Parterapi i Helsingfors

Parterapi är en terapiform som fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter i förhållanden.

Kontakta oss

Två vuxna håller varandra i handen.
Tid: Vardagar 08.00–16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: pia-lena.ilander@folkhalsan.fi

Terapeuten hjälper paret att kommunicera så att båda parterna tryggt kan berätta om sina känslor och behov. Genom att sakta ner och tydligare se relationsdynamiken ökar förståelsen och lösningar och mer konstruktiva sätt att vara i relationen kan skapas. Parterapi kan även vara hälsosamt för par utan större konflikter eftersom det främjar kommunikationen och kan stärka kärleken ytterligare.

Vanliga orsaker till att uppsöka parterapi: 

 • Funderingar på separation
 • Återkommande gräl
 • Otrohet
 • Svartsjuka
 • Brist på tillit och osäkerhet
 • Olika livskriser
 • Barnlöshet
 • Kommunikationsproblem
 • Rollförändring tex. nybliven förälder, arbetslöshet
 • Nyfamiljsutmaningar
 • Känslor av besvikelse och ensamhet

Ni kan besöka vår mottagning mot privat betalning eller med betalningsförbindelse t.ex. från Folkpensionsanstalten eller annan instans. Ta gärna kontakt så diskuterar vi mera.

Prisuppgifter

Kontakt

  • Pia-Lena Ilander

   Par- och familjeterapeut, socionom YH (Servicesedel och FPA rättigheter)

  • Pia-Lena erbjuder individuella stödsamtal, par-och familjeterapi samt föräldrahandledning. Pia-Lena har också grundutbildning i kroppsorienterad psykoterapi och Internal Family Systems therapy. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

   Visa mer