Genetiska kliniken

Har du frågor kring ärftliga sjukdomar?

Folkhälsans genetiska klinik har som uppgift att ställa diagnoser, ge information samt stöda och vägleda personer som har en genetiskt orsakad sjukdom eller som oroar sig för en sådan.

Kontakta oss om du har frågor om

 • ärftligheten av en sjukdom eller symtom som finns i släkten
 • en diagnos som du har fått tidigare, om sjukdomens symtom och förlopp
 • risken att insjukna i en sjukdom som finns i släkten
 • sannolikheten för att dina barn insjuknar i sjukdomen
 • vård och uppföljning
 • möjligheter till fosterdiagnostik ifall du planerar familj
 • testning för en viss sjukdom

När du kontaktar Folkhälsans genetiska klinik diskuterar du med hälsovårdaren eller sjukskötaren hur ni ska gå till väga för att få en klar bild av din situation. Kartläggningen görs per telefon, under ett klinikbesök eller under ett hembesök – allt efter önskemål och möjligheter.

Efter det blir du kallad till ett läkarbesök. Läkaren har som mål att ställa en diagnos. Ifall du har fått en diagnos redan tidigare vill läkaren bekräfta den. Du får information om sjukdomen och symtomen. Ni talar om olika aspekter på sjukdomen och om vad sjukdomen innebär för dig och ditt dagliga liv. Läkaren och hälsovårdaren eller sjukskötaren utreder och ger förslag till uppföljning, stöd, vård och rehabilitering.

Besök hos hälsovårdarna eller sjukskötaren på genetiska kliniken är avgiftsfria, men för läkarbesöken behövs en remiss och betalningsförbindelse. I så fall blir också läkarbesöket avgiftsfritt för dig. Klinikens hälsovårdare kan ge råd om hur du får remiss.

Rådgivningen erbjuds främst på svenska, men vi talar också finska och engelska, så vi kan ta emot flerspråkiga familjer.

Våra läkare har mottagningar i Helsingfors, Vasa och Mariehamn och hälsovårdarna gör hembesök i hela Svenskfinland.

Har du frågor och funderingar om ärftlighet eller genetiska sjukdomar? Ta kontakt!
Informationen hanteras konfidentiellt. 

Kontakt

  • Carina Wallgren-Pettersson

   Överläkare, docent i medicinsk genetik

  • tfn:
   044 788 6047

  • Carina är Genetiska klinikens överläkare och ansvarar för klinikens verksamhet som helhet. Hon är specialiserad inom medicinsk genetik och arbetar 50 procent som överläkare på kliniken och 50 procent vid Folkhälsans genetiska institut med forskning inom området ärftliga muskelsjukdomar. Carina tar emot patienter i Helsingfors, Vasa och Mariehamn.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Carola Saloranta

   Specialistläkare, MD

  • tfn:
   044 788 5995

  • Carola är specialistläkare inom medicinsk genetik. Hon tar emot patienter med genetiskt orsakade sjukdomar, inklusive ärftlig predisposition för cancer. Carola har mottagning i Vasa, Helsingfors och Mariehamn.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Hintze

   Ansvarig hälsovårdare, specialiserad i medicinsk genetik

  • tfn:
   044 788 1078

  • Maria är Genetiska klinikens ansvariga hälsovårdare med specialutbildning inom medicinsk genetik. Hon har överblick över alla klinikens patienter. Om du bor i södra Finland är det vanligen henne du först kommer i kontakt med. Till Marias arbete hör den kontinuerliga kontakten med patienterna i form av rådgivning, vägledning och stöd per telefon eller epost och vid träffar på kliniken i Helsingfors eller under hembesök.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Savander

   Kommunikationsansvarig, FM, Genetiska kliniken

  • tfn:
   044 788 6297

  • Johanna är kommunikationsansvarig på Genetiska kliniken. Förutom Genetiska klinikens kommunikation och informationsspridning sköter Johanna övriga administrativa uppgifter. Om du inte vet vem på Genetiska kliniken du borde kontakta, börja med Johanna! Hon hjälper dig gärna vidare.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Annika Orre

   Hälsovårdare, Genetiska kliniken

  • tfn:
   044 788 1104

  • Annika tar hand om Genetiska klinikens patienter i Österbotten. Till hennes arbete hör den kontinuerliga kontakten med patienterna i form av rådgivning, vägledning och stöd per telefon eller epost och vid träffar på kliniken i Vasa eller under hembesök.

   Visa mer
  • Kontakta