Grundexamen i idrott

Studera till idrottsledare på Solvalla & Norrvalla

Om du är intresserad av att bli idrottsledare, det vill säga avlägga grundexamen i idrott, kan du välja mellan att söka till Norrvalla i Vörå eller Solvalla i Esbo.

Studierna

Under studierna lär du dig grunderna i de vanligaste idrottsgrenarna och hur du instruerar olika målgrupper i dessa. Du bekantar dig också med hur idrottsväsendet är organiserat i samhället och får en gedigen grund om människokroppens uppbyggnad och funktion.

Du kan också kombinera idrottsledarexamen med en studentexamen.Studietiden är tre år för dig som kommer direkt från den grundläggande utbildningen och två år om du redan har en examen på andra stadiet (student eller yrkesexamen). Studierna omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och i dem ingår också ca 30 kp inlärning i arbetet.

Grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kp) och av fritt valbara examensdelar (10 kp).

Studera och träna

I studierna fokuserar vi på den studerandes individuella behov, tidigare kunskaper och förutsättningar. Arbetssättet är casebetonat och du lär dig leda och instruera genom olika instruktionsövningar i autentiska situationer och genom inlärning ute i arbetslivet (= praktik). Kursupplägget utgår från praktisk tillämpning i alla examensdelar och till exempel de gemensamma examensdelarna (= allmänbildande studier såsom språk, naturvetenskapliga ämnen, samhällskunskap) kommer i hög grad att integreras i yrkesinriktade examensdelar.

I samband med studierna har du goda möjligheter till egen träning i fotboll, friidrott, skidåkning och orientering. Träningarna på Norrvalla leds av sakkunniga tränare och sker under skoltid. Träningarna på Campus Norrvalla är gemensamma med Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium.

Om du studerar på Solvalla har du ofta möjlighet att efter skoltid delta i ditt eget lags träningar tack vare goda trafikförbindelser. På Solvalla erbjuds handbollsspelare individuell träning två gånger per vecka under ledning av Björn Monnberg. Styrketräning och annan baskonditionsträning har du ypperliga möjligheter till på kvällstid i skolornas idrottslokaler.

Du kan alltså ta chansen att utvecklas i din egen idrottsgren samtidigt som du får en yrkesexamen.

Jobba som idrottsledare

Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom idrott och välmående kommer att öka i framtiden. Befolkningens åldersstruktur förändras, vilket kräver satsningar på arbetsförmåga och hälsa, samtidigt ökar också behovet av att arbeta med barn och unga. Inom dessa sektorer finns goda arbetsmöjligheter.

Missa inte chansen att bli en del av vårt härliga gäng!

Studera på Solvalla

Kontakt

  • Stefan Backman

   Biträdande Rektor Norrvalla & Solvalla

  • tfn:
   040 567 7070

  • Kontakta
  • Anna Pensar

   Rektor, Norrvalla & Solvalla (moderskapsledig)

  • tfn:
   050 577 2548

  • Kontakta