Talterapi i Jakobstad

Talterapi är mycket mer än övning av r-ljud. Barn, unga och vuxna kan behöva talterapi av många olika orsaker. Med hjälp av talterapi kan du eller ditt barn få hjälp med bland annat kommunikationen, språket, rösten och ätandet.

Boka terapi, eller fråga mer

Terapin sker främst i vardagsmiljö (hemma, skola eller daghem), men vi erbjuder även terapi i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Plats: Rehabilitering Jakobstad
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649 eller 044 788 1046

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Här hittar du oss

Vi jobbar på vår mottagning i Jakobstad och gör även hem-, skol- och daghemsbesök enligt betalningsförbindelse. Vi rör oss i Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Kronoby och Karleby.

Talterapi för barn

I talterapin vill vi stärka barnets kommunikationsförmåga i vardagen, både den egna uttrycksförmågan och språkförståelsen. Vi tränar till exempel uttal, berättarförmåga och användning av olika kommunikationshjälpmedel.

Terapin sker främst i barnets egen vardagsmiljö (skola, dagis eller hemma), men vi erbjuder även terapi i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Talterapi för vuxna

Vuxna besöker oftast talterapeut på grund av utmaningar med språket eller rösten, och den vanligaste orsaken till språksvårigheterna är stroke. Vi har även klienter som tar hjälp av röstterapi när rösten inte håller för de utmaningar som finns i arbetslivet. Om du behöver röstvård eller hjälp med att stärka språket – ta kontakt med oss! Vi finns här för dig.

Terapin sker antingen i din egen vardagsmiljö , i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Välkommen till oss på Folkhälsan!

Våra talterapeuter

  • talterapeut, Jakobstad och Karleby

   Ida Finnäs

  • 044 788 3653
  • Jag arbetar med alla åldersgrupper – såväl barn, unga och vuxna. Utöver barnklienterna har jag extra fokus på vuxna afasiklienter. Terapin sker för det mesta i daghemsmiljö eller genom skolbesök, men jag tar emot också på mottagningen. Jag arbetar i Jakobstad och Karleby och mitt arbetsspråk är svenska. Jag är en kreativ och glad talterapeut som är bra på att få kontakt med människor. Det allra bästa med mitt jobb är när samarbetet med klienten lyckas extra bra och man får ta del av framsteg som verkligen gör skillnad i klientens vardag! Jag gillar att jobbet är varierande, socialt och att man får vara kreativ och hitta på individuella lösningar för varje enskild klient, som känns både roliga och motiverande för klienten.

  • AKK för alla
   AKK i vardagen
   AKKtiv KomIgång Barnlogopedi
   Att jobba med människor
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Better Conversations with Aphasia
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Hanen – It takes two to talk
   Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
   Havannoidaan lisää (epäselvä puhe)
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Kaninhistorier – träning i aktiv hörförståelse
   Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Leikki lapsen kehityksen tukena
   Luetaanko
   OPT 1
   Selective Mutism - Evidence-Based Practices
   Spädbarns ätutveckling
   Talterapeut i skolan
   Verbal dyspraxi
   Widgit Go (Introduktion)

  • Kontakta
  • talterapeut, Jakobstad och Karleby

   Yvonne Backlund

  • 044 788 1046
  • Jag arbetar på svenska, och främst med barn i skolåldern och på daghem, men jag tar även emot vuxna som är i behov av talterapi. Jag träffar mina klienter i skolan, på dagis, hemma eller på någon av Folkhälsans mottagningar i Jakobstad och Karleby, och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har försenad språkutveckling, behöver stöd och träning på grund av olika språk- eller kommunikationssvårigheter, eller behöver hjälp med att komma igång med alternativ kommunikation såsom bilder eller stödtecken. På ett lekfullt sätt arbetar vi tillsammans för att stärka och träna på det som varje enskild klient behöver – det ska kännas roligt att komma på terapi! Som talterapeut är jag engagerad, kreativ och lyhörd och kan anpassa mig efter varje person och situation. Det bästa med mitt jobb är att få jobba med klienterna, men också att få vara en del av nätverket runt varje klient – att få samarbeta med daghems- och skolpersonal, andra terapeuter, föräldrar och andra viktiga personer i barnets närhet, och tillsammans hitta lösningar och målsättningar som är givande för barnet.

  • Verbal dyspraxi
   Habilitering av motoriska och sensoriska ätsvårigheter
   Tecken som stöd, fortsättningskurs
   Vägledarutbildning AKKtiv komigång
   Behaviour change techniques in speech and language therapy
   Puhemotoriikan perusteet
   Tehoa nepsykuntoutukseen

  • Kontakta
  • talterapeut, Jakobstad

   Anna Stenhäll

  • 044 788 1043
  • I mitt arbete som talterapeut träffar jag främst barn i och under skolåldern. Jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, på daghemmet eller i skolan – och vi arbetar med kommunikation på olika sätt. Vi lär oss till exempel att förstå vad andra människor säger, hur man är i kontakt med andra och att själv kunna begära eller berätta om något. Det kan ske via talade ord, men också med tecken eller bilder som stöd. Mitt fokus ligger också på klienter med oralmotoriska svårigheter och ätsvårigheter. Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med människor, vilket gör jobbet väldigt varierande. Ja, det är ett utmanande arbete, men också väldigt spännande! Som talterapeut är jag lugn och tålmodig. Flexibel och lyhörd behöver man också vara då man samarbetar med många olika aktörer. Mitt arbetsspråk är svenska och jag rör mig i huvudsak i Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
   - Grundkurs i blisskommunikation
   - Grundkurs i teckenspråk
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   - SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia
   Autism
   - Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

   Hörsel

   Röst

   Språkliga svårigheter
   - Benämning och berättande
   - It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
   - Pragmatiska svårigheter hos barn
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   - Diplomkurs i oralmotorik

   Ätande och sväljning
   - Feeding Therapy – a sensory motor approach
   - Spädbarns ätutveckling
   - The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course
   Övrigt
   - Servicekedja för barn och unga med ADHD

  • talterapeut, Karleby och Jakobstad

   Hanna Fröjdö (föräldraledig)

  • I talterapin möter jag både vuxna klienter och barn där utmaningarna kan vara allt från sen språkutveckling till någon typ av funktionsnedsättning. Mina stationeringsorter är Karleby och Kronoby och jag jobbar både på svenska och finska. Det allra bästa med mitt jobb är att få möjlighet att hjälpa andra människor, att kunna inspirera och kanske hjälpa klienter och deras närstående med något som upplevs som svårt i vardagen. Det känns bra att få vara en viktig länk i nätverket runt varje klient. Som talterapeut är jag påhittig, lekfull och lugn. Jag är bra på att känna in och möta varje klient på klientens egen nivå. Kreativitet är också en bra egenskap att ha i rollen som talterapeut, då man ofta behöver byta riktning i terapisituationen för att komma vidare.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Widgit Go (Introduktion)
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda

  • Kontakta

Ta kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och vuxna med olika funktionsvariationer och gör det delvis fortfarande, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta