Familj och vänner

Familj och vänner

Då vi är stressade är det ofta våra närmaste som märker av det först. De märker det på vårt humör, hur vi rör oss och hur vi utrycker oss.

Våra familjemedlemmar och vänner känner oss bäst och vet också hur de kan stöda oss. Deras stöd är viktigt då vi stöter på motgångar och behöver någon som vi kan tala med – eller att sitta tyst bredvid.

Att känna sig bekräftad, känna sammanhang och tillhöra en gemenskap är viktigt för att må bra. Du kan känna gemenskap inom familjen, på arbetsplatsen eller/och i skolan, bland kamrater och inom andra grupper, t.ex. inom hobbyverksamheten.​

Goda känslomässiga relationer till familjemedlemmar och vänner ger ditt liv ett mervärde och en trygghetskänsla. Ett flertal må-bra-hormoner aktiveras då vi upplever socialt välbefinnande.

Till dessa hormoner hör dopaminserotoninoxytocin och endorfin. Oxytocin produceras i kroppen till följd av beröring t.ex. efter en kram. Därför ger vänlig beröring en skön känsla åt oss efteråt.

Känsla av ensamhet är vanligt i något skede av livet, en av fem unga känner sig ensamma. Även en person som kan tyckas ha många vänner kan känna sig väldigt ensam.

Man kan känna sig missförstådd och att man inte riktigt vet vem man är eller vill vara. Också mobbning eller konflikter påverkar vårt mående.

Om dessa känslor blir överhängande i vardagen är det bra att tala med någon du litar på om hur du känner.

Om du är utsatt för mobbning är det viktigt att du fort får hjälp. Kom ihåg att ingen har rätt att behandla dig illa!

På Folkhälsans sida hittar du närmare info om mobbning och hur du kan gå tillväga om du eller en vän blir utsatt.

PRAKTISKA TIPS:

  • En god gärning – gör något snällt för en familjemedlem eller vän t.ex. skicka ett vänligt meddelande, ge en komplimang eller erbjud din hjälp med något i vardagen.
  • Boka in kvalitetstid med din familj. I vardagen blir det ofta snabba möten.
  • Ordna en temakväll eller dag för din familj eller dina vänner t.ex. spelkväll (bordsspel, gårdsspel eller datorspel/videospel), loppisdag eller gemensam matlagning.
  • Träffa nya människor via t.ex. en hobby eller frivilligverksamhet.
  • Lokalturista i din närmiljö och ta med en familjemedlem eller vän. Det finns ofta mycket nytt att upptäcka redan i hemknutarna