Ergoterapi i Karleby

Behöver du hitta nya sätt att fungera i vardagen, kanske till följd av sjukdom eller en olycka? Eller behöver ditt barn hjälp med att till exempel stärka sin koncentrationsförmåga eller sin finmotorik? Välkomman till oss! I ergoterapin utgår vi från individens behov, motivation, styrkor och resurser, och jobbar tillsammans mot en fungerande och meningsfull vardag.

Boka terapi, eller fråga mer

Terapin sker antingen i vardagsmiljö (hemma, skola eller dagis), i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Plats: Rehabilitering Karleby
Adress: Sjukhusgatan 11 B, 67100 Karleby
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649 eller 044 788 6008

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.  År 2024 fås hushållsavdrag också för fysioterapi och ergoterapi som ges i hemmet.

Här hittar du oss

Vi jobbar på vår mottagning i Karleby och gör även hem-, skol- och daghemsbesök enligt betalningsförbindelse. Vi rör oss i Karleby och Kronoby kommun.

Ergoterapi för barn

Behöver ditt barn hjälp med att stärka sin koncentrationsförmåga, sin finmotorik eller sina sociala färdigheter? Vi identifierar styrkorna och jobbar tillsammans mot en fungerande vardag enligt de mål som klienten själv har valt. Alla har rätt till en meningsfull vardag.
Terapin sker antingen i klientens egen vardagsmiljö (skola, dagis eller hemma), eller i våra utrymmen på Folkhälsan.

Ergoterapi för vuxna

Vi vill hjälpa dig att klara av ett självständigt liv. Det gör vi genom att hitta nya sätt att fungera i vardagen. Kanske behöver du öva upp din koordination eller stärka ditt självförtroende? Kanske behöver du ergoterapi till följd av en sjukdom eller en olycka?

I ergoterapin utgår vi från individens behov, motivation, styrkor och resurser. Vi identifierar dina styrkor och jobbar tillsammans mot en fungerande vardag enligt de mål som du själv har valt. Alla har rätt till en meningsfull vardag.

Terapin sker antingen i din egen vardagsmiljö eller i våra utrymmen på Folkhälsan.

Välkommen till oss på Folkhälsan!

Våra ergoterapeuter

  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Victoria Lassander-Sandin

  • 044 788 3682
  • Jag utexaminerades som ergoterapeut 2011 och som SI-terapeut 2020. Jag arbetar med klienter i alla åldrar, men den största klientgruppen är barn. Vi tränar färdigheter som behövs för att klara sig så bra som möjligt i sin vardag. Det är ett väldigt flexibelt jobb och jag tycker om att arbeta multiprofessionellt för att tillsammans med andra terapeuter, föräldrar och lärare hitta en gemensam målsättning för varje klient. Jag besöker ofta mina klienter på daghem, skolor eller hemma hos dem, men tar även emot klienter på Östanlid. SI-klienter tas emot på mottagningarna i Jakobstad och Karleby. I min roll som terapeut är jag ofta personlig – jag vill att klienterna ska veta vem jag är och att det ska vara roligt att träffa mig. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag rör mig i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby ,Oravais, Kronoby och Karleby.

  • Neurologi
   Kinestetiikan peruskurssi
   Malike - toimintavälinekoulutus
   Neuropsykiatri
   Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
   Sensomotorik
   Sensomotorisk pedagog

   SI terapeut
   Självkänsla och beteende hos barn
   Barns självkänsla
   Skolpsykologi - Träning av sociala färdigheter hos barn
   Övriga
   Tecken som stöd (AKK)
   Första hjälp vid självmordsfara
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta
  • Ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Annika Löfqvist

  • 044 066 5684
  • Jag arbetar med barn, unga och vuxna, och vill i största möjliga mån förankra ergoterapin i klientens vardag. Jag gör främst skol- och hembesök, men tar även emot klienter på mottagningen. Jag jobbar mest i Karlebytrakten, men också i Jakobstad, i huvudsak svenska och finska. Jag tycker att förankringen i vardagen är viktig, liksom samarbetet med hemmet och anhöriga för att få en så bred syn som möjligt på klientens vardag och funktionsförmåga. Det bästa är när man kan hjälpa klienten att träna meningsfullt, förbättra funktionsförmågan och sålunda sekundärt även höja livskvaliteten. Samspelet med klienten och förtroendet sinsemellan är viktigt för mig.

  • Kontakta
  • Ergoterapeut

   Elisabeth Dahlbacka

  • 044 788 6014
  • Jag jobbar främst med barn och unga, framför allt i Karleby med omnejd men också i Jakobstadstrakten. Jag jobbar på både svenska och finska, vid behov även på engelska. Terapin utförs i klientens hem, i skolan/på daghemmet eller på mottagningen. I mitt arbete uppskattar jag möjligheten att kunna jobba multiprofessionellt med andra terapeuter, pedagoger/skolpersonal, anhöriga och andra i klientens närhet för att vi tillsammans ska kunna stöda klienten på bästa sätt och hjälpa klienten att utvecklas. Jag är lugn och omtänksam som ergoterapeut. Det är viktigt för mig att mina klienter känner sig trygga med mig och att vi kan ha roligt i terapin, samtidigt som vi tränar på färdigheter och förmågor som är utmanande för klienten. Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa många människor och får hjälpa och stödja klienten i det som är utmanande. Jag blir glad av att se när klienten utvecklas och av att kunna vara med och öka klientens livskvalitet och självförtroende.

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Manda Kulla (föräldraledig)

  • Glädje i terapin är viktigt för mig – det ska vara roligt att komma på ergoterapi! Därför anpassas terapin efter klientens personlighet och egna intressen så att de aktiviteter vi gör tillsammans känns som en naturlig del av vardagen. Jag arbetar på svenska, finska och engelska, och främst i Jakobstad, men jag rör mig även i kommunerna runtomkring. Mina klienter är till största del barn i dagis- och skolåldern och terapin kan ske antingen i klientens egen vardagsmiljö eller på Folkhälsans mottagning på Östanlid. Jag tar även emot vuxna klienter. I min roll som ergoterapeut är jag bra på att se individen och lyfta fram klientens styrkor. Man får vara kreativ och flexibel i jobbet som ergoterapeut och det trivs jag med. Det allra bästa med mitt jobb är att få vara med och se när någon lyckas i terapin och lär sig nya saker – de stunderna är verkliga guldkorn!

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Minna Söderlund (föräldraledig)

  • Jag arbetar främst med barn och unga och mitt arbetsfält sträcker sig mellan Karleby och Jakobstad. Terapin sker i den egna vardagsmiljön – antingen i hemmet, på daghemmet eller i skolan och tillsammans med klienten tränar vi upp olika typer av färdigheter – det kan handla om att stärka penngreppet, att utföra olika vardagssysslor, att öva upp sin koncentrationsförmåga eller stärka sin egen kroppsuppfattning. Alla har individuella behov och därför blir även terapin anpassad efter varje enskild klient. Jag tycker om när terapin är ”gömd” i leken och att barnet helt plötsligt har kommit vidare i utvecklingen utan att ha varit medveten om att man jobbat med en specifik utmaning under lekens gång. Nätverket runt varje klient är viktigt; föräldrar, skolpersonal, andra terapeuter och så vidare. Jag trivs när jag får träffa och jobba med alla dessa människor, men det allra bästa är förstås att se barnen utvecklas. Som terapeut är jag omtänksam, lugn och har bra tålamod. Det är också bra att kunna vara flexibel och kreativ, eftersom man behöver kunna byta vinkel ibland, om man märker att en övning inte fungerar. I framtiden hoppas jag kunna kombinera mera friluftsliv och ergoterapi, eftersom jag vet att naturen gör gott. Vid behov kan jag även pröva ut olika hjälpmedel för att underlätta vardagen för klienten. Mina arbetsspråk är svenska och finska och jag jobbar främst i Jakobstadsnejden ,Kronoby och Karleby

  • Nordisk friluftsliv
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta

Kontakta oss

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och vuxna med olika funktionsvariationer och gör det delvis fortfarande, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta