i insamlingen på www.lucia.fi

Hör gärna av dig med frågor till lucia@folkhalsan.fi. 

Flygblad för luciaambassadörer. 

Kontakt

  • Annika Höglund

   Kampanjplanerare

  • tfn:
   050 360 7933

  • Kontakta
  • Camilla Westerlund

   Kommunikationschef Folkhälsan

  • tfn:
   050 374 8239

  • Camilla är Folkhälsans presschef

   Visa mer
  • Kontakta
  • Eva-Maria Nystén

   Producent

  • tfn:
   040 503 0876

  • Eva-Maria arbetar som producent på Folkhälsans kommunikationsavdelning.

   Visa mer
  • Kontakta