Talterapi Pargas

På mottagningen i Åboland jobbar två talterapeuter med barn, unga och vuxna. Vi gör utredningar, terapiperioder och handledningar.

Adress: Kyrkoeplanaden 3, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: Fredrika Wahrman
Telefon: 044 788 5966

Utredning

I talterapeutiska utredningar bedömer vi barnets grundläggande kommunikativa färdigheter, språkliga förmåga och behov av AKK-hjälpmedel. Bedömningen är individuellt planerad och anpassas enligt ålder, förutsättningar och frågeställning. Dessutom kan vi ta ställning till barnets munmotorik, röstkvalitet och röstanvändning, stamning och behov av eventuella kompletterande undersökningar (t.ex. finskspråkig utredning, ergoterapiutredning eller barnneurologisk bedömning).

Habilitering

Vi erbjuder både längre och kortare talterapiperioder och vid behov samterapi med exempelvis ergoterapeut. Vi ställer upp mål inför varje terapiperiod tillsammans med föräldrar och pedagoger. Metoderna i terapin väljs enligt målsättningen och de individuella förmågorna.

Talterapin för barn är lekfull och rolig. I talterapin använder vi oss av spel och lekar, som kan anpassas till de metoder som har valts. Vi jobbar för att stärka de områden i utvecklingen som barnet har svårt med, samtidigt som vi stöder barnet att kompensera med sina individuella styrkor. Ju äldre barnet är, desto mer kan vi jobba med barnets egna strategier i kommunikationen. För att försäkra oss om att de förmågor barnet hittat i terapin överförs till vardagen, samarbetar vi intensivt med både föräldrar och pedagoger under hela processen. Vid behov kan samarbetet också utökas med handledning, som riktar sig till barnets näromgivning.

Till talterapi kan du komma med en betalningsförbindelse från hemkommunen, specialsjukvården eller FPA. Du kan också komma privat eller med betalningsförbindelse från försäkringsbolag.

Grupper

Talterapeuterna på mottagningen fungerar även som ledare för gruppverksamhet, exempelvis Språk och stoj grupper för barn med språkliga och/eller motoriska svårigheter och Syskongrupper, för syskon till barn med specialsvårigheter.

Gruppterapi via FPA

Folkhälsan Välfärd har avtal om gruppterapier via FPA.

Terapeuterna har kunskaper i svenska och finska språket. Terapeuterna kan även kommunicera med hjälp av bildstöd och stödtecken.

Nästa grupp med talterapi för barn under skolåldern  startar i november hösten 2022 och det finns ännu 2 lediga platser. Vid intresse kontakta talterapeut Johanna Lindblom, tel 044 788 1012.

Personal

  • Talterapeut, Åboland

   Fredrika Wahrman

  • 044 788 5966
  • Fredrika arbetar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

  • Kontakta
  • talterapeut, Åboland

   Johanna Lindblom

  • 044 788 1012
  • Johanna har Pargas och Åbo som arbetsområde.

  • Kontakta