Utbildning

Massörsstudier ledde till jobb och vidareutbildning

Hanna Kanerva och Jonas Söderlund har utbildat sig till massörer vid Folkhälsans idrottsinstitut Solvalla i Esbo. Båda talar gott om massörsutbildningen och den yrkeskunskap den gett dem.

Våra utbildningar

Ansökan till massörsutbildning vid Norrvalla (heltid) avslutas nu på söndag 28 april. Ansökan till Solvalla (deltid) öppnar på måndag 29 april. Intervjun med Jonas och Hanna publicerades första gången i januari 2018.

– Studietiden på Solvalla var faktiskt några av de bästa åren hittills, säger Jonas och Hanna håller med. 

De har ett gemensamt mottagningsrum i Laserhuset i centrum av Ingå och jobbar som massörer på deltid med varsin egen firma. Hanna har vidareutbildat sig till fysioterapeut och hon erbjuder både fysioterapi och massage. Jonas arbetar också som brandman men tar emot massagekunder en till ett par dagar i veckan. Paret, som numera bor tillsammans, träffades under massörsstudierna.

– Det ger mig balans i arbetet att varva de två yrkena, säger Jonas Söderlund.

Massörsstudierna gav verkligen en jättebra teoretisk och praktisk bas att stå på

Så vad var det som lockade med massörsstudierna? Hanna Kanerva började studera biomedicin vid Umeå universitet. Där märkte hon att anatomi och fysiologi intresserade henne ännu mer än matematik, fysik och kemi. Med sitt idrottsintresse hade hon dessutom erfarenhet av att gå till både massör och fysioterapeut och valet föll därför på att hoppa av biomedicinstudierna och söka in till massörsutbildningen istället.

Jonas Söderlund gick först den treåriga utbildningen till idrottsledare, kompletterade med PT- och senare massörsutbildningen.

Både Jonas och Hanna är överraskade över hur mycket yrkeskunskap man hinner få under den ettåriga utbildningen.

– Massörsstudierna gav verkligen en jättebra teoretisk och praktisk bas att stå på, säger Jonas Söderlund.

– Studierna var verkligen givande. Efteråt ville jag bygga på med att studera fysioterapi och märkte att massörsutbildningen gav en jättebra bas jag inte skulle ha velat vara utan. De gav en grundligare förståelse i bland annat hur musklerna är fästa och hur leder fungerar, säger Hanna Kanerava.

Familjär stämning

Både Hanna och Jonas berömmer den hemtrevliga stämningen på Solvalla.

– Vi hade ett verkligt bra gäng. Åldersspannet i vår klass var ganska stort, och det bidrog till att klassen nästan kändes som en familj. Vi längtar ofta tillbaka till den tiden.

Hanna, som ursprungligen kommer från Jakobstad, bodde också på internatet på Solvalla.

– Det gick bra, även om skolan ligger mitt i skogen. Jag trivs i skogen och dessutom finns där massor av träningsmöjligheter; friidrottsplan, gym, bollhall, dans- och spinningsal, motionsspår...

– och slalombacke, klättringsmöjligheter, kanoter och kajaker, fyller Jonas i.

Både Hanna och Jonas gick också utbildningen till FISAF-certifierad PT (personal trainer) som ordnades på veckosluten.

Foto: Nina Ahtola