Talterapi i Karleby

Talterapi är mycket mer än övning av r-ljud. Barn, unga och vuxna kan behöva talterapi av många olika orsaker. Med hjälp av talterapi kan du eller ditt barn få hjälp med bland annat kommunikationen, språket, rösten och ätandet.

Terapin sker främst i vardagsmiljö (hemma, skola eller dagis), men vi erbjuder även terapi i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Plats: Rehabilitering Karleby
Adress: Sjukhusgatan 11 B, 67100 Karleby
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Här hittar du oss

Vi jobbar på vår mottagning i Karleby och gör även hem-, skol- och daghemsbesök enligt betalningsförbindelse. Vi rör oss i Karleby och Kronoby kommun.

Talterapi för barn

I talterapin vill vi stärka barnets kommunikationsförmåga i vardagen, både den egna uttrycksförmågan och språkförståelsen. Vi tränar till exempel uttal, berättarförmåga och användning av olika kommunikationshjälpmedel.

Terapin sker främst i barnets egen vardagsmiljö (skola, dagis eller hemma), men vi erbjuder även terapi i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Talterapi för vuxna

Vuxna besöker oftast talterapeut på grund av utmaningar med språket eller rösten, och den vanligaste orsaken till språksvårigheterna är stroke. Vi har även klienter som tar hjälp av röstterapi när rösten inte håller för de utmaningar som finns i arbetslivet. Om du behöver röstvård eller hjälp med att stärka språket – ta kontakt med oss! Vi finns här för dig.

Terapin sker antingen i din egen vardagsmiljö , i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Betalningsförbindelse

Till oss kan du komma antingen med servicesedel eller betalningsförbindelse från FPA, ditt sjukvårdsdistrikt, din kommun eller stad samt ditt försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Välkommen till oss på Folkhälsan!

Våra talterapeuter

  • talterapeut, Karleby

   Hanna Fröjdö

  • 044 788 3719
  • I talterapin möter jag både vuxna klienter och barn där utmaningarna kan vara allt från sen språkutveckling till någon typ av funktionsnedsättning. Mina stationeringsorter är Karleby och Kronoby och jag jobbar både på svenska och finska. Det allra bästa med mitt jobb är att få möjlighet att hjälpa andra människor, att kunna inspirera och kanske hjälpa klienter och deras närstående med något som upplevs som svårt i vardagen. Det känns bra att få vara en viktig länk i nätverket runt varje klient. Som talterapeut är jag påhittig, lekfull och lugn. Jag är bra på att känna in och möta varje klient på klientens egen nivå. Kreativitet är också en bra egenskap att ha i rollen som talterapeut, då man ofta behöver byta riktning i terapisituationen för att komma vidare.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Widgit Go (Introduktion)
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda

  • Kontakta
  • talterapeut, Jakobstad och Karleby

   Rebecka Lindholm

  • 044 788 1043
  • Jag arbetar främst med barn och ungdomar i skolåldern och på daghem. Jag träffar barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har tal-, röst- eller språksvårigheter, sväljningsproblematik eller att man behöver stöd för att utveckla alternativ kommunikation. Då jobbar vi bland annat med stödtecken, bilder, kommunikationsmappar eller symboler. Man kan även få hjälp av en talterapeut vid kommunikativa svårigheter på grund av till exempel autism, afasi eller Parkinsons. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta med så många olika människor! Det är ett utmanande arbete, och man behöver vara flexibel och anpassningsbar i klientmötet, men det är också ett väldigt givande jobb. Som talterapeut är jag lyhörd och empatisk. Det är viktigt att varje klient känner sig trygg och upplever att det är en rolig terapisituation. Mina arbetsspråk är främst svenska och engelska och mitt arbetsområde är Jakobstad och Karleby.

  • Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut
   Pivotal Response Training – menetelmäkoulutus
   Vinkkejä etäkuntoutukseen
   Snap Core First , symbolbaserad AKK mjukvara
   Förebyggande åtgärder vid utmanande beteende

  • Kontakta
  • talterapeut, Karleby och Jakobstad

   Julia Åstrand (mammaledig)

  • Jag arbetar i huvudsak med barn med olika språk- och kommunikationssvårigheter. Talterapin sker för det mesta i barnens egen vardagsmiljö (daghem, skola eller hemma) men jag tar också emot klienter på mottagningen vid Östanlid. Eftersom terapin oftast sker i klientens vardagsmiljö har jag regelbunden kontakt med personerna i nätverket runt varje klient och får samarbeta dem, vilket ger mervärde till den individuella terapin. Som talterapeut har jag ett mjukt sätt i mötet med mina klienter. Jag är närvarande i stunden och lyhörd i terapisituationen. Jag tycker speciellt att det är givande att under terapibesöken få finnas till för klienten fullt ut och få ha roligt tillsammans på klientens egna villkor. Mitt arbetsspråk är svenska och mitt arbetsområde är i huvudsak Jakobstad, Karleby och Nykarleby.

  • Snap Core first, symbolbaserad AKK mjukvara
   Barn med utmanande beteende – att förstå, bemöta och stöda
   Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut

  • talterapeut

   Yvonne Backlund

  • 044 788 1046
  • Jag arbetar på svenska, och främst med barn i skolåldern och på daghem, men jag tar även emot vuxna som är i behov av talterapi. Jag träffar mina klienter i skolan, på dagis, hemma eller på någon av Folkhälsans mottagningar i Jakobstad och Karleby, och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har försenad språkutveckling, behöver stöd och träning på grund av olika språk- eller kommunikationssvårigheter, eller behöver hjälp med att komma igång med alternativ kommunikation såsom bilder eller stödtecken. På ett lekfullt sätt arbetar vi tillsammans för att stärka och träna på det som varje enskild klient behöver – det ska kännas roligt att komma på terapi! Som talterapeut är jag engagerad, kreativ och lyhörd och kan anpassa mig efter varje person och situation. Det bästa med mitt jobb är att få jobba med klienterna, men också att få vara en del av nätverket runt varje klient – att få samarbeta med daghems- och skolpersonal, andra terapeuter, föräldrar och andra viktiga personer i barnets närhet, och tillsammans hitta lösningar och målsättningar som är givande för barnet.

  • Kontakta

Kontakta oss

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta