Talterapi Helsingfors

Är du orolig över ditt barns språk- och talutveckling?

Boka tid

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Barn föds med olika förutsättningar för att tillägna sig språk. Vissa lär sig språk utan större insatser från omgivningen, men det finns barn som inte lär sig prata och förstå som förväntat. För de barnen är det viktigt att man tidigt identifierar utmaningarna och utreder dem.

Det finns också en ärftlighet för sen språk- och/eller talutveckling. Språksvårigheter innebär att barnet har problem med att förstå och/eller att göra sig förstådd och det kan visa sig inom ett eller flera av följande områden: motoriken, språkljudssystemet, meningsbyggnad, grammatik, språkförståelse, växelverkan, pragmatik (hur språket används i olika sociala sammanhang) och talflyt (stamning).

Vissa barn har språksvårigheter som en del av en annan diagnos, t.ex. autismspektrumtillstånd. Många barn med kommunikationssvårigheter drar nytta av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK), t.ex. bilder, för att kunna förstå språk bättre och göra sig förstådda.

I vårt barnneurologiska team fokuserar talterapeuten på att undersöka kommunikationssvårigheter hos barn, handledning kring och habilitering (talterapi) av svårigheterna (individuellt eller i grupp). I talterapi jobbar vi i takt med barnets förutsättningar för att öka barnets kommunikativa färdigheter och delaktighet. Samarbete mellan familj, dagvård/skola och talterapeut är en förutsättning för ett gott resultat.

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Prisuppgifter

Kompetensbeskrivning

Grundkurs i tillämpad beteendeanalys och habilitering
Typisk och avvikande språkutveckling
Alternativ och kompletterande kommunikation
Talking Mats
Ät- och sväljsvårigheter
Introduktionskurs i Pragmatic Organisation Dynamic Display (PODD)
Dialoginen lukeminen puheen ymmärtämisen kuntoutuksessa
PECS – Picture exchange communication system
Etäkuntoutus
PRT Pivotal response training
Temadagar och konferenser för talterapeuter

Kompetensområden:

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Widgit Go (Introduktion)

Grundkurs i tecken som stöd

Grundkurs i Blisskommunikation

Habilitering av sensoriska och motoriska ätsvårigheter

Verbal Dyspraxi

Talterapeuter

  • Rebecka Rönnblad

   Talterapeut

  • Jag arbetar som talterapeut vid Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer i Helsingfors. Jag jobbar med barn och unga som är i behov av talterapi. Jag gör även utredningar av barns språkliga färdigheter. Mitt arbetsområde är Helsingfors med omnejd. Jag tar emot klienter med betalningsförbindelse från FPA, kommunen eller privat. Jag är en glad, lugn och kreativ person som tycker om att träffa nya människor. I talterapin är det viktigt för mig att klienten känner sig välkommen och att man får vara sig själv. Det bästa med mitt jobb är att se när klienterna gör framsteg och lyckas. När de plötsligt klarar av något som tidigare upplevts som en omöjlighet. Det är också givande att kunna arbeta med olika yrkesgrupper för att tillsammans kunna stöda och uppmuntra klienten att utvecklas.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Saara Nylund

   Talterapeut

  • tfn:
   044 788 1032

  • Saara jobbar som talterapeut på Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer. Hon gör språkliga bedömningar, ger korta terapiperioder samt längre terapiperioder via FPA och tar emot barn som kommer privat om det till exempel finns oro eller frågor hos föräldrarna. Saara träffar barn med olika typer av kommunikativa eller språkliga svårigheter som kan innebära utmaningar till exempel med samspel, språkförståelse, uttrycksförmåga, ordförråd eller artikulation. Tidigare har hon jobbat med barn på kommunala mottagningar, inom habiliterande verksamhet och en längre tid i ett team med inriktning att arbeta med familjer som har barn eller ungdom med diagnos inom autismspektrum. Saara träffar både svensk- och finsktalande klienter. Språkkunskaper: finska, svenska, engelska, franska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Lena Lindblom

   Talterapeut

  • tfn:
   044 788 3765

  • Lena jobbar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Lena ger talterapi och gör utredningar med främst barn (i olika åldrar) med olika kommunikativa eller språkliga utmaningar, men hon har även erfarenhet av talterapi med unga och vuxna (afasi, röst). Hon jobbar på svenska (modersmål), finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Saskia Öhman

   Överläkare, mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

  • Saskia arbetar som överläkare vid Mottagningen för barn och familjer och vid Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors. Specialistläkare i barnpsykiatri. Specialkunskap i neuropsykiatri och barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri. Språkkunskaper: svenska, finska, tyska (modersmål)

   Visa mer