Nakensaken – att tala om kropp, gränser och sexualitet med 1–6 åringar

Nakensaken ett material som utvecklats för att stödja småbarnspedagoger i hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1–6 år. Materialet är tänkt att dels användas i gruppdiskussioner med barnen, dels som stöd i vardagen för hur man själv kan fungera som förebild och stöd i barnens utveckling.

Målet är att med hjälp av materialet få dig att bli varse om ditt förhållningssätt till och ansvar gällande detta tema, och förstå hur du i vardagen med barnen kan handleda och ge en positiv och naturlig syn på frågor kring kropp och sexualitet på ett sätt som är lämpligt för barnens ålder. Det här stöder barns utveckling och välmående. Att stödja barns sexuella utveckling kan låta främmande eller väldigt avancerat. Sexualiteten är dock något som finns med oss hela livet, och barns sexualitet ser annorlunda ut än vuxnas. Åldersenlig sexualfostran innebär att med enkla ord tala om kropp, gränser och sexualitet, så att barnen förstår vad som avses. Det innebär också att vuxna fungerar som rollmodeller och bland annat visar vad respekt för kroppens integritet i praktiken innebär. I grunderna för planen för småbarnspedagogik finns flera punkter som stöder detta arbete, där tas även sexualitet explicit upp. Genom att jobba med materialet förverkligar du därtill många av de rättigheter som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Mer om denna publikation

Språk: Svenska
Utgivningsår: 2023
Utgivare: Folkhälsan

Sexuell hälsa