AKK

Annika Nyman: Är den enkla lösningen den bästa?

För att få ut den största nyttan av en kommunikationsapp eller en app som kan vara språkstimulerande är det viktigt att leka med den tillsammans med barnet, skriver Annika Nyman, sakkunnig inom alternativ och kompletterande kommunikation.

Jag går ofta i samma fälla om och om igen. Det dåliga samvetet bränner till, jag påverkas av min omgivning och jag börjar känna att en förändring är på sin plats. Går jag tillräckligt många steg per dag? Sitter jag för mycket på jobbet? Äter jag tillräckligt mångsidigt? Dricker jag tillräckligt mycket vatten? Ett första försök till att lösa mina bekymmer är att jag hoppfullt öppnar telefonens appbutik och börjar söka efter en app som kan hjälpa mig med detta. Jag tror att det kan vara ganska vanligt, en snabb lösning helt enkelt. Det finns de facto massor av bra hjälpmedel att använda, och där lägger jag en understrykning och tyngd på ordet använda.

Barnets språk utvecklas generellt genom hur omgivningen använder sitt språk.

I mitt arbete som sakkunnig inom alternativ och kompletterande kommunikation får jag ibland frågan om vilken app som är den bästa för att hjälpa barn kommunicera eller vilken app kan utveckla barnets språk?
Barnets språk utvecklas generellt genom hur omgivningen använder sitt språk. Vi vuxna är förebilder och vi har stor makt. Vilka verktyg vi använder när vi interagerar med våra barn är inte det viktiga, utan hur vi använder dem och hur fantasifulla vi är i interaktionen. Människan utvecklas i relationer. Barnet lever i relationer till varandra, till de vuxna och till miljön. Språk, tanke och identitet hör ihop och utvecklas i ett socialt samspel med omgivningen.

För att få ut den största nyttan av en kommunikationsapp eller en app som kan vara språkstimulerande är det viktigt att leka med den tillsammans med barnet. Gör språket mera visuellt genom att ta in tecken som stöd eller bildstöd när ni pratar i vardagen. Haka på barnets intressen och ta in nya eller annorlunda ord genom lekar som motiverar särskilt mycket. Läs tillsammans med barnet. Var kreativ med olika leksaker och spel och benämn orden, lyssna på vad barnet vill säga, upprepa och svara. Här är det ingen skillnad vilket verktyg du eller ditt barn föredrar att använda; en app eller något annat ni hittar hemma i leksakslådan. Utöka barnets ännu enkla språk med dina egna ord. Om barnet exempelvis säger ”köra bil” kan du svara lite mer utbroderat, ”Nu körde du in bilen i garaget. Ska vi låsa bilen? Vilken färg är nyckeln?”. Via leken kan man få in olika sorters träning utan att det känns som ett verbalt träningspass för någon av er.

Hälsoappen på min telefon gör ju själv inga underverk om jag inte gör några ändringar i min egen vardag.

En surfplatta med sina appar kan i princip likställas med vilka leksaker som helst i barnets liv. Tanken att en app i sig utvecklar mitt språk kan jämföras med att en leksak gör samma jobb. Det går alltså inte att förvänta sig en utveckling av språk och kommunikation om barnet ensam får en app framför sin näsa och leker med den. Hälsoappen på min telefon gör ju själv inga underverk om jag inte gör några ändringar i min egen vardag. Även om det vore praktiskt om någon kom och hällde vatten i min mun eller drog upp mig ur kontorsstolen med jämna mellanrum, behöver jag själv göra jobbet. Det viktiga här är den relationella kompetensen kring oss och hur vi använder olika hjälpmedel, digitala eller analoga.

Annika Nyman, jobbar som sakkunnig i alternativ och kompletterande kommunikation på Folkhälsan