Massörsutbildning

Utbilda dig till massör!

Är du intresserad av att jobba inom social-, hälso- och idrottsområdet, främst inom rehabilitering och idrott? Då är massörsstudier ett bra val! Hos oss kan du studera både på hel- eller deltid.

För de som har förkunskap inom vården finns ännu möjlighet att kunna komma med i pågående utbildning på Solvalla som når examen våren/sommaren 2021!

Yrkesexamen i massage kan du avlägga på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. Vi är den enda som erbjuder utbildning på svenska. Vi har ett professionellt team inom massörsutbildningen som leder undervisningen och utvecklingen.

Vi har en ettårig utbildning med studier på heltid på Norrvalla. Det finns också möjlighet att studera på deltid på både Norrvalla och Solvalla.

Kontinuerlig ansökan till deltidsprogrammet på Solvalla är öppen!
Om ansökan mottagits korrekt, får ni genast en automatisk bekräftelse per e-post.

 

Kommande utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

3 st. i

Info till samtliga studerande

Det är obligatoriskt att ta med betyg till urvalstillfället.  Minimikravet på betyg är grundskolebetyg, men du kan även göra sin ansökan på basen av ditt gymnasiebetyg eller yrkesutbildning. Som bilaga 2 kan du fritt välja vad du bifogar, t.ex. annat betyg, intyg eller CV.

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
(- ledarskaps- och instruktionsövningar)
(- styrketest i form av griptest)
- personlig intervju

Pga. Corona viruset har vi modifierat urvalsprovet till att endast innehålla teoriprov + intervju.
Plan A är att genomföra urvalstillfället på Norrvalla tisdagen 5.5.2020 medan plan B är samma datum men på distans via en digital läromiljö.
Vare sig det blir plan A eller B, gäller det modifierade urvalsprovet. Dvs. inga styrketest eller instruktionsövningar.

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Instuderingsmaterial

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft

Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

Kontaktpersonen för tilläggsansökan är David Fred david.fred@folkhalsan.fi

Examensspecifika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga inom:

Yrkesexamen i massage (OPH-1934-2018)
Specialyrkesexamen i massage (OPH-1935-2018)

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter vid en läroanstalt, på en arbetsplats eller i en annan lärmiljö, om kraven på säkerhet vid examina som avses i 81§ (531/2017) så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Hinder för antagning som studerande kan vara:

• en pågående obehandlad psykos eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan eller en annan sjukdom som begränsar psykisk hälsa och funktionsförmåga som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• sjukdom i stöd- och rörelseorganen, en skada eller annan sjukdom som begränsar fysisk hälsa och funktionsförmåga och som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• en hudsjukdom som begränsar funktionsförmågan såsom ett kroniskt eksem som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter i anslutning till utbildningen.

• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

 

Information om Specialyrkesexamen i massage 2020-2022

Allmänt:          

Specialyrkesexamen i massage innebär fördjupat kunnande/specialisering, för att lyckas väl i utbildnings- och examensprogrammet behövs arbetserfarenhet från arbetsuppgifter med patienter och att du är aktiv i arbetslivet inom branschen.

Målgrupp:       

För dig som jobbar som utbildad massör i eget företag eller annans tjänst, för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården, i första hand inom fysioterapi eller för dig som har motsvarande kunskaper, färdigheter och arbetserfarenhet från tidigare.

Genomförande:

Genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier, med betoning på distansstudier samt utbildning genom arbete på arbetsplatsen, även arbete med idrottare/idrottslag och tränare/träningsteam är en viktig del i utbildningen.

Planeringen utgår från att en väsentlig del av inlärningen sker i arbetsprocessen med dina patienter på din arbetsplats eller i ditt företag.

Du kan individuellt planera för att avlägga hela examen eller delar av examen.

Strukturen:     

Specialyrkesexamen i massage (477101) utgår från tre (3) kompetensområden:

1.      Kompetensområdet för idrottsmassage (3134) som leder till yrkesbenämningen: Idrottsmassör (SYE) (30073)

2.      Kompetensområdet för lymfmassage (3133) som leder till yrkesbenämningen: Lymfmassör (SYE) 30072)

3.      Kompetensområdet för massage (3132) som leder till yrkesbenämningen: Massör (SYE) (30071)

Länk till examensgrunderna: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/4556442

Omfattning:   

180kp (kompetenspoäng)

För att nå hela examen utgår planeringen från en tidsomfattning av 3 – 4terminer, för samtliga studerande görs en personligplan för utvecklandet av kunnandet (PUK) som innehåller den individuella studieplanen (PSP).

Uppbyggnad: 

Hela examen utgår från att du väljer ett (1) kompetensområde som består av:

1.      En (1) obligatorisk examensdel – 45kp

2.      Tre (3) valbara examensdelar – 135kp

Valbara examensdelar delas in i kategorier:

a)      kategori 1 – härifrån väljs två eller samtliga tre valbara examensdelar, kategorin inriktas på kompetensområdet du valt.

b)     kategori 2 – härifrån väljs en valbar examensdel OM enbart två valts från kategori 1, kategorin inriktas på de övriga kompetensområdena.

Examen:  

När samtliga examensdelar (obligatoriska+valbara) är avklarade genom godkända yrkesprov (4st) nås hela examen och yrkesbenämningen som anges i strukturen.

Utbildningsstart:       

16.11.2020 på Campus Norrvalla

Ansökan:         

Sker på Folkhälsans hemsida genom s.k. kontinuerlig ansökan, länk till sidan: https://www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar/massorsutbildning/

Kontinuerlig ansökan innebär att du kan söka till utbildnings- och examensprogrammet när som helst.

Krav för antagning:
Sökande kallas till intervju efter att ha lämnat in giltig ansökan, intervjun verifierar de kriterier som anges under rubrikerna allmänt samt målgrupp, vid behov genomförs individuella tester.

Att inget i de examensspecifika kraven på hälsotillståndet som Utbildningsstyrelsen utfärdat stämmer in på dig, kraven finns presenterade på webbsidan för ansökningar.

Kostnad:          

350€/termin + kurslitteratur.

Kompetensområde som erbjuds:

Utbildningen som startar 16.11.2020 på Campus Norrvalla erbjuder kompetensområdet för idrottsmassage (3134)

Följande examensdelar erbjuds inom kompetensområdet:

300423 Muskelvård för idrottare, 45kp – obligatorisk examensdel.

300428 Arbete i ett träningsteam för idrottare, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300427 Främjande av funktionsförmågan hos patienter med smärta i nedre extremiteten, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300424 Främjande av funktionsförmågan hos patienter med smärta i övre extremiteten, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300674 Arbete som arbetsplatshandledare, 45kp – valbar examensdel, kategori 1.

300426 Främjande och upprätthållande av vätskecirkulationen i kroppen med mekaniska behandlingar, 45kp – valbar examensdel, kategori 2.

Framtidsplaner:

Att kontinuerligt utveckla kursinnehåll inom de övriga kompetensområdena för att inom överskådlig tid för att kunna erbjuda också de två övriga kompetensområdena inom specialyrkesexamen i massage.

Följande område som kommer att erbjudas är kompetensområdet för lymfmassage (3133) som planeras inledas hösten 2022.

Utbildnings- och examensprogrammet inleds när valbara examensdelen 300426, Främjande och upprätthållande av vätskecirkulationen i kroppen med mekaniska behandlingar, 45kp genomförs i programmet som startar 16.11.2020.

Kontakt

  • Stefan Lillvik

   Lärare

  • tfn:
   050 016 0812

  • Kontakta
  • David Fred

   Lärare, handledare, Norrvalla

  • tfn:
   044 788 3761

  • Kontakta