Trappan – Samtalsmodell kring våld

Trappan – för barn som upplevt våld

Vi ordnar utbildningar för professionella om hur man kan prata med barn som bevittnat våld i sina nära relationer. Trappan-metoden ger barnet en möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser.

Trappan-utbildningen riktar sig till den som i sitt arbete möter barn och ungdomar i olika utmanande livssituationer. Som förkunskap behövs grundutbildning och examen om utsatta barns livsvillkor.

Trappan-samtal är en stödåtgärd

Trappan-utbildningen består av två moduler på tre dagar och handledning. De första tre dagarna innehåller föreläsningar av olika sakkunniga om våld ur olika synvinklar. I följande modul går vi igenom Trappans tre skeden: kontakt, rekonstruktion och kunskap. När du deltar i utbildningen ska du under kursen utföra Trappan-samtal med ett barn och under processen ordnas grupphandledning vid två–tre tillfällen.

Trappan-samtal är varken utredning eller behandling utan det är en stödåtgärd där målet är att barnet /den unga gradvis ska få sätta ord på sina erfarenheter. Samtalen är jagstödjande och arbetssättet är psykosocialt. Samtalen anpassas efter barnets ålder och utvecklingsnivå och ger på det sättet barnet sammanhang i det som har hänt. Trappan-samtal inleds först när barnet är tryggat från den våldsrisk som tidigare fanns i barnets liv.

Trappan-utbildning ordnas både på svenska och finska.

Trappan utvecklades inom Rädda Barnen i Sverige under 1990-talet som ett arbetssätt att hjälpa våldsutsatta barn. Sedan 2010 utbildar Folkhälsan i Trappan-modellen i Finland.

Kontakt

  • Britt-Helen Tuomela-Holti

   Sakkunnig i familjearbete

  • tfn:
   044 788 1073

  • Kontakta
  • Carita Gullans

   Familjerådgivare

  • tfn:
   018 527 034

  • Kontaktperson för dem som behöver Trappan-samtal på Åland

   Visa mer
  • Kontakta