Vänelever & tutorer

Vänelevs- och tutorverksamhet

Vänelevs- och tutorverksamheten är ett koncept som bygger på att via kamratstöd skapa gemenskap bland eleverna/studerandena genom att erbjuda verksamhet som bidrar till en trygg och trivsam skolmiljö.

Två vänelever och en elev i rosa jacka håller varandra om axlarna.

Här hittar du som är handledare information om verksamheten. Det finns material som du kan ladda ner och länkar där du hittar information som kan vara till nytta i verksamheten.

Vänelevs- och tutorverksamheten ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i att främja trivseln i sin egen skolmiljö.

Frågor och svar

I valet av vänelever/tutorer ska varken kön eller skolprestationer ha en inverkan. Däremot är det viktigt att sträva efter att skapa en grupp med vänelever/tutorer som har olika egenskaper och styrkor. Varje skola väljer sina vänelever/tutorer på väldigt olika sätt. Det lönar sig att prova ut en modell som passar just er skola. Här följer några alternativ:

Eleven/den studerande anmäler sitt intresse genom att fylla i en ansökningsblankett eller genom att skriva en uppsats ”varför skulle jag vara en bra vänelev/tutor”. Lämpliga kandidater intervjuas av handledarna, alternativt tillsammans med gamla vänelever/tutorer.

Skolan ordnar en valbar kurs i vänelevs- och tutorverksamhet. Efter kursen meddelar de som är intresserade av att fortsätta som vänelever/tutorer sitt intresse. Intervjuer ordnas vid behov.

Det kan också vara bra att slutligen kolla upp med lärarkollegiet att de som har valts är lämpliga med tanke på uppdraget.

Väneleverna/tutorerna gör ett viktigt jobb i skolan och känner sig ofta både inspirerade och motiverade att göra ett bra jobb. Därför är det viktigt att vänelevera/tutorerna får utbildning och verktyg som behövs för uppdraget.

Utbildningen kan se olika ut beroende på skolan och dess målsättning för verksamheten. Ett syfte med utbildningen är att skapa en samhörighet mellan väneleverna/tutorerna. Samarbetet löper smidigare i en trygg grupp där medlemmarna känner varandra.

Utbildningen ska vara ett tillfälle där väneleverna/tutorerna ges en möjlighet att reflektera kring verksamheten och rollen som vänelev/tutor. Därför är det viktigt med en grundlig och innehållsrik utbildning med en genomgång av verksamhetens värdegrund och de förväntningar som finns på den. Väneleverna/tutorerna behöver också få öva sig på kommunikativa färdigheter för att kunna sköta uppdraget framgångsrikt.

Utbildningen ska helst ske på någon annan plats än i skolan. Varje skola måste besluta om utbildningen sker under eller utanför skoltid. Folkhälsan rekommenderar att grundutbildningen är minst 16 timmar lång. Ifall det finns möjlighet är det mer meningsfullt att arrangera utbildningen i en större helhet än en timme åt gången. Förutom grundutbildningen är det viktigt att erbjuda kontinuerligt stöd och handledning.

Det kan vara till fördel att handledaren själv utbildar väneleverna/tutorerna. Ifall handledaren upplever att den inte kan utbilda själv, kan utomstående bjudas in för att hjälpa till med utbildningen. Det är viktigt att första träffen med den nya vänelevs-/tutorgruppen sker med handledaren. De gamla väneleverna/tutorerna kan också vara till stor hjälp i utbildningen av de nya. En del av utbildningen kan också ordnas tillsammans med någon annan skolas vänelever/tutorer.

Folkhälsan ordnar årligen en två dagar lång utbildning för vänelevs- och tutorhandledare. Målet med utbildningen är att ge färdigheter för att utbilda vänelever/tutorer och att erbjuda stöd i uppdraget som handledare.

Material & länkar

I en tid då vi mest träffas digitalt är gemenskap och vi-anda viktigt för att alla ska trivas och känna samhörighet. Här hittar du använtbart material för vänelevs- och tutorverksamheten.Du är kanske också intresserad av

Mobbningsförebyggande på daghem och åk 1-6

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta