Fysioterapi Korsholm

Målet med fysioterapin är att öka eller upprätthålla klientens fysiska funktionsförmågan och att förstärka hens delaktighet i sin vardag.

Ring oss

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm
Adress: Niklasvägen 1 samt Marknadsvägen 1, 65610 Korsholm
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Eliisa Uusihaka
Telefon: 050 4073 483

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsverket i Vasa, övriga distriktets HVC eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Personal

  • fysioterapeut, Korsholm

   Anna Renkonen

  • 044 788 3696
  • Anna blev utexaminerad som fysioterapeut från Arcada i Helsingfors år 2002. Därefter har arbetet i huvudsak bestått av neurologisk rehabilitering. Till en början jobbade hon på akut neurologisk avdelning på VCS och från 2005 vid Folkhälsan i Smedsby med mera kronisk neurologisk rehabilitering samt rehabilitering för klienter med olika muskelsjukdomar. Fördjupande skolningar och kurser har i huvudsak varit relaterade till rehabilitering inom neurologisk fysioterapi. Språkkunskaper: svenska, finska och engelska

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:

   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept-basic course
   Advanced course in the Bobath concept applied to the treatment of adults with neurological conditions: “Neurodynamic aspects in the Bobath concept”
   INN – Integration of neurodynamics into neurorehabilitation
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I,II
   Neuralvävnadens mobilisering I och II(NKM)
   Fascia
   Korta kurser om muskelsjuka, hemiplegi, andningsfysioterapi, arbetsplatspsykologi, handikappidrott, SCA om afasi
   C1-C2 OMT
   GAS
   Malike-motionshjälpmedelskolning
   Bliss
   Kinesiotejpning
   Kinetic control; back and hip+ neck and shoulder
   Ordlös handledning
   Indego-gångrobot skolning
   Grundkurs i kinestetik
   Vasa Consept, level 1

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Camilla Nygård

  • 044 788 3706
  • Camilla har jobbat på Folkhälsan sedan 2003. Hon har klienter i alla åldrar. Camilla har erfarenheter av psykosomatisk fysioterapi, stöd- och rörelseorganens fysioterapi och jobbar också en hel del med neurologiska klienter som har t.ex. MS och olika muskelsjukdomar. En helhets syn på klientens situation är viktig. Camilla tycker att vår terapibassäng ger ett mervärde för många av våra klienter. Språkkunskaper: svenska och finska

  • Specialutbildning:
   Spec.studier inom företagshälsovård 30 sp
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I,II

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   C1-C2 OMT
   Fascia
   Basal Kroppskännedom A, B och C samt tillämpning vid neurologisk skada
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Korta kurser om reuma, stöd- och rörelseorganproblematik, hydrobic , SCA om afasi
   Basics studier: Psykofysisk psykoterapi 30 sp.
   Kinesiotejpning
   Bliss
   Funktionell träning I
   GAS
   Introduktion till Bobath konceptet I +II
   Ordlös handledning
   Introduktion till cranio-sakralterapi
   Grundkurs i kinestetik

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Daniel Söderman

  • 044 788 6286
  • Daniel blev utexaminerad som fysioterapeut 2005 och jobbat vid Folkhälsan i Korsholm sedan 2005. Har även massörsutbildning från Norrvalla Folkhögskola år 1999. Daniel har avlagt examen inom MDT och tilläggsskolning inom neurologisk fysioterapi(Bobath). Jobbar en hel del med neurologiska klienters stöd- och rörelseproblematik, särskilt nack- och axelproblem. Under de två senaste åren har Daniel börjat med träning för personer med proteser vilket han trivs väldigt bra med och kommer att specialisera vidare inom det. Språkkunskaper: svenska, finska och engelska.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   Mechanical diagnosis and therapy part A, B, C, D, E and credentialing examination, McKenzie, cert. MDT och McKenzie uppdateringar
   OMM
   Kinesiotejpning
   Fascia Fasciamanipulering level I,
   Korta kurser om stöd- och rörelseorganproblematik
   Bliss
   Malike-motionshjälpmedelskolning
   Ordlös handledning
   Introduktion till träning med protes
   SCA (om afasi)
   GAS
   Indego-gångrobot skolning
   Grundkurs i kinestetik

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Elina Ala-Honkola

  • 044 788 3689
  • Elina har redan jobbat över 25 år som fysioterapeut och hon har erfarenheter inom både vuxenneurologi och stöd- och rörelseorganens fysioterapi. Huvudsakligen jobbar hon med neurologiska klienter, men klienterna har ofta även smärtor och problem i stöd- och rörelseorganen. Elina trivs också i vår terapibassäng tillsammans med klienterna. Nära Elinas hjärta ligger också gravt funktionshindrades möjligheter till motion och idrott. Även funktionshindrade personer behöver få njuta av rörelseglädje och Finlands vackra natur. Elina pratar och arbetar på båda inhemska språken.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – advanced course
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I, II

   Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   C1-C2-C3 OMT, E-inf och E-sup.
   Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)
   Fysiokimppa
   Korta kurser om ataxi, CRPS, ryggmärgskadade, muskelsjuka, dystoni, hemiplegi, stöd- och rörelseorganproblematik, SCA om afasi
   Kinesiotejpning
   Fascia grundkurs, Fasciamanipulering level I + II
   Malike-motionshjälpmedelskolning
   Neurologisten kuntoutujien kannatinlaiteharjoittelu (Therapymaster/Redcord)
   Funktionell träning I
   Ordlös handledning
   GAS
   Indego-gångrobot skolning
   Assessment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – advanced course : ”the Functional Recovery of the Upper Limb”
   Grundkurs i kinestetik
   Vasa Consept, level 1

  • Kontakta
  • fysioterapeut

   Johan Nygård

  • 044 788 3714
  • Johan blev utexaminerad fysioterapeut från Arcada i Helsingfors 2018 och började arbeta på Folkhälsan i augusti 2020. Före Folkhälsan har han arbetat inom den kommunala sektorn, huvudsakligen med åldringar. Johan arbetar med klienter i alla åldrar på Folkhälsan. Johan tycker om att stöda sina klienter i rehabiliteringen utgående från ett helhetsperspektiv där man inte enbart fokuserar på det fysiska utan även det psykiska och sociala. Johan trivs med att träna i vattnet och anser att möjligheten till bassängterapi på Folkhälsan är ett stort plus i och med att vattnet på flera sätt möjliggör träning som annars kan vara väldigt svår för vissa klienter uppe på land. Språkkunskaper: svenska, finska och engelska.

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Katri Pihlaja-Kuhna

  • 044 788 3702
  • Katri har blivit färdig fysioterapeut 1998. Hon har jobbat på Folkhälsan sedan 2005. Hon har lång arbetserfarenhet av fysioterapi för vuxna neurologiska klienter samt fysioterapi för stöd- och rörelserorgan. Katri har tilläggsskolningar inom neurologisk fysioterapi(Bobath), därtill har hon avlagt examen inom MDT och är utbildad PhysioPilatesinstruktör. För tillfället jobbar Katri till största del med vuxna neurologiska klienter och klienter med muskelsjukdomar men hon har även ett par barn/ungdomar som klienter. Språkkunskaper: finska, svenska, engelska

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Advanced course in the Bobath concept applied to the treatment of adults with neurological conditions: “Neurodynamic aspects in the Bobath concept”
   INN – Integration of neurodynamics into neurorehabilitation
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I, II

   Inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   Mechanical diagnosis and therapy part A, B, C, D, E and credentialing examination, McKenzie, cert. MDT och
   McKenzie uppdatering
   C1-C2 OMT
   Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)
   PhysioPilates-ledare, level 1
   Korta kurser om muskelsjuka, hemiplegi, stöd- och rörelseorganproblematik, andningsfysioterapi, SCA om afasi
   Fascia
   GAS
   Bliss
   Funktionell träning I
   Fascia och foamroller
   Malike-motionshjälpmedelskolning
   Ordlös handledning
   Indego-gångrobot skolning
   Grundkurs i kinestetik
   Högre yrkeshögskoleexamen
   Fascia / Jarmo Ahonen

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Madelen Rosengren

  • 044 788 3722
  • Madelen blev färdig fysioterapeut 2012 och har arbetat inom kommunala och privata sektorn med neurologisk fysioterapi, fysioterapi inom företagshälsovården och fysioterapi för stöd- och rörelseorganen. Madelen har jobbat på Folkhälsan en period 2014 och 2015. Nu är hon tillbaka sedan hösten 2018. På Folkhälsan har Madelen klienter i olika åldrar. Hon trivs med att få hjälpa människor att utmana sig själva i olika skeden av rehabiliteringen.

  • Fortbildning för vattengymnastikledare
   Bliss
   Kinesiotejpning 1,2,3
   Bassängterapi i neurologisk fysioterapi
   grundkurs i kinestetik

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Marja Mäkiranta

  • 044 788 3662
  • Marja blev färdig fysioterapeut 2003. På Folkhälsan började hon jobba 2011. Dessförinnan har hon också arbetat både kommunalt och inom privata sektorn med neurologisk fysioterapi och med fysioterapi för stöd- och rörelseorganen. På Folkhälsan jobbar Marja mest med vuxna neurologiska klienter, men också en del med besvär inom stöd-och rörelseorgan. Specialisering har hon inom båda områdena. Marja är också utbildad Voice Massage-terapeut. Marja kan arbeta på finska, svenska och engelska

  • Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
   C1-C2 OMT
   Fascia, Fasciamanipulering level I

   Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering II
   Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)
   Andningsfysioterapi för neurologiska patienter
   Bliss
   Malike-motionshjälpmedelskolning
   GAS
   SCA om afasi
   Ordlös handledning
   Grundkurs i kinestetik

   Marja är också utbildad Voice Massage-terapeut.

  • Kontakta
  • konditionsskötare, Korsholm

   Nina Dahl

  • 044 788 5987
  • Nina började arbeta som konditionsskötare 1983. På Folkhälsan har hon nu jobbat i 15 år. För Nina är det viktigt att se till hela människan i fysioterapimötet. Hon har specialiserat sig inom psykosomatisk fysioterapi och i rehabilitering av äldre. Att få ge rehabilitering i bassängen upplever hon som en förmån både för klienten och sig själv. Förutom att ge individuell fysioterapi leder Nina också olika grupper. Arbetsspråk: svenska och finska. Nina ansvarar också för uthyrning av bassäng, gym & gymnastiksal i Folkhälsanhuset i Korsholm (onsdagar och fredagar kl. 8.00-9.00)

  • Specialutbildning:

   yogalärare RYT 200
   grundkurs i kinestetik
   Basal Kroppskännedom A, B , C och D
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering I, II
   Fysiokimppa
   Basics studier: Psykofysisk psykoterapi 30 sp.
   Stressymptom och utmattningstillstånd
   Korta kurser om reuma och avslappning
   Kinesiotejpning
   Bliss
   GAS
   Introduktion till Bobath-konceptet I + II
   SCA om afasi
   Ordlös handledning
   Senior-fit

  • Kontakta
  • fysioterapeut, Korsholm

   Virpi Rosenstam

  • 044 788 3740
  • Virpi har blivit färdig fysioterapeut 1999. På Folkhälsan har hon jobbat 10 år. Virpi har alltid tyckt om att arbeta med människor i olika åldrar. Hennes klienter är nu allt ifrån skolbarn till pensionärer. I huvudsak har hon arbetat inom neurologisk fysioterapi. Virpi upplever att möjligheten till bassängterapi är ett plus för klienterna. Dessutom trivs hon själv i bassängen. Virpi använder båda inhemska språken i sitt arbete.

  • Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Barnets sensomotoriska utveckling och avvikelser
   Bassängterapi i neurologisk rehabilitering II
   Neuralvävnadens mobilisering I och II (NKM)
   Smärta, kroppskännedom och rörelsekontroll I och II
   Fascia, Fasciamanipulering nivå I
   Fysiokimppa
   Korta kurser om hemiplegi, stöd- och rörelseorganproblematik, SCA om afasi
   Reumabarnets rehabilitering
   Bliss
   Kinesiotejpning
   GAS
   Ordlös handledning
   Grundkurs i kinestetik
   Specialskolning i neurologisk rehabilitering

  • Kontakta

Fysioterapin kan genomföras hos oss i våra välutrustade lokaliteter, men vi gör också skol- eller hembesök. Vi erbjuder också terapi i vår egen bassäng med 32 grader varmt vatten.


Det finns också möjlighet att prova olika anpassade motionsaktiviteter och anpassade motionsredskap.

Målet med aktiveringsverksamhet är att öka klienternas funktionsförmåga och deras möjligheter att delta i vardagsmiljön. Målet är att klientens ska kunna bekanta sig med olika idrottsgrenar, hitta en egen idrottsgren eller en egen hobby, få uppleva olika saker och delta i olika sociala aktiviteter.

Ta kontakt

  • Eliisa Uusihaka

   Enhetschef, Korsholm

  • tfn:
   050 407 3483

  • Eliisa jobbar på rehabiliteringen i Korsholm som enhetsansvarig och fysioterapeut sedan 2004. Hon trivs bra vid kontorsbordet med administrativa saker, men vill absolut också ha sina neurologiska klienter, oftast hittar man henne i terapibassängen med sina klienter. Eliisa har en lång erfarenhet av neurologisk fysioterapi och brinner fortfarande för neurologisk fysioterapi och rehabilitering. Språkkunskaper: finska och svenska

   Visa mer
  • Kontakta