Chilla ute - inspiration för utevistelse

Naturen är som miljö hälsofrämjande och har en positiv och starkt återhämtande effekt på oss människor. Med materialet vill vi inspirera dig som gruppledare att ta ut människor i naturen.

Alla övningar är ämnade att göras utomhus. Materialet kan med fördel användas både i arbete och på fritiden. Chilla Ute består av 36 kort med övningar och recept i fyra delar: avslappning, möte, vandring och matstund.

Mer om denna publikation

Språk: Svenska
Utgivningsår: 2016
Författare: Anna-Lena Blusi, Erika Fogelberg, Gun Hoikkala, Mari-Sofi Johansson, Nina Martin, Susanna Strandback, Mikaela Wiik Redaktörer: Eva-Maria Nystén, Mia Smeds
Utgivare: Folkhälsan

Barn
Unga