Ergoterapi i Pargas

Ergoterapin stöder barnet att kunna fungera så självständigt som möjligt i sin vardag. I terapin övar vi vardagliga färdigheter som påklädning och matsituationer, men också färdigheter som behövs i lek och lärande.

Tid: Vardagar 08.00–16.00
Adress: Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Pia Forsman
Telefon: 044 788 3742

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Om du upplever att ditt barn skulle behöva hjälp inom något av följande områden kan ergoterapi vara aktuellt:

 • Fin- och grovmotoriken
 • Visuella gestaltningen och öga-hand-samarbetet
 • Uppmärksamheten eller koncentrationen
 • Exekutiva funktioner (planering och genomförande av aktiviteter)
 • Växelverkan och sociala situationer
 • Beteendet
 • Att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • Utföra vardagliga sysslor
 • Skolarbetet
 • Fritidsaktiviteter

Gruppterapi via FPA

Folkhälsan Välfärd har avtal kring gruppterapier via FPA.

Terapeuterna har kunskaper i svenska och finska språket. Terapeuterna kan även kommunicera med hjälp av bildstöd och stödtecken.

Ergoterapeuter

  • Ergoterapeut, Åboland

   Pia Forsman

  • 044 788 3742
  • Jag jobbar som ergoterapeut för barn och unga i Åboland. Jag har jobbat sedan år 2010 som ergoterapeut för barn och unga och inriktat mig på neuropsykiatri. Mina arbetsspråk är svenska och finska, därtill kan jag hålla terapier på engelska. Jag jobbar för det mesta och helst i barnets näromgivning, men håller även terapier på mottagningen. Förutom den individuella terapin gör jag också bedömningar och drar gruppverksamhet för barn. Det viktigaste med mitt jobb är att vägleda barnet att bli mer självständigt och delaktigt i sin vardag, samt att hjälpa personerna i barnets näromgivning att stödja barnet att lära sig de färdigheter barnet önskar och behöver lära sig. Jag är mån om att terapin ska vara meningsfull för barnet och ge stunder av glädje och känsla av att lyckas. Det bästa med mitt jobb är stunderna med barnen. Att hjälpa barnen att lära sig nya färdigheter och sedan se den glädje och stolthet det väcker hos dem är det som gör mitt jobb roligt och meningsfullt.

  • Kontakta