Fritids' i Mårtensdal

Fritids' är öppet vardagar kl. 12.00 – 17.00 och är riktad till Mårtensdals skolas elever. Vårt språk är svenska.

Ta kontakt

Eftisbarnen leker ute i snön en solig vinterdag.
Tid: Vardagar kl.12.00-17.00
Plats: Fritids' i Mårtensdal
Adress: Sanomatie 1, 01770 Vanda
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Kontakt: Fredrika Fellman
Telefon: 044 788 1095

Vi försöker bjuda en trivsam eftermiddag och serverar ett litet mellanmål. På Fritids kan barnen umgås, leka, spela, rita och ha trevligt tillsammans. Efter en lång arbetsdag i skolan försöker vi ge barnen en fritid med verksamhet och vila i enlighet med barnens önskemål. Vi försöker i verksamheten aktivera till lek och rörelse både inne och utomhus för alla åldrar. 

Är du intresserad av Folkhälsan i Västra Helsinges verksamhet? Läs mer här..

Med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Lägerverksamheten på Breidablick möjliggörs tack vare medel från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

 

Med understöd av Stiftelsen Leon och Alice Borgströms Minne

Den kontinuerliga användningen av Breidablick möjliggörs tack vare medel från Stiftelsen Leon och Alice Borgströms Minne.