Folkhälsanhuset i Pargas

Folkhälsanhuset i Pargas

Folkhälsanhuset i Pargas är en samlingsplats i regionen med service och verksamhet för alla åldrar, bostäder och grupphem för äldre, daghem, tonårspoliklinik, bassäng, matsal och restaurang, hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.

En viktig del av vardagen i Folkhälsanhuset är de aktiviteter och program som ordnas där, både av Folkhälsan och av andra aktörer. Återkommande program är bland annat allsång, bingo och syjunta.

Vi söker också frivillga som är intresserade av att hjälpa till med olika verksamheter.

Tid: Vardagar kl. 8-16
Plats: Folkhälsanhuset i Pargas
Adress: Munkviksvägen 31, 21600 Pargas
5 st. i

Kontakt

  • Gunilla Fröberg

   föreståndare

  • tfn:
   044 788 6312

  • Kontakta
  • Jessica Lönnqvist

   kökschef

  • tfn:
   02 454 3017

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Kontaktperson Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta
  • Jenny Friman

   Vikarierande bostadskoordinator, uthyrning och försäljning av lägenheter

  • tfn:
   044 788 3779

  • Kontakta