Jämställdhet på dagis - Projektrapport 2011

Med projektet ”Ett jämställt dagis” ville vi ta reda på hur personalen på Folkhälsans daghem bemöter barnen och hur daghemsmiljön ser ut med tanke på att alla barn ska få lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön.

Vi ville se om barnen får möjlighet att utveckla ett brett beredskap av resurser och färdigheter för framtiden och om det finns skillnader med vilka färdigheter som uppmuntras hos pojkar och flickor. Erfarenheter och forskningar om jämställdhetsarbete på daghem fanns i Sverige, men saknades från Finland. Projektet har fått mycket uppmärksamhet i media både på svenska och på finska. Pilotprojektet gjordes på två av Folkhälsans daghem, ett i Åbo och ett i Grankulla. Metoderna var utbildning av personalen och föräldrarna, hemuppgifter, iakttagelser på daghemmen bl.a. med videokamera, handledning, böcker och ett eget bildarbetsmaterial. Tanken var att ge personalen redskap för att kunna jobba mer jämställt.

Mer om denna publikation

Språk: Svenska
Utgivningsår: 2011
Utgivare: Folkhälsan

jämställdhet