Daghemmet Päivis

Päivis är ett finsktspråkigt språkbadsdaghem och vi strävar efter att ge barnet en god grund i det finska språket och att väcka intresset för finskan. På Päivis blir finskan en naturlig del av vardagen. Barnen bygger upp sitt ordförråd via lek, sånger, rim, ramsor, sagor och olika teman.

Fyll i formuläret på sidan för att ansöka.

Savar, pennor, lim och annat pysselmaterial i mängder.

Folkhälsans daghem Päivis

Tid: Vardagar kl.7.00-17.00
Adress: Åvägen 7-9 64200 Närpes
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Emily Hagberg, Enhetschef, 044 788 3701
Telefon: Daghemmet 044 788 1047

Hälsan, motion och rörelse hör till vår vardag på Päivis.

Päivis är ett av Folkhälsans hälsofrämjande daghem, vilket innebär att vi fokuserar på:

 • En helhetssyn på begreppet hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa)
 • Ett hälsofrämjande synsätt och förhållningssätt
 • Att stärka känslan av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för alla på daghemmet
 • Ökade möjligheter till delaktighet och ansvar

Päivis har lokaliteter i Folkhälsanhuset i Närpes, i anslutning till Mitt i Stan-huset. I Folkhälsanhuset finns det även seniorboende. Barnen och seniorerna har glädje av varandra och gården erbjuder många möjligheter till samvaro. På gården finns gungor, lekställning, rutshbana, pulkbacke, fotbollsplan, klättervägg m.m.

Vi har 24 dagvårdsplatser och erbjuder dagvård för barn i åldern 3–5 år. 
Vårt team består av lärare i småbarnspedagogik, närvårdare och daghemsbiträde. 

Kontakt

  • Emily Hagberg

   Enhetschef

  • tfn:
   044 788 3701

  • Ansvarig för barnverksamheten i Österbotten, enhetschef för Päivis i Närpes, Vasa daghem och eftisverksamheten i Vasa

   Visa mer
  • Kontakta