Familjeterapi på Åland

Vi erbjuder bland annat samtalsstöd och rådgivning vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsrådgivning. Patienten kan remitteras från olika enheter inom ÅHS.

Två föräldrar håller varandra i handen.

Terapienheten

Tid: måndag-torsdag kl. 8-16
Adress: Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn
Arrangör: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
Telefon: 018 52 70 37

Inom terapienheten tar vi emot remisser med betalningsförbindelser från främst Ålands hälso- och sjukvård i patientärenden där det bedömts att familjeterapi behövs som komplement till den kliniska vården. 

Folkhälsan på Allaktivitetshuset Ab har av landskapsregeringen år 2012 beviljats tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. 

Ta kontakt

  • Tarja Gustafsson

   Familjeterapeut på krävande specialnivå/psyk. sjuksköterska

  • tfn:
   018 527 037

  • Kontakta