Genetiska kliniken

Har du frågor kring ärftliga sjukdomar?

Folkhälsans genetiska klinik har som uppgift att ställa diagnoser, ge information samt stöda och vägleda personer som har en genetiskt orsakad sjukdom eller som oroar sig för en sådan.

Kontakta oss om du har frågor om

  • ärftligheten av en sjukdom eller symtom som finns i släkten
  • en diagnos som du har fått tidigare, om sjukdomens symtom och förlopp
  • risken att insjukna i en sjukdom som finns i släkten
  • sannolikheten för att dina barn insjuknar i sjukdomen
  • vård och uppföljning
  • möjligheter till fosterdiagnostik ifall du planerar familj
  • testning för en viss sjukdom

När du kontaktar Folkhälsans genetiska klinik diskuterar du med hälsovårdaren eller sjukskötaren hur ni ska gå till väga för att få en klar bild av din situation. Kartläggningen görs per telefon, under ett klinikbesök eller under ett hembesök – allt efter önskemål och möjligheter.

Efter det blir du kallad till ett läkarbesök. Läkaren har som mål att ställa en diagnos. Ifall du har fått en diagnos redan tidigare vill läkaren bekräfta den. Du får information om sjukdomen och symtomen. Ni talar om olika aspekter på sjukdomen och om vad sjukdomen innebär för dig och ditt dagliga liv. Läkaren och hälsovårdaren eller sjukskötaren utreder och ger förslag till uppföljning, stöd, vård och rehabilitering.

Besök hos hälsovårdarna eller sjukskötaren på genetiska kliniken är avgiftsfria, men för läkarbesöken behövs en remiss och betalningsförbindelse. I så fall blir också läkarbesöket avgiftsfritt för dig. Klinikens hälsovårdare kan ge råd om hur du får remiss.

Rådgivningen erbjuds främst på svenska, men vi talar också finska och engelska, så vi kan ta emot flerspråkiga familjer.

Våra läkare har mottagningar i Helsingfors, Vasa och Mariehamn och hälsovårdarna gör hembesök i hela Svenskfinland.