Fysioterapi Korsholm

Målet med fysioterapin är att öka eller upprätthålla klientens fysiska funktionsförmågan och att förstärka hens delaktighet i sin vardag.

Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm
Adress: Niklasvägen 1 samt Marknadsvägen 1, 65610 Korsholm
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Eliisa Uusihaka
Telefon: 050 4073 483

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. År 2024 fås hushållsavdrag också för fysioterapi och ergoterapi som ges i hemmet.

Personal

  • fysioterapeut, Korsholm

   Anna Renkonen

  • 044 788 3696
  • Jag blev utexaminerad från Arcada, Nylands Svenska yrkeshögskola, i Helsingfors 2002. Därefter har jag jobbat i huvudsak med neurologisk rehabilitering, först några år på VCS akuta neurologiska avdelning och från 2005 på Folkhälsans rehabilitering i Korsholm med mera kroniskt neurologiskt sjuka klienter och med klienter med olika muskelsjukdomar. De utbildningar och kurser jag gått är i huvudsak relaterade till neurologisk rehabilitering. Jag jobbar mest med unga och vuxna klienter. Jag bemästrar svenska, finska och engelska, tyska säljer man mig inte heller på.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept-basic course
   • Advanced course in the Bobath concept applied to the treatment of adults with neurological conditions: “Neurodynamic aspects in the Bobath concept”
   • INN – Integration of neurodynamics into neurorehabilitation
   • Vasa Consept, level 1 och level 2
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I,II
   • Neuralvävnadens mobilisering I och II(NKM)

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:

   • Fascia, grundkurs
   • C1-C2 OMT
   • Kinesiotejpning
   • Korta kurser om muskelsjuka, hemiplegi, andningsfysioterapi, arbetsplatspsykologi, handikappidrott, SCA om afasi, Bliss

   Andra utbildningar:

   • GAS
   • Malike-motionshjälpmedelskolning
   • Kinetic control; back and hip+ neck and shoulder
   • Ordlös handledning
   • Indego-gångrobot skolning
   • Grundkurs i kinestetik

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Camilla Nygård

  • 044 788 3706
  • Jag blev fysioterapeut år 1998. Psykofysisk fysioterapi har intresserat mig ända sedan jag blev färdig fysioterapeut och en av de första skolningar/vidareutbildningar jag gick var Basal Kroppskännedom (en metod som passar bra vid psykofysiska besvär). Sedan har jag också vidareutbildat mig inom stöd- och rörelseorganens fysioterapi och neurologi under årens lopp. Däremellan har jag gått olika kortare psykofysiska skolningar. Jag har kompetens i metoden Basal Kroppskännedom och en grundläggande utbildning i psykofysisk psykoterapi från åren 2012-2013. I flera år väntade jag på ”rätt tillfälle” för att gå utbildningen i psykofysisk fysioterapi, och tillfället kom år 2022-2023. Den utbildningen gav mig en ännu bredare syn på psykofysisk fysioterapi och flera ny metoder att använda; bl.a. EFT (Emotional Freedom Techniques) och Sovellettu Rentoutus (på svenska heter metoden Tillämpad Avslappning).

  • Specialutbildning:

   • Spec.studier inom företagshälsovård

   Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I,II
   • Basal Kroppskännedom, tillämpning vid neurologisk skada

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:

   • C1-C2 OMT
   • Fascia
   • Korta kurser om reuma, stöd- och rörelseorganproblematik, hydrobic, kinesiotepning, Bliss, SCA om afasi

   Andra utbildningar:

   • Basal Kroppskännedom A, B och C
   • GAS
   • Ordlös handledning
   • funktionell träning I
   • Introduktion till cranio-sakralterapi
   • Grundkurs i kinestetik
   • Basics studier i psykofysisk psykoterapi 30 sp.

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Daniel Söderman

  • 044 788 6286
  • Jag har jobbat som fysioterapeut vid Folkhälsan i Korsholm sedan 2005, och har även massörsutbildning från Norrvalla Folkhögskola. Jag har avlagt examen inom MDT och tilläggsskolning inom neurologisk fysioterapi (Bobath). Jag jobbar en hel del med neurologiska klienters stöd- och rörelseproblematik, särskilt nack- och axelproblem. Under de senaste åren har jag börjat med träning för personer med proteser vilket jag trivs väldigt bra med och kommer att vidareutbilda mig inom det. Jag jobbar mest med vuxna klienter. Språkkunskaper: svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I
   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   • Mechanical diagnosis and therapy part A, B, C, D, E and credentialing examination, McKenzie, cert. MDT och McKenzie uppdateringar
   • OMM
   • Kinesiotejpning
   • Fascia manipulering level I
   • Korta kurser om stöd- och rörelseorganproblematik, Bliss, SCA (om afasi)

   Andra utbildningar:

   • Malike-motionshjälpmedelskolning
   • Ordlös handledning
   • Introduktion till träning med protes
   • GAS
   • Indego-gångrobot skolning
   • Grundkurs i kinestetik

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Elina Ala-Honkola

  • 044 788 3689
  • Jag blev färdig fysioterapeut 1991 och har redan 30 års arbetserfarenhet som fysioterapeut. Jag arbetar i huvudsak med vuxna neurologiska klienter och klienter med krävande medicinsk rehabilitering, men har också lång erfarenhet av fysioterapi för stöd- och rörelseorgan. För mig är det viktigt att mötet med klienten är äkta och jag vill hjälpa hen att hitta sina egna styrkor och möjligheter att utveckla rörelse- och funktionsförmågan. Själv njuter jag av att röra mig i naturen och jag vill stöda klienten att trots sin funktionsbegränsning hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Mitt arbete gör jag på båda inhemska språken. Man hittar mig också ofta i terapibassängen där jag tränar med någon klient.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – advanced course
   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – advanced course “Functional recovery of the Upper Limb and Hand”
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I, II
   • Neurologisten kuntoutujien kannatinlaiteharjoittelu (therapymaster/redcord)
   • Vasa Consept, level 1
   • Grundkurs i kinestetik
   • Indego-gångrobot skolning
   • GAS
   • Korta kurser om ataxi, CRPS, ryggmärgskadade, muskelsjuka, dystoni, hemiplegi, SCA om afasi

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   • Mobilisering av ryggrad och leder (C1-C2-C3 OMT, E-inf och E-sup.)
   • Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)
   • Kinesiotejpning
   • Fasciamanipulering level I + II
   • Funktionell träning I
   • Helhetsstudier i smärtrehabilitering 15 sp
   • Korta kurser om stöd- och rörelseorganproblematik

  • Kontakta
  • fysioterapeut

   Johan Nygård

  • 044 788 3714
  • Jag blev utexaminerad fysioterapeut från Arcada i Helsingfors 2018. På Folkhälsan började jag arbeta i augusti 2020, före det jobbade jag huvudsakligen med äldre inom den kommunala sektorn. Jag arbetar med klienter i alla åldrar. Jag utgår från ett helhetsperspektiv i mitt arbete genom att under fysioterapin också ta i beaktande det sociala och psykiska hos klienten jag möter. Jag trivs med bassängterapi i vår terapibassäng och upplever att jag via vattnets stödjande och avlastande effekt har möjligheten att tillsammans med mina klienter träna på sådant som inte nödvändigtvis är möjligt uppe på land. Språkkunskaper: svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Katri Pihlaja-Kuhna

  • 044 788 3702
  • Jag tog examen som fysioterapeut 1998 och har arbetat på Folkhälsan sedan 2005. Jag har lång arbetslivserfarenhet inom vuxenneurologisk fysioterapi, samt fysioterapi för stöd- och rörelseorganen. För närvarande arbetar jag främst med vuxna neurologiska klienter, men även med klienter med muskelsjukdomar samt smärtklienter. Jag har också några ungdomar och barnklienter, vilket ger en trevlig variation i arbetet. I mitt arbete tycker jag att det är viktigt att möta varje klient som individ och som en helhet. Jag anser också att det är viktigt att ta hänsyn till och involvera klientens nära krets och dagliga liv, så att den rehabiliterade får så stor nytta som möjligt av sin rehabilitering. Jag gillar utmaningar, att lära mig och att utveckla något nytt. Det är orsaken till att jag tog en högre yrkeshögskole-examen i ledarskap och utveckling. Inom fysioterapin har jag gått kompletterande utbildningar, främst inom vuxenneurologisk fysioterapi men också fysioterapi för stöd- och rörelseorganen (t.ex. mekanisk diagnostik och terapi samt MDT-examen och PhysioPilates-instruktör). Mina språkkunskaper: finska, svenska, engelska.

  • • Examen från högre yrkeshögskola
   • Ledarskapsutbildning JET

   Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • Advanced course in the Bobath concept applied to the treatment of adults with neurological conditions: “Neurodynamic aspects in the Bobath concept”
   • INN – Integration of neurodynamics into neurorehabilitation
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I, II
   Inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   • Mechanical diagnosis and therapy part A, B, C, D, E and credentialing examination, McKenzie, cert. MDT och
   • McKenzie uppdatering
   • C1-C2 OMT
   • Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)
   • PhysioPilates-ledare, level 1
   • Korta kurser om muskelsjuka, hemiplegi, stöd- och rörelseorganproblematik, andningsfysioterapi, SCA om afasi, Bliss

   Andra utbildningar:

   • Fascia
   • GAS
   • Funktionell träning I
   • Fascia och foamroller
   • Malike-motionshjälpmedelskolning
   • Ordlös handledning
   • Indego-gångrobot skolning
   • Grundkurs i kinestetik
   • Fascia/ Jarmo Ahonen

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Madelen Rosengren

  • 044 788 3722
  • Som fysioterapeut är jag lyssnande, närvarande och ser dig som person. Genom diskussion hittar man resurser och kan ställa upp mål för fysioterapin tillsammans. Inom neurologisk fysioterapi arbetar jag med vuxna, men också med yngre personer, både i terapibassängen och genom vanlig fysioterapi. Dessutom gör jag hembesök, kartläggningsbesök och uppmuntrar till att prova olika motionsformer. Vid behov är jag i kontakt med anhöriga, serviceboenden, övriga yrkespersoner eller andra involverade. Jag trivs med att få hjälpa människor att utmana sig själva i olika skeden av rehabiliteringen. Jag är tvåspråkig (finska och svenska).

  • • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • bassängterapi i neurologisk fysioterapi
   • grundkurs i kinestetik
   • Bliss
   • Kinesiotejpning

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Marja Mäkiranta

  • 044 788 3662
  • Jag blev klar fysioterapeut 2003, så arbetsåren har redan hunnit bli några årtionden. Bakom finns erfarenhet från olika arbetsgivare och mycket olika fysioterapeutiska situationer. Jag arbetar mest som fysioterapeut med neurologiska klienter. I mitt arbete tycker jag om att fysioterapi är mångsidigt, individuellt och att man ser människan som en helhet. Förutom fysioterapin har jag utbildat mig till Voice Massage-terapeut. Också där försöker jag ta människans vardag och helhetssynen i beaktande. Mina klienter är i huvudsak unga och vuxna. Jag rör själv på mig på många olika sätt och via barnen har jag kunnat bekanta mig med många olika grenar. Det här försöker jag också dra nytta av när jag handleder någon. Jag ger terapi på finska, svenska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering II
   • Andningsfysioterapi för neurologiska patienter
   • GAS
   • Grundkurs i kinestetik
   • Korta skolningar: Bliss, afasi, motionshjälpmedelskolning, ordlös handledning

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:

   • Voice Massage-terapeut
   • Fascia, Fasciamanipulering level I
   • Faskia och andning
   • Autonoma nervsystem (vagus-nerv)
   • Mobilisering av ryggrad (C1-C2 OMT)
   • Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)

  • Kontakta
  • konditionsskötare, Korsholm

   Nina Dahl

  • 044 788 5987
  • Jag blev klar konditionsskötare 1983 och sedan 2001 har jag arbetat på Folkhälsans rehabilitering i Korsholm. För mig är det viktigt att se hela människan i klientmötet och att verkligen lyssna till klientens behov och upplevelser. Jag har specialiserat mig inom psykofysisk fysioterapi, bl.a. basal kroppskännedom, och i rehabilitering av äldre. Jag är också utbildad yogalärare i Hathayoga och med fortbildning i Embodied Yoga. Till mig kan du komma med såväl problem i stöd- och rörelseorganen som stress- eller sömnproblematik. Hos mig kan du också få individuell yoga, massage eller träning i terapibassängen. Förutom individuella terapier leder jag också grupper och är ansvarig för uthyrningen av bassängutrymmet.

  • Specialutbildning:

   • Basal Kroppskännedom A, B , C och D
   • yogalärare RYT 500
   • Basics studier: Psykofysisk psykoterapi 30 sp.
   • Stressymptom och utmattningstillstånd
   • GAS
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I, II
   • Introduktion till Bobath konceptet I + II
   • Senior-fit och Fysiokimppa
   • grundkurs i kinestetik
   • Korta kurser om reuma, avslappning, kinesiotejpning , Bliss, SCA om afasi,

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Virpi Rosenstam

  • 044 788 3740
  • Jag tog examen som fysioterapeut 1999 och på Folkhälsan har jag arbetat sedan 2006. Mestadels har jag arbetat med neurologiska klienter, med människor i olika åldrar. Det bästa med mitt jobb är mötet med olika personer och att jag får engagera mig i en annan persons liv genom att hjälpa till att lösa problem som rör aktivitet och vardag. Det är viktigt för mig att vara en del av "teamet" som är uppbyggt kring klienten för att stödja honom eller henne. I detta team ingår förutom vi yrkeskunniga även kundens nära krets, anhöriga och assistenter. Med barn är det särskilt fint att kunna följa deras uppväxt och att kunna stöda föräldrarna och familjen. Jag upplever att helhetssynen och stödet till klienten är viktigt och ger mycket även till de yrkesprofessionella inom hälsovårdsbranschen.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • Bobath advanced- rehabilitation of locomotion on the complex base of postural control
   • Barnets sensomotorisk utveckling och avvikelser
   • Bassängterapi i neurologisk rehabilitering II
   • Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)
   • Specialskolning inom neurologisk rehabilitering
   • Korta kurser om hemiplegi, SCA om afasi, Bliss

   Andra utbildningar:

   • Smärt, kropps kännedom och rörelsekontroll I och II
   • Fascia, Fasciamanipulering level I
   • Fysiokimppa
   • Reumabarnets rehabilitering
   • Kinesiotejpning
   • GAS
   • Ordlös handledning
   • Grundkurs i kinestetik

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Sofia Värs

  • 044 488 3068
  • Jag blev färdig fysioterapeut 2015 och på Folkhälsan började jag arbeta 2017. Innan det hann jag arbeta inom offentliga sektorn med fysioterapi för stöd- och rörelseorgan och för äldre. Numera arbetar jag med fysioterapi och bassängterapi för neurologiska klienter i olika åldrar. Jag har också specialiserat mig inom neurologisk fysioterapi (Bobath). Det bästa med mitt arbete är mångsidigheten, utmaningarna och människorna. Vi jobbar ofta i ett tätt och långvarigt samarbete med klienterna, så något roligt behöver det också finnas. Mina arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

  • • Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   • Mobilisering av foten och vristen samt gånganalys
   • Neuralvävnadens mobilisering (NKM I)
   • Grundkurs i kinestetik
   • Kinesiotejpning

  • Kontakta

Fysioterapin kan genomföras hos oss i våra välutrustade lokaliteter, men vi gör också skol- eller hembesök. Vi erbjuder också terapi i vår egen bassäng med 32 grader varmt vatten.


Det finns också möjlighet att prova olika anpassade motionsaktiviteter och anpassade motionsredskap.

Målet med aktiveringsverksamhet är att öka klienternas funktionsförmåga och deras möjligheter att delta i vardagsmiljön. Målet är att klientens ska kunna bekanta sig med olika idrottsgrenar, hitta en egen idrottsgren eller en egen hobby, få uppleva olika saker och delta i olika sociala aktiviteter.

Information för FPA-klienter

Information om redskap och kösituation.

Kommungrupp 2: Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela och Malax

För närmare information och val av terapeut, se terapeuternas beskrivningar längre ner på sidan.

Kommungrupp 2 (Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela och Malax): 2 veckor

Stödtecken, symbolkommunikationsstöd (Bliss).

 • Gångrobot
 • Tyngdavlastningssele
 • Rullstolanpassad gymutrustning
 • I-balance
 • Balo-balansträningapparat
 • NuStep
 • Therapy master
 • Redskap för balansträning
 • Motomed
 • Barr
 • Ribbstol
 • Mångsidigt urval av mindre träningsredskap
 • Gånghjälpmedel (rollator, Eva-ställning, kryckor, promenadkäppar)
 • Mattplint
 • Smal plint
 • Bassäng med  personlift, vattentemperatur 32 grader
 • Redskap för bassängträning
 • Duschstolar
 • Duschrullstol
 • Rollator

Service- och assistentdjur är välkomna till vår mottagning, men bör anmälas på förhand, så vi kan ta hänsyn till allergiska klienter.

Ta kontakt

  • Eliisa Uusihaka

   Enhetschef, Korsholm

  • tfn:
   050 407 3483

  • Jag har arbetat på Korsholms rehabiliteringsenhet sedan 2004, nästan från början som ansvarig för enheten, men också som fysioterapeut med rehabilitering av neurologiska klienter. Neurologisk fysioterapi är utmanande och långsiktigt, terapiförhållandena varar ofta flera år. Det bästa med terapiarbetet är absolut när klienten upplever att hen lyckas och gör framsteg. Numera hittar man mig med största sannolikhet i terapibassängen med en klient eller sittande vid datorn. Mina klienter är främst vuxna. Jag är teamledare och stolt över mitt fina, kunniga team som besitter mycket erfarenhet. Som teamledare upplever jag att min viktigaste uppgift är att försöka se till att teamet har bästa möjliga förutsättningar att arbeta och att trivas i sitt krävande arbete. Mina arbetsspråk är svenska och finska. Du tar väl kontakt om du vill veta mera om oss.

   Visa mer
  • Kontakta