Kostrådgivare

Bli proffs inom kost och näring

Hösten 2017 startar vår nya kostrådgivarutbildning! I undervisningen tillämpar vi forskningsbaserad kunskap i praktiskt arbete. Vi poängterar helhetstänkande och går in på djupet i de områden du och dina framtida kunder behöver för största möjlighet till framgång.

Pris

1350 euro (moms 0 %) 
Diplomering/Licensiering
Efter avklarad kurs blir deltagarna diplomerade kostrådgivare. Vill deltagaren bli licensierade kostrådgivare skall man tentera kursen vilket ingår i kurspriset.


I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du har lärt dig under utbildningen i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper för dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar när de sätter samman sin kost.

Diplomering/Licensiering:

Efter utbildningen kommer du att ha ett brett kunnande inom kost och kostrådgivning för olika målgrupper, hur energiintaget påverkar kroppens funktioner och psykologiska faktorer kring kost och välmående.

Om din målsättning är att börja arbeta som kostrådgivare bör du tentera kursen vilket ingår i kurspriset. Efter avklarad kurs blir du Folkhälsans diplomerade kostrådgivare.

Utbildningar

Läs mer om utbildningen

Studiedagar: 3 x 3 dagar av närstudier, (tot. 82 närstudietimmar + 60 timmar distansarbete)

 • Grunderna för balanserad kost
 • Individuell kostrådgivning inom permanenta livsstilsförändringar
 • Kost för idrottare och motionärer
 • Vikten av kostrådgivning och kostrådgivning som yrke
 • Kroppens funktioner: ämnesomsättning, matsmältning och celler
 • Näringsämnen
 • Livsmedelskunskap och matlagning
 • Måltidsrytmer
 • Psykologin runt mat och hur vi äter; ätstörningar, stress m.m.

  • Joakim Träskelin

   Kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

  • Kontakta