Barnkonventionen 30 år

Det finns bara en av dig och det är du

”Det finns bara en av mig och det är jag, det finns bara en av dig och det är du”, trallar någon i bakgrunden i radion, när jag kör hemåt efter en kväll på jobbet. Orden väckte en tanke som jag gärna vill tänka lite längre. Det är ju nästan som att låten är gjord för årets tema när vi uppmärksammar Barnkonventionen 30 år i Finland. Temat som vi samlas kring i år är varje barns rätt att vara sig självt.

Läs mera om barnkonventionen

Att vara sig själv har många olika lager. Alla barn har lika värde och samma rättigheter. Alla barn ska kunna och få utrymme att uttrycka sina egna åsikter och vi ska lyssna på dem. Det handlar om trygghet, medkänsla och självkänsla. Att vara sig själv kan låta tämligen enkelt, utmaningen är att vi ska låta varandra vara det. Barn är experter på att vara sig själva. Det finns få vuxna som kan komma in i ett rum och utstråla den rena och starka energin som bara en treåring kan ha. Jag tycker det är intressant att tänka på vad det är som händer på vägen. Varför barn är så bra på att vara sig själva medan många vuxna kämpar med det? Jag tror att vi behöver ta lärdom av barn och unga i så många avseenden i våra liv. Vi måste bli bättre på att låta varandra vara sig själva, inte bara barnen. Det handlar också om ansvar. Att vara sig själv innebär inte att ofiltrerat yppa åsikter på ett sätt som kan vara sårande för andra. Det är skrämmande att se och läsa hur vuxna behandlar varandra i diskussioner på nätet just nu. Hur respekten för varandra tycks vara helt bortblåst. Hur kan vi låta våra barn växa upp i ett sådant diskussionsklimat och sedan vara förskräckta när de gör likadant?

Vi vuxna är inte bara förebilder för våra egna barn, vi är förebilder för en hel generation av barn som ser vad vi gör och kommer att göra så själva. Vill vi bryta mönster kan vi inte peka på barnen utan vi måste vända fingret mot oss själva och leta efter förändringen där. Barnkonventionen kan förverkligas om vi vuxna tar vårt ansvar. Den har ju kommit till för att vuxna någon gång inte har klarat av att uppfylla det som står i den. Det är därför den har blivit nerskriven. Det är viktigt att komma ihåg. Barnen behöver vår hjälp. Läs vad konventionen innebär. Förklara den för barnen. Först då finns den, när barnen vet om den. Det finns bara en av dig, och tänk vad mycket du kan göra.

Annika Nyman, sakkunnig i alternativ och kompletterande kommunikation på Folkhälsan