Blogg: Att mäta kostintag

Blogg: Att mäta kostintag

Hur mycket tror du att följande matportioner väger? (Alla portioner är på en tallrik på 21 cm)

foto: Mirja Koivisto
a. 50 g
b. 80 g
c. 110 g

foto: Mirja Koivisto

a. 70 g
b. 110 g
c. 150 g

foto: Mirja Koivisto

a. 45 g
b. 70 g
c. 100 g

Nuförtiden är många människor intresserade av mat och kost och vill veta sitt eget kostintag mera eller mindre exakt. För att uppskatta kostintag finns det olika appar och till exempel Fineli (www.fineli.fi) vilket är en databank för näringsinnehåll för nästan alla livsmedel i Finland. För att använda appar eller något annat medel måste man ändå för det mest själv veta vad man har ätit och hur mycket, vilket inte alls är så lätt som man skulle kunna tro. Bara uppskattning av mängden mat man äter kan vara överraskande svårt. Inom den nära framtiden kan artificiell intelligens säkert göra en sådan uppskattning från till exempel ett matfotografi, men tills det måste vi göra det själv eller väga maten vi äter. Mera om uppskattning av matmängden med hjälp av olika metoder finns det i ett pro gradu arbete av Annette Göransson vid Helsingfors universitet: ”Eikö tästä voisi vaan ottaa kuvaa?” – Valokuvien käyttö ruoankäytön ja ravinnonsaannin tutkimisessa päiväkoti-ikäisillä lapsilla.

Fotografier i texten är från boken Annoskuvakirja lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi (Helsingin yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Samfundet Folkhälsan

rätta svar: 1.a, 2.b, 3.a.

Reetta Lehto