Kostrådgivare

Utbilda dig till certifierad kostrådgivare

I undervisningen tillämpar vi forskningsbaserad kunskap i praktiskt arbete. Vi poängterar helhetstänkande och går in på djupet i de områden du och dina framtida kunder behöver för största möjlighet till framgång.

Tallrikarna är fyllda med färggrann sallad och solrosfrön.

Pris

1350 euro (moms 0 %) 
Certifierad kostrådgivare (Folkhälsan)

Efter avklarad kurs blir deltagarna av Folkhälsan certifierade kostrådgivare, om man klarar av alla inlämningsuppgifter och tenten.


I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du har lärt dig under utbildningen i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt. Du kommer att kunna tillämpa dina kunskaper för dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar när de sätter samman sin kost.

Certifiering:

Efter utbildningen kommer du att ha ett brett kunnande inom kost och kostrådgivning för olika målgrupper, hur energiintaget påverkar kroppens funktioner och psykologiska faktorer kring kost och välmående.

Om din målsättning är att börja arbeta som kostrådgivare bör du tentera kursen vilket ingår i kurspriset. Efter avklarad kurs blir du Folkhälsans certifierade kostrådgivare.

Utbildare, Olli Ilander

Olli Ilander:

 • Magister i livsmedelsvetenskap (human nutrition).
 • Examen 2003 Helsingfors universitet.
 • Från år 2000 oberoende näringsexpert – utbildare, skribent och näringscoach. Föreläser på svenska, finska och engelska.
 • Specialist på idrottskost. Tävlingsidrottsbakgrund inom cykling. Coachat flertalet toppidrottare.
 • Författare till fyra böcker: Liikuntaravitsemus (VK-kustannus 2006), Nuoren urheilijan ravitsemus – eväät energiseen elämään (VK-kustannus 2010), Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta (VK-kustannus 2015), Liikuntaravitsemus 3.0 (VK-kustannus 2021). 

Utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

4 st. i

Läs mer om utbildningen

Studiedagar: totalt 9 dagar + ett separat tent tillfälle (tot. 82 studietimmar + 70 timmar eget arbete)

Kostrådgivarutbildning innehåll:

Grunderna för en balanserad kost
• Kriterier för en balanserad kost
• Matens kvalitet
• Mat och hälsa
• Skyddsnäringsämnen
• Sammansättning av en balanserad kost i praktiken
• Dieter
• Måltider och måltidsrytm

Kost och folksjukdomar
• Metabolt syndrom
• Typ 2 diabetes
• Förhöjt blodtryck
• Kolesterol, blodfetter och arterioskleros
• Osteoporos
• Funktionsstörningar och sjukdomar i mag-tarmkanalen
• Sömnbrist, skiftesarbete i förhållande till kost och hälsa

Individuell kostrådgivning med inriktning på permanent livsstilsförändring
• Kostrådgivning i teorin och i praktiken
• Övervikt, viktnedgång och viktkontroll

Kost för idrottare och motionärer
• Energiförbrukning och –behov
• Kolhydrater och träningsintensitet
• Protein – återhämtning och utveckling
• Vätskebalans
• Kosttillskott

I Folkhälsans kostrådgivarutbildningsprogram, ligger betoningen på just de praktiska tillämpningarna av vetenskapen. I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Det ultimata målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Trots att alla klienter är olika och kräver olika strategier och råd, behöver själva kostrådgivningsprocessen inte variera från fall till fall.

Utbildningsprogrammet ger dig exakta riktlinjer för hur du i praktiken kan förverkliga en sådan fungerande och effektiv kostrådgivningsprocess som du direkt kan börja praktisera efter utbildningen.

I Folkhälsans kostrådgivarutbildningsprogram görs allt för att du skall få sådan genuin insikt och förståelse i kostfrågor som hjälper dig att bli en riktigt duktig, diplomerad kostrådgivare. Med insikt och förståelse avses här bl.a.:

• Att du kan sätta saker i perspektiv och förstå VAD som är relevant för din klient och vad som är mindre viktigt.

• Att du har insikt i HUR kostråden skall förverkligas i praktiken på ett sätt som lämpar sig för just din klient.

• Att du kan motivera dina råd och lyckas få din klient att inse VARFÖR rådet är relevant just för klienten.

• Att du förstår hur saker hänger ihop och inverkar på varandra.

• Att du kan beakta kunskapen ur många olika synvinklar och hitta de infallsvinklar som är betydelsefulla just för din klient.

• Att du förstår hur enskilda kostfaktorer inverkar på kosthelheten.

• Att du förstår att det finns otaliga sätt att äta bra och att det oftast finns många alternativa tillvägagångssätt att välja mellan.

• Att du på basen av kunskapen lyckas dra riktiga slutsatser och inser att den riktiga slutsatsen inte alltid är uppenbar.

• Att du kan väga fördelar och nackdelar mot varandra och lyckas göra vettiga beslut utgående från din bedömning.

• Att du kan filtrera informationsflödet på internet, tillämpa källkritik, läsa kritiskt, skilja mellan vetenskaplig kunskap, vardagskunskap som bygger på erfarenheter och myter eller direkt falsk kunskap.

• Att du på egen hand efter utbildningen är kapabel att samla in pålitlig information som du kan utnyttja i praktiken till din klients vinning.

Kostrådgivning handlar inte bara om nutrition utan också om känslor och psykologi

Förutom att du i stora drag förstår dig på hur kroppen fungerar och vilken kostens inverkan är behöver du även bekanta dig med psykologi och beteendevetenskap för att du på ett människonära och klokt sätt kunna hjälpa dina kommande klienter till beständiga förändringar i sina levnadsvanor. Det är sällan vettigt att bara rakt av gå in för att göra förändringar i en klients matvanor. Istället skall du inleda rådgivningen med att först bilda dig en uppfattning om VARFÖR klienten äter på ett visst sätt, dvs. utvärdera vad som styr klientens val av mat och vad klientens beteende beror på. Först då dessa bakgrundsfaktorer (som ofta är psykologiska till naturen), klarlagts, finns det verkliga förutsättningar för klienten att lyckas etablera de kommande kostråden i sin vardag på ett hållbart sätt.

I utbildningsprogrammet lär du dig kommunikations- och interaktionsfärdigheter för att du skall kunna begå fruktsamma diskussioner med din klient och på så vis få en klar bild av din klients bakgrund, livssituation, värderingar, utmaningar och målsättningar. Det är viktigt att du lär känna människan du jobbar med och sätter dig in i dennas liv och vardag. Allt detta krävs för att du ska kunna tänka ut vilka tillvägagångssätt och mål som gynnar din klient bäst.

Kommunikation behövs också för att på ett effektivt och lättbegripligt sätt dela med dig och överföra din kunskap och dina insikter till klienten. I utbildningen lär du dig också psykologiska strategier för att få dina klienter att tro på sina möjligheter till framgång, att bli ivriga att arbeta med dig och få dem att inspireras av de strategier och råd som du föreslår. Empati, människokännedom och beaktande av klientens känslor är faktorer som understryks iutbildningsprogrammet.

Utbildningsprogrammet representerar inte någon specifik inriktning eller ideologi, utan den grundar sig på näringsvetenskap. I utbildningen behandlas kosttemat från en neutral utgångspunkt.

En av de centrala målsättningarna med utbildningsprogrammet är att korrigera de otaliga missuppfattningar och myter som är mycket vitt utbredda och som segt lever kvar trots att de i vetenskapliga undersökningar bevisats grunda sig på felaktig information.

Kunskaper som baserar sig på vetenskapliga data är pålitligare än den s.k. vardagskunskap som myterna ofta grundar sig på. Materialet har en starkt vetenskaplig grund och strävar till att vara så pålitlig som möjligt utan att för den sakens skull vara svårförståelig, tung eller ensidigt teoretisk

I utbildningsmaterialet ingår även sådana praktiska verktyg och hjälpmedel som frågeformulär, kostdagboksblanketter och tips om appar som du kan utnyttja i din verksamhet som kostrådgivare.
Utöver grundmaterialet får du en lista på rekommenderad fördjupande litteratur.

Från listan skall du välja ut och läsa en eller fler böcker som du känner att kan ge dig just sådan fördjupad specialkunskap som du kan ha nytta av din kostrådgivarverksamhet. Utbildningsprogrammet fokuserar på icke- idrottare vilket innebär att du som kanske tänker dig att jobba i första hand med idrottare gärna kan välja idrottskostrelaterade böcker som fördjupande litteratur.

I utbildningsmaterialet ges dessutom tips om webbsidor och andra medier som du kan utnyttja efter utbildningen för att fortsättningsvis fördjupa dina kunskaper och ständigt hålla dig uppdaterad och hålla jämna steg med den snabba utvecklingen i branschen.

Allt studiematerial finns på Moodle som antagna studerande får koder till.

Kontakt

  • Joakim Träskelin

   Idrottsproducent Norrvalla

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Karoliina Laaksoharju

   Idrottsproducent Solvalla

  • tfn:
   050 490 8818

  • Jobbar på Solvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta