Massörsutbildning

Utbilda dig till massör!

Är du intresserad av att jobba inom social-, hälso- och idrottsområdet, främst inom rehabilitering och idrott? Då är massörsstudier ett bra val!

Ansökningstiden till massörutbildningen är 8.1-30.4.2018

Pris

Terminsavgift: 400 euro
Examensavgift: 58 euro 
Kurslitteratur och anatomiapplikation: 250-300 euro
Priserna moms 0%

Yrkesexamen för massör kan du avlägga på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. Vi är den enda som erbjuder utbildning på svenska. Vi har ett professionellt team inom massörsutbildningen som leder undervisningen och utvecklingen.

Vi har en ettårig utbildning med studier på heltid på Norrvalla. Det finns också möjlighet att studera på halvtid på både Norrvalla och Solvalla och då är studierna flerformsstudier.

Kommande utbildningar

Studier på heltid

Du ska ha fyllt 18 år och ha en grundutbildning (grundskola eller motsvarande). För studierna sammanställs en personlig studieplan (PSP) där motsvarande tidigare avlagda kurser beaktas.

Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier, med betoning på närstudier men också distansstudier.

Inlärning i arbete ingår som en del av studierna.

Du läser ämnen som massage, fysikalisk behandling, naturvetenskapliga ämnen (anatomi, fysiologi, mikrobiologi och epidemiologi), medicinska ämnen, social- och hälsovård, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, företagsekonomi, kommunikationsfärdighet, gymnastik och hälsolära samt första hjälpen.
Examentillfällena består av tre obligatoriska examensdelar och en valfri examensdel och för examensprocessen sammanställs en personlig examensplan (PEP).

Obligatoriska delar

 • Massörens arbete
 • Massage som vårdprocess
 • Massören som företagare

Valfri del

 • En examensdel från specialyrkesexamen för massör (muskelvård för idrottare)

Om du har någon av följande examen sedan tidigare ersätts den valfria examensdelen med den tidigare examen:
• En examensdel från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen:

 • Stöd för utveckling och handledning
 • Stöd för rehabilitering
 • Vård och omsorg

• En examensdel från grundexamen i idrott
• En examensdel från yrkesexamen i idrott

Ersättandeprocessen förbereds av skolan och beviljas av examensbedömarna.

Du betalar en terminsavgift på 400 euro (fr.o.m. hösten 2017) samt studiematerial för ca 250–300 euro. Dessutom ingår en examensavgift på 58 euro.

Urvalsprovet hålls 17-18.5.2018 på Norrvalla

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
- ledarskaps- och instruktionsövningar
- styrketest i form av griptest
- personlig intervju

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Huvudsaklig instuderingslitteratur
O. Sand et al. (2007) Människokroppen - Fysiologi och anatomi Stockholm: Liber ISBN 978-91-47-08435-7
Kapitel 7, skelettet (s.216–229)
Kapitel 8, musklerna (s.236–263)

Alternativ/kompletterande instuderingslitteratur:
Rörelseapparatens anatomi (2002) Finn Bojsen-Möller
Kapitel 2, stödjevävnader och deras mekaniska egenskaper, avsnittet: ledlära (s.34–42)
Kapitel 3, muskellära (s.43-54)
Människans fysiologi och anatomi (1982 eller nyare upplaga) Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist-Franson-Kvist
- Kapitel 1 Inledning (s. 1–5)
- Kapitel 3 Vävnader avsnitt Muskelvävnad (s. 40–50)
- Kapitel 5 Rörelseapparaten avsnitt Skelett, fogar och leder (s.56–58) avsnitt Muskler (s.80–90)

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft

Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

 

Studier på halvtid

Utbildningen är för dig som saknar examen i yrkesutbildning, behov av omskolning, inte möjlighet att studera heltid.

Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier med betoning på distans- och nätstudier.

Inlärning i arbete ingår som en del av studierna.

För studie- och examensprocessen sammanställs en personlig studieplan (PSP) och examensplan (PEP).

Studieprogrammet indelas i tre (3) studie-/examensmoduler enligt följande:
Modul 1: Massörens arbete 28 veckor (se tidtabell)
Modul 2: Massage som vårdprocess 24 veckor (se tidtabell)
Modul 3: Massören som företagare och valfri examensdel 19veckor

Totalt: 71 veckor

Modul 1 och 2 inkluderar ett examenstillfälle vardera, modul 3 inkluderar två examenstillfällen.

Du betalar 400 euro/modul (termin), 58 euro i examensavgift och ca 250–300 euro i kurslitteratur och anatomiapplikation.
För att kunna ta del av utbildningen behöver du en pc och nätuppkoppling.

Tidpunkten för urvalsprovet meddelas senare.

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
- ledarskaps- och instruktionsövningar
- styrketest i form av griptest
- personlig intervju

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Huvudsaklig instuderingslitteratur
O. Sand et al. (2007) Människokroppen - Fysiologi och anatomi Stockholm: Liber ISBN 978-91-47-08435-7
Kapitel 7, skelettet (s.216–229)
Kapitel 8, musklerna (s.236–263)
Alternativ/kompletterande instuderingslitteratur:
Rörelseapparatens anatomi (2002) Finn Bojsen-Möller
Kapitel 2, stödjevävnader och deras mekaniska egenskaper, avsnittet: ledlära (s.34–42)
Kapitel 3, muskellära (s.43-54)
Människans fysiologi och anatomi (1982 eller nyare upplaga) Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist-Franson-Kvist
- Kapitel 1 Inledning (s. 1–5)
- Kapitel 3 Vävnader avsnitt Muskelvävnad (s. 40–50)
- Kapitel 5 Rörelseapparaten avsnitt Skelett, fogar och leder (s.56–58) avsnitt Muskler (s.80–90)

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft
Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

Kontakt

  • Stefan Lillvik

  • tfn:
   050 016 0812

  • Kontakta